Van Nexit tot "supermacht": wat willen partijen deze verkiezingen met de EU?

Wat willen partijen met de EU? Wij zochten het voor u uit.

Van Nexit tot "supermacht": wat willen partijen deze verkiezingen met de EU?

THEMA'S:

De EU-verkiezingen komen eraan. Op 6 juni gaan Nederlanders als allereerste van Europa naar de stembus om het Europees Parlement te kiezen. Wat willen de Nederlandse partijen met de EU? Cultuur onder Vuur zet het op een rij.

PVV

We beginnen met de partij die het grootst is in de Tweede Kamer en ook in de EU-verkiezingen kan rekenen op het grootste percentage Nederlandse stemmen. “Het allerbelangrijkste is dat we zorgen voor fors minder asielaanvragen in Nederland,” zo zegt het Europese programma van PVV. Nederland moet daarom een opt-out krijgen van EU-migratieregels. De partij van Geert Wilders wil dat Nederlandse boeren en vissers met rust gelaten worden. De “expansiedrift van de ongekozen eurocraten in Brussel” moet stoppen: “Voor ons geen uitbreiding, bevoegdheidsoverdracht of eurocommissaris voor Defensie.” Daarom wil de partij geen Europees leger. Opvallend is dat de PVV in 2019 nog aandrong op een Nexit; nu belooft de partij “de Unie van binnenuit te veranderen.” De lijsttrekker is deze verkiezingen de jurist Sebastiaan Stöteler.

Lees ook: Debat over Nexit uit euro: 'Onmatigheid is de norm in de EU'

GroenLinks-PvdA

De partij van Frans Timmermans zet vol in op de EU. Dan vooral als een socialistische unie, die “een stevige rode vuist maakt tegen alle krachten die Europa vooral als een markt zien”. De EU moet zich met alles gaan bemoeien: “goede zorg, betaalbare woningen en goed onderwijs” worden Brusselse aangelegenheden. Dit ‘rode’ gaat samen met het ‘groene’ in een pakket aan klimaatdwang, met “snelle uitfasering van fossiele brandstoffen” en herverdeling van de ‘megawinsten van de agro-industrie’, lees: de EU-onteigening van de boeren. De partij, die Europarlementariër Bas Eickhout als lijsttrekker heeft, roept op om “de nieuwe Europese wet voor mediavrijheid”, wat leftspeak is voor censuur van conservatieve stemmen. Opmerkelijk is dat PvdA discriminatie van “LHBTQIA+-gemeenschap, vrouwen, joden of moslims” wil aanpakken, maar christenen – de grootste vervolgde groep ter wereld – geheel niet noemt. Dat past binnen het linkse streven de Europese christelijke cultuur te vervangen met politieke correctheid en islamisering. Daar sluit het migratiestandpunt van GL-PvdA op aan: de partij wil een “een solidair Europees beleid gericht op veilige routes” voor asielzoekers.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

VVD

De regeringspartij wil de EU “meer soeverein” maken en spreekt van “een handelingsbekwame en soevereine EU”. Op het gebied van buitenland en veiligheid dient het vetorecht afgeschaft te worden. Brussel moet bovendien meer macht krijgen over asiel en migratie. De VVD, die bij deze verkiezingen oude rot Malik Azmani als lijsttrekker heeft, zet in op migratiedeals met landen als Tunesië en Turkije. Blijft verbetering van het EU-migratiebeleid uit, dan wil de VVD “een opt-out op het gebied van asiel en migratie bedingen bij een herziening van het Europees Verdrag. Op het vlak van klimaat voegt VVD zich bij links, door te spreken van “de noodzaak om scherpe klimaatdoelen te behalen” met “het beprijzen van CO2-emissies”. De VVD ziet de EU als een grootmacht in wording en acht het logisch dat het zwaartepunt van de Unie verschuift “van welvaart naar onze geopolitieke veiligheid”. Daarbij past het censureren van burgers: Brussel moet platforms als Facebook dwingen tot notificaties bij berichten die niet door de mainstream media zijn gecontroleerd.

Lees ook: Minister antwoordt onbevredigend op VVD-Kamervragen die aandringen ons te verbieden

Nieuw Sociaal Contract

De partij van Pieter Omtzigt wil “de Europese samenwerking versterken”, maar voegt daar direct aan toe: “Europese landen die de financiële afspraken niet nakomen, zetten onze Nederlandse pensioenen en welvaart op het spel.” NSC vindt het onacceptabel dat we “moeten bijleggen voor mensen uit andere landen die vroeg met pensioen gaan waardoor Nederlanders zelf tekorten oplopen.” NSC wil van de EU “geen federale staat” maken en wijst Europese belastingen en dito staatsschulden af. De positie van de Tweede Kamer (en andere nationale parlementen) ten opzichte van de EU moet versterkt worden. Op het thema asielmigratie streeft de partij naar een opt-out. Waar nodig moet Nederland een “uitzonderingspositie” kiezen om ons land uit heilloze EU-projecten te houden. Opvallend is dat NSC wel linkse standpunten inneemt rond klimaat, energie en stikstof. De partij is voor het EU-emissiehandelssysteem, wil “belastingvoordelen” voor “fossiele brandstoffen” Europees afbouwen en steunt de energietransitie. Daarmee loopt NSC in de pas van de christendemocratische Europese Volkspartij: lijsttrekker Dirk Gotink was tot voor kort woordvoerder van EVP-chef Manfred Weber.

Lees ook: 'EU moet kernwapens krijgen,' zegt christendemocratisch leider Manfred Weber

D66

De links-liberale partij is gepassioneerd voorstander van méér EU. Met ex-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy als lijsttrekker, pleit D66 voor een “sprong voorwaarts” met de Europese integratie. Het vetorecht wordt afgeschaft. De EU moet een “groene, technologische en democratische supermacht” worden. Een genderideologische supermacht, zo voegen we toe, want “D66 roept de Europese Commissie op om systematisch de genderlens (gendermainstreaming) toe te passen bij beleids- en wetgevingsprocessen.” D66 wil dat de EU belasting gaat heffen en een Europees btw-stelsel invoert. Op het gebied van klimaat is het programma donkergroen. Fossiele brandstoffen worden per 2045 verboden. Wie CO2 wil uitstoten, moet betalen aan Brussel. Behalve als je asielzoeker bent. D66 pleit voor een “humaan” asielbeleid, wat inhoudt dat EU-lidstaten Palestijnen moeten opvangen en de EU pro-actief migranten uit de zee oppikt die door mensensmokkelaars van Afrika naar Europa worden overgebracht.

Bestel brochure EUSSR

BBB

“BBB gelooft in een Europa van noaberschap,” zegt de website van de partij, “een vrijwillig en hecht samenwerkingsverband van soevereine Europese landen die kiezen om schouder aan schouder te staan.” Met ex-CDA-beleidsmedewerker Sander Smit bovenaan de Europese lijst wil BBB een EU waar meer geluisterd wordt naar burgers en boeren. Het subsidiariteitsbeginsel moet weer een leidende rol krijgen. Landbouw, veiligheid en interne markt dienen voorrang te krijgen: “In andere zaken moet de Europese Unie zich terughoudender opstellen en moet ook Nederland vaker op de rem trappen. Verdere soevereiniteitsoverdracht of gemeenschappelijke schulden ziet BBB niet zitten.” In het verkiezingsprogramma pleit BBB voor een positieve behandeling van vissers en boeren door Brussel. De Green Deal moet wijken voor een “Real Deal”, waarbij niet klimaat maar energiezekerheid voorop staat.

Lees ook: Amerikaanse expert: "Groene oorlog tegen Nederlandse boeren"

CDA

Wilt u dat alles blijft zoals het is in de EU, dan is het CDA uw partij. In talloze opzichten is de partij, die Europees Parlementariër Tom Berendsen als lijsttrekker heeft, voor de status quo, met hooguit hier en daar wat technische verbeteringsvoorstellen. De EU “moet versneld geopolitiek volwassen worden”, waarbij onduidelijk is of het CDA nu Europese of nationale soevereiniteit wil. Op het vlak van klimaat wil het CDA een “uitfasering van fossiele energie”. De partij wil een “barmhartig asielbeleid” waarbij de EU meer bevoegdheden en meer capaciteit krijgt om de grenzen van het continent te bewaken. Hoewel de christendemocraten meer defensiesamenwerking willen, zien zij zeggenschap over het Nederlandse leger als een “nationale aangelegenheid”.

Lees ook: Waarom een Europees leger een slecht idee is

Socialistische Partij

Het verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij begint hoopvol: de partij wil een “EU dat samenwerkt waar nodig. Niet een Verenigde Staten van Europa dat onnodig onze soevereiniteit afpakt.” Het program ontaardt echter al snel in een tirade tegen kapitalisme en een pleidooi voor het communisme, waarbij het proletariaat (“de werkende klasse”) voorrang moet krijgen op de bourgeoisie (“de bezittende klasse”). De SP, die deze verkiezingen apparatsjik Gerrie Elfrink als lijsttrekker heeft, steunt de klimaatrevolutie en wil dat de EU klimaatneutraal wordt. De Europese Green Deal gaat voor de eco-communisten niet ver genoeg.

Bestel Groen is het nieuwe rood

DENK

DENK choqueerde in 2023 veel Nederlanders door in het verkiezingsprogramma een afbeelding op te nemen van het Heilig Land dat geheel bedekt wordt met de Palestijnse vlag, waarmee de islamitische partij het bestaansrecht van Israël ontkent. Bij de EU-verkiezingen van 2024 doet DENK niet mee. De partij zegt in het Europees Parlement geen fractie te kunnen vinden die het pro-Palestijnse standpunt deelt. Een weinig geloofwaardige verklaring: de partij kan zelfstandig zitting nemen in het EP. Meer voor de hand ligt dat de partij een nieuwe nederlaag lijdt: in 2019 kwam DENK niet eens in de buurt van een zetel.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Partij voor de Dieren

“Een keiharde draai.” Dat is wat de Partij voor de Dieren in de EU wil. Een draai naar méér klimaatpolitiek welteverstaan. De partij droomt van “een toekomst waarin zwerfhonden in Europa niet langer worden afgemaakt in dodingsstations”. Maar ook van een “Green Deal 1.5” die nóg verder gaat dan de huidige versie. “Er komt een radicale, systematische en wereldwijde revolutie van productie-, consumptie- en distributiewijzen,” hetgeen een neocommunistische uitdrukking is voor ‘alle privé-eigendom wordt afgeschaft en gecollectiviseerd onder hoede van de staat’. De PvdD wil dat de EU Afrika gaat “compenseren voor de schade als gevolg van vervuiling, uitbuiting en klimaatverandering”. Bedrijven krijgen het zwaar te verduren als het aan de dierenpartij ligt: “Per bedrijfstak komen er actieplannen met bindende doelstellingen om de inspanning eerlijk te verdelen”. Bedrijven moeten ook met “klimaatplannen” komen en jaarlijks rapporteren aan Brussel. Naast klimaatzaken en dierenrechten staat de partij, die Europarlementariër Anja Hazekamp als lijsttrekker heeft gekozen, voor “steun aan Palestina” en het opdringen van lhbt- en genderideologie.

Volg COV op Telegram

Forum voor Democratie

“Wij willen uit de Europese Unie.” Het EU-verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie valt met de deur in huis. “Naar voorbeeld van BREXIT streven wij naar volledige uittreding en het herpakken van onze complete soevereiniteit”. Hierin verschilt de partij van de PVV, die de Nexit heeft losgelaten. Uiteraard wil de FvD dan ook stoppen met de euro. De FvD heeft als programpunten het opheffen van de Russische sancties en het stoppen van steun aan Oekraïne. De partij heeft ex-bankier Ralf Dekker als lijsttrekker en wil een einde aan digitale censuur door de Europese Commissie, een stop op de “massale en alsmaar voortgaande instroom van kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten” en “steun voor de boeren, de vissers en het MKB”. De EU moet “zich niet langer bezig met Gay Prides, met lentekriebels, transgenders of andere vormen van ‘inclusiviteit’. Het traditionele gezin komt weer centraal te staan.”

Lees ook: Experts nemen euro onder vuur: 'Nederland kan beter zelf uitstappen'

SGP

“Europese samenwerking heeft bijgedragen aan welvaart en voorspoed in Europa”, stelt de SGP. Maar de EU gaat steeds meer haar boekje te buiten. “De steeds verdergaande Europese bemoeienis en integratie richting een federale ‘superstaat’ moet worden gestopt.” De partij, waar Europarlementariër Bert-Jan Ruissen de lijsttrekker is, pleit voor opt-outs op terreinen als sociaal beleid en migratie. De soevereiniteit van lidstaten moet gerespecteerd worden. De SGP laakt de Brusselse bemoeienis met ethische en levensbeschouwelijke zaken. De EU moet een verband zijn “van soevereine lidstaten die christelijke waarden hooghouden”. Hierin onderscheid de SGP zich van andere partijen op rechts, die vaak niet eens de rol van het christendom in Europa noemen. De partij pleit voor EU-aanpak van christenvervolging.

Lees ook: Moslims slaan 71-jarige christen bewusteloos: christenvervolging komt naar Nederland

ChristenUnie

ChristenUnie trok lange tijd met SGP op in Brussel. Sinds de breuk van de partijen schuift de ChristenUnie in Brussel steeds verder naar links. Het EU-verkiezingsprogramma grossiert in linkse retoriek over “neoliberale marktlogica” en “de vervuiler betaalt”. De partij wil “meer Europese samenwerking op de grote, grensoverschrijdende uitdagingen van dit moment: klimaatverandering, democratische rechtsstaat, migratiebeleid, belastingontwijking, een eerlijke (digitale) economie en buitenlands beleid.” De ChristenUnie is op klimaatgebied voorstander van een EU-handelsemissiesysteem en wil de “fossiele industrie” bestrijden. Lijsttrekker Anja Haga, die al in het Europees Parlement zit, leeft naar eigen zeggen "plasticvrij". Tegelijk wil de partij “oog voor nationale soevereiniteit” en verzet het zich tegen het opdringen van abortus en genderideologie door de EU. Europese staatsschulden en de digitale euro acht de ChristenUnie onwenselijk.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Volt

Partijen zijn primair gericht op Den Haag en zien Brussel als bijzaak. Bij Volt is dat andersom. De partij, die deze verkiezingen bankierszoon Reinier van Lanschot naar voren schuift als lijsttrekker, is het meest pro-EU van alle partijen. Volt wil een “federaal Europa” met een “Europese premier”, waarbij lidstaten geen vetorechten hebben. De EU moet een eigen leger krijgen en direct belastingen heffen op bedrijven. Bijzondere aandacht heeft Volt voor een “EU Digital Identity Wallet” en “op afstand grensoverstijgend werken”: plannen die vooral in het voordeel zijn van hoogopgeleide anywheres. Aan dat kosmopolitisme koppelt Volt de EU-promotie van gender en abortus, plus een stevig socialisme. De partij wil een “Europees basisinkomen” invoeren. Hoe dit eurocommunisme betaald gaat worden als er een “humaan asielbeleid” komt met “sociale, juridische en psychologische steun” voor asielzoekers, dat legt Volt niet uit.

Lees ook: EU weert rechtse politici van officieel verkiezingsdebat

JA21

“Wij zijn voor een Europa waarin lidstaten samenwerken,” stelt het verkiezingsprogramma van JA21, “maar tegelijkertijd hun soevereiniteit behouden.” De partij wil, met Europarlementariër Michiel Hoogeveen als lijsstrekker, “vrijheid door vrijhandel” centraal stellen in de Europese samenwerking, door “de gemeenschappelijke markt [te] voltooien en verdiepen”. De EU moet terug naar kerntaken en geen belastingen heffen. Klimaatwetten moeten wijken als zij de economie in de weg zitten. Daarbij moet de Nederlandse soevereiniteit behouden blijven. Op het vlak van asiel en migratie wil JA21 een strikt beleid naar Australisch voorbeeld: “Elke persoon die zonder verblijfsdocument de EU probeert binnen te komen, zal worden gedetecteerd, onderschept en veilig verwijderd.”

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

BVNL

"Nederland rijdt op tal van linkse stokpaardjes voorop en draagt steeds meer soevereiniteit over aan de EU," zo constateert BVNL. "Nederland moet weer de macht krijgen over haar eigen grenzen, over migratie, over gezondheidszorg, over klimaat en over energie." De partij wil, met Wybren van Haga als lijsttrekker, "constructief samenwerken met andere landen in Europa". Er moet een asielstop komen, het vluchtelingenverdrag van 1951 moet opgezegd worden en de Green Deal gaat "in de prullenbak". BVNL keert zich tegen de digitale euro. Er moet een "bindend referendum over een eventuele Nexit" komen.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2024 11:37

Doneer