Zelf overschrijven

Rekeningnummer: NL38ABNA0426891929
T.n.v. Stichting Civitas Christiana
O.v.v. Webdonatie Cultuur onder Vuur + uw postcode en huisnummer

Stichting Civitas Christiana is een ANBI-instelling. Donaties aan Stichting Civitas Christiana zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 853870433. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.

Hartelijk dank voor uw gift!

Doneer