Stikstofterreur dreigt einde te maken aan 900 jaar oude Abdij van Averbode

De Abdij van Averbode. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Marc Ryckaert.

Stikstofterreur dreigt einde te maken aan 900 jaar oude Abdij van Averbode

THEMA'S:

De Abdij van Averbode behoort tot de oudste kloosters van de Nederlanden. Al sinds 1134 bidden de Norbertijnen er. En werken ze er, naar het monastieke dictum van ora et labora. De broeders hebben hun eigen boerderij. Maar dat komt nu in gevaar door klimaatdwang.

Teveel stikstof

De Abdij is terechtgekomen op een ‘rode lijst’ van bedrijven die volgens de Vlaamse regering gesloten moeten worden. De reden is dat de kloosterboerderij teveel uitstoot heeft van de stikstofverbinding ammoniak, dat in dierenmest zit. De Norbertijnen hebben 130 koeien. Van hun melk wordt kaas en roomijs gemaakt, waarmee de broeders in hun levensonderhoud voorzien. Daar dreigt de Vlaamse overheid nu de streep door te zetten. Dat kan een einde betekenen van negenhonderd jaar geschiedenis abdij.

Rode lijst van stikstofzondaars

De Norbertijnen konden het al weten, meent de Vlaamse overheid. In 2015 stonden ze al op een ‘rode lijst’ van stikstofzondaars. Dit is toen alleen telefonisch (!) gemeld door een ambtenaar. De Norbertijnen verklaren tegen media dat ze daar geen herinnering aan hebben. Ze vernamen pas van de mogelijke sluiting van hun boerderij via een brief uit maart 2022.

Teken het Manifest tegen Klimaatdwang

Juridisch moeras

De broeders dreigen nu in één groot juridisch moeras te komen. Met eenzelfde onzekerheid als de Nederlandse boeren hebben. Het is onduidelijk waarom specifiek de Abdij op de lijst staat. Even onduidelijk is hoe de broeders er van af kunnen komen. Ja, ze mogen een bezwaar indienen. “Maar ik kan uiteraard niet vooruitlopen op de resultaten van die bezwaarschriften,” waarschuwt landbouwminister Hilde Crevits alvast. “Dat zal uiteraard afhangen van de beoordeling die nog moet gebeuren.” Een beoordeling op een gronden die de regering nog moet vinden, erkent minister van Omgeving Zuhal Demir: “We moeten die rechtsgrond nog maken. Er moet nog een decreet gemaakt worden.”

Centrumrechts gaat vol voor linkse dwang

Opmerkelijk is dat Demir lid is van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is, de grootste regeringspartij van Vlaanderen. N-VA begon in de jaren 2000 als een centrumrechtse partij. Partijleider Bart De Wever noemt zich conservatief en citeert Cicero en Edmund Burke. Maar macht corrumpeert, zo leren deze denkers, en dat heeft N-VA ondervonden. De partij gaat nu vol voor linkse projecten als lhbt-indoctrinatie in het onderwijs, hogere belastingen en stikstofterreur in de landbouwsector. Hetzelfde traject als VVD in Nederland gevolgd heeft.

Sleutelrol van kloosters in Westerse beschaving

Het verraad van N-VA – en overigens ook van Hilde Crevits’ partij, het christendemocratische CD&V – gaat nog dieper. Kloosters hebben een sleutelrol in de Westerse christelijke beschaving. In de middeleeuwen hebben ze Europa gecultiveerd. Niet alleen met de gebedenboeken, maar ook met de ploeg. Dat er wijndruiven groeien op de oevers van de Moezel, danken wij aan de Benedictijner monniken. Dat Nederland een agrarisch land is, komt door de kloosterlingen die grote stukken moerasland inpolderden. De Nederlanden zijn in hoge mate een creatie van kloosterlingen.

Monniken landbouw

Middeleeuwse monniken werken op het land.

Hiërarchie

Achter deze cultivering van het land zat een filosofie. Of preciezer gezegd een theologie. Die is hiërarchisch. Bovenaan staat God. Daaronder, naar rangorde geschikt, de engelen, heiligen, mensen, dieren, planten en levenloze materie. Rangorde is er ook in de mens. Het hoogste is het aanbidden van God. Daarom is het contemplatieve leven in het klooster het hoogste leven. Dat is kort door de bocht – niet iedereen is geschikt voor dit leven, God roept mensen tot het huwelijk, enzovoort – maar het verklaart wel wat in essentie de kracht is van het monastieke leven.

Mens boven natuur

Dat verklaart de landbouwwoede. Wie de mens boven de natuur plaatst – in lijn met Gods opdracht aan de mens: “heerst over de vissen der zee, de vogels in de lucht en over alle levende wezens, die zich op de aarde bewegen” (Genesis 1:28) – wil de natuur cultiveren voor menselijk gebruik. Die bouwt molens en pompt moerassen leeg, maakt polders tot akkers. Dat is geordende hiërarchie.

Lees ook: Gnostiek: de duistere kracht achter de chaos van onze tijd

Revolutie viel al eerder kloosters aan

Er is niets nieuws onder de zon. In de zestiende eeuw zagen we al een aanval van de wereldlijke overheden op kloosters, met massale onteigening tot gevolg. Ook hier was gelijkheid het motief. De verhevenheid van het contemplatieve leven boven het actieve leven van de leken, dat kon de Reformatie niet uitstaan. In de achttiende eeuw drong het gelijkheidsmotief nog sterker naar voren: de Franse Revolutie hief menig klooster op en dwong kloosterlingen om als burgers te leven. Wie deze ‘vrijheid en gelijkheid’ weigerde en vasthield aan zijn of haar habijt, werd onthoofd.

Einde van de klimaatrevolutie

Zo ver zal het vooralsnog niet komen in Averbode. De Revolutie heeft geleerd dat weerstand makkelijker te overkomen is met kafkaëske bureaucratie dan met de guillotine. Het eindresultaat is, als het aan de Revolutie ligt, evenwel hetzelfde: de onteigening en opheffing van de kloosters. Daarmee dreigen de dragers van de christelijke beschaving in Europa te verdwijnen. Godzijdank hebben zij eerdere revoluties overleeft. Laten we hopen en bidden dat ze ook het einde van de klimaatrevolutie zullen zien.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 9 mei 2022 16:04

Doneer