Pensioenwet niet aannemen? Dan geen coronasteun uit Brussel

Martin van Rooijen, Fractieleider 50PLUS in Eerste Kamer: "Schandalige chantage over de rug van 11 miljoen pensioengerechtigden." (Beeld: Screenshot Op1)

Pensioenwet niet aannemen? Dan geen coronasteun uit Brussel

THEMA'S:

Als de Wet toekomst pensioenen (Wtp) niet doorgaat, vermindert de Nederlandse aanspraak op de gevraagde € 4,7 miljard uit het EU-coronaherstelfonds. Dit risico van een “nader te bepalen korting” is door het kabinet genomen, toen het deze hervorming van het pensioenstelsel in Brussel zelf aanbood als een van de voorwaarden voor geld uit dit fonds.

‘Strop om eigen hals’

Dit meldt de website Pensioen Pro. Het gaat bij pensioengelden – volgens een uitspraak van de Hoge Raad – om de eigendommen van wie het hebben opgebouwd en er te zijner tijd aanspraak op kunnen maken. Het is niet bedoeld voor politiek pionnenspel. Maar het kabinet heeft dat wel gedaan en kan deze ‘strop om eigen hals’ nu mooi uitspelen om druk uit te oefenen op het parlement. De Tweede Kamer heeft inmiddels het hevig omstreden en door experts bekritiseerde Wtp, dat op 1 juli 2023 zou moeten ingaan, al aangenomen.

Van Rooijen ‘Schandalige chantage’

De Eerste Kamer moet er zich echter binnenkort over buigen. Daarom reageert Martin van Rooijen, fractievoorzitter van ouderenpartij 50PLUS in de Eerste Kamer (en oud-staatssecretaris voor Fiscale Zaken in het kabinet Den Uyl), woedend op het nieuws. “Schandalige chantage over de rug van 11 miljoen Pensioengerechtigden”, laat hij weten op Twitter. “De druk op de Eerste Kamer wordt opgevoerd en niets ontziend. Senaat moet zich er niets van aan trekken. Werkt als boemerang op mijn fractie.”

COV WhatsApp-banner

‘Nieuwe pensioenwet is voorwaarde’

Het verband tussen de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en het EU-coronaherstelfonds is onder de aandacht gebracht door een persbericht van Freek Janmaat. Deze is als economisch analist de verbindingsman vanuit de Europese Commissie met Den Haag. Janmaat stelde daags na goedkeuring van de Wtp in de Tweede Kamer, dat “inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet voorwaarde is voor geld uit het coronaherstelfonds”. De Europese Raad van regeringsleiders heeft in oktober al ingestemd met het Nederlandse plan.

Coronaherstelfonds voor ‘klimaat’

Nederland heeft een Herstel- en Veerkrachtplan ingeleverd bij de Europese Commissie, met 21 hervormingen die het de komende jaren zal uitvoeren. De pensioenhervorming van de Wtp is er daar één van. De 21 hervormingen vergen deels de invoering van wetgeving, die dan dus deels onder druk van Brussel tot stand komt. Naast de Wtp is dat bijvoorbeeld wetgeving voor de verhoging van de vliegbelasting, een CO2-heffing voor de industrie en verlaging van de zelfstandigenaftrek. Van het geld uit het coronafonds moet minstens 37% aan het ‘klimaat’ besteed worden, en 20 % aan ‘digitale transitie’ (zoals invoering van de digitale Euro en de Europese Digitale Identiteit, de eID).

Herstelplan moet voldoen aan EU-aanbevelingen

Waarom heeft Nederland de Wtp als voorwaarde in het herstelplan opgenomen? Deze vraag heeft Pensioen Pro voorgelegd aan het ministerie van Financiën. Volgens een woordvoerder moet het Nederlandse herstelplan aansluiten bij de jaarlijks terugkerende aanbevelingen uit het zogeheten Europees Semester. Dit is een regelmatige onderlinge afstemming tussen de lidstaten, waarin de Europese Raad, op advies van de Europese Commissie, voor elk EU-land economische aanbevelingen doet. Een daarvan is hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel.

EU, handen af van onze pensioenen

EU-wens is bevel voor Den Haag

Ook achter het Wtp zit dus weer een ‘aanbeveling’ van Brussel. Voor de regering was dit blijkbaar aanleiding daarop in te spelen door de pensioenhervorming voorwaarde te maken voor geld uit het coronaherstelfonds. Zo spelen - met inzet van de privé-eigendommen van pensioengerechtigden - nationale regering en Europese Commissie elkaar de bal toe: uw wens is ons een bevel. En achter de deur van wat het kabinet toch al van plan was, is zo mooi een Brusselse stok geplaatst. Vandaar dat Van Rooijen van “schandalige chantage” van het parlement spreekt.

Laatst bijgewerkt: 26 januari 2023 06:36

Doneer