Nalaten aan de verdediging van de Nederlandse cultuur

Nalaten aan de verdediging van de Nederlandse cultuur

Draagt u Cultuur onder Vuur een warm hart toe en wilt u de campagne ook na uw overlijden blijven steunen? Dat kan op twee manieren:

  1. U kunt Cultuur onder Vuur in uw testament als (mede-)erfgenaam benoemen. Cultuur onder Vuur ontvangt (een percentage van) de goederen en het geld dat u nalaat. Dit zal volledig ingezet worden voor de verdediging van de Nederlandse, christelijke cultuur en tradities.
  2. U kunt ook een legaat opstellen. Cultuur onder Vuur krijgt dan een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld kunst of een som geld.

Al deze mogelijkheden zijn eenvoudig in uw testament vast te leggen. Een notaris kan u daarbij helpen. U heeft onderstaande gegevens nodig als u Cultuur onder Vuur in uw testament wil zetten:

Stichting Civitas Christiana
ter ontvangst van Cultuur onder Vuur
Kruisboog 31
3905 TE Veenendaal
KvK-nummer: 60350776

Normaal gesproken betaalt degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting. Maar omdat stichting Civitas Christiana de ANBI-status heeft, hoeft zij geen erfbelasting te betalen. Dat betekent dat 100% van de goederen of geld dat u schenkt kan worden gebruikt voor de verdediging van onze cultuur en christelijke beschaving. Een groot voordeel!

Heeft u vragen over nalaten aan Cultuur onder Vuur, mail dan naar [email protected] of bel 0318-884020.

Doneer