Amerikaanse expert: "Groene oorlog tegen Nederlandse boeren"

De Amerikaan James Bascom is een internationaal gevraagd spreker over klimaatideologie. De dreigende onteigening van de Nederlandse boeren moet de wereld wakker schudden, schrijft hij. Bron afbeelding: The Epoch Times / YouTube.

Amerikaanse expert: "Groene oorlog tegen Nederlandse boeren"

THEMA'S:

Het Nederlands protest tegen de stikstofpolitiek trekt internationaal de aandacht. De Amerikaanse klimaatkritische activist James Bascom schrijft over de betogingen van de boeren, maar ook over de acties van Cultuur onder Vuur.

Groene activisten willen voedselvoorziening vernietigen

De afgelopen maanden hebben duizenden Nederlandse boeren snelwegen geblokkeerd en protestacties gevoerd. Honderden zijn gearresteerd, en één is zelfs beschoten door een politieagent. Nederlandse boeren protesteren al sinds 2019 af en aan op straat. Waarom zijn de boeren zo verontwaardigd? Ze vechten voor niets minder dan het voortbestaan van de moderne landbouw als zodanig. In naam van "duurzaamheid" en bestrijding van "vervuiling" proberen groene activisten met de landbouw te doen wat ze met het elektriciteitsnet en de olie- en gasindustrie hebben gedaan. In naam van zeer twijfelachtige milieudoelstellingen willen groene activisten het vermogen van landbouwbedrijven om voedsel van hoge kwaliteit, overvloedig, schoon en goedkoop te produceren, vernietigen.

Lees ook: 5 tekenen dat klimaat baat heeft bij moderne landbouw

Nederlandse landbouw is zeer geavanceerd

Hoewel Nederland 17 miljoen inwoners telt en slechts iets groter is dan de Amerikaanse staat Maryland, is het na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Nederlandse boerderijen produceren enorme hoeveelheden rundvlees, varkensvlees, zuivelproducten en vele andere landbouwproducten die in heel Europa en over de hele wereld worden verkocht. Nederlanders kunnen zoveel voedsel produceren in zo'n klein land dankzij de toepassing van technologie op landbouwmethoden. De Nederlandse landbouwbedrijven zijn misschien wel de meest geavanceerde ter wereld. Dankzij de nieuwste technologie is het Nederlandse voedsel niet alleen overvloedig, maar ook goedkoop, efficiënt en schoon, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Stikstofpolitiek op aandringen van de Europese Unie

Groene activisten beweren dat deze landbouw te veel vervuiling produceert en dus drastisch moet worden teruggedrongen. Op aandringen van de Europese Unie en groene groepen legt de Nederlandse regering een plan op om de verontreiniging door stikstofoxiden en ammoniak tegen 2030 met 50% te verminderen. Als dit draconische plan wordt uitgevoerd, zouden de Nederlandse boeren gedwongen worden hun veestapel met een derde in te krimpen en hun gebruik van kunstmest te verminderen. Veel boerderijen zouden gedwongen worden te sluiten en de kosten van voedsel zouden ongetwijfeld stijgen.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Sri Lanka: groene politiek leidt tot honger en werkeloosheid

De radicale groene beweging voert al jaren oorlog tegen de moderne landbouw. Zij beweert dat de landbouwpraktijken "niet duurzaam" zijn en wil een einde maken aan het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en technologie, waardoor een einde zou komen aan de enorme vooruitgang in productiviteit en efficiëntie die de afgelopen eeuw is geboekt. Als iemand twijfelt aan deze radicale groene doelstellingen, kijk dan niet verder dan Sri Lanka. De economie van het land stortte in, wat resulteerde in voedseltekorten en massale werkloosheid. Een belangrijke oorzaak (maar niet de enige) van deze ineenstorting was het radicale groene beleid van voormalig president Gotabaya Rajapaksa. In april 2021 verbood hij de invoer van chemische meststoffen die door 90% van de landbouwbedrijven in het land worden gebruikt en dwong hij de boeren om over te schakelen op "organische" methoden.

Kleine boeren geruïneerd

De gevolgen waren snel merkbaar. Een derde van de landbouwbedrijven in Sri Lanka werd stilgelegd, en 85% van de boeren leed oogstverliezen. De rijstproductie daalde met 20%, terwijl de prijs met 50% steeg. Sri Lanka werd gedwongen rijst te importeren uit een markt waar het voorheen zelfvoorzienend was geweest. De theeproductie, een marktgewas voor Sri Lanka, daalde met 18%. De inflatie schoot omhoog, voedsel werd schaars en veel kleine boeren werden geruïneerd.

Lees ook: ‘Duurzame’ landbouw stort Sri Lanka terug in armoede

Stikstof hoort nu eenmaal bij landbouw

De ineenstorting van Sri Lanka heeft groene activisten er niet van weerhouden soortgelijke maatregelen in het Westen door te drukken. Zij eisen dat Nederlandse boeren de vervuiling door stikstofoxide en ammoniak drastisch verminderen of hun bedrijf sluiten. Zowel stikstofoxide als ammoniak zijn onvermijdelijke neveneffecten van de landbouw, het eerste van kunstmest en het tweede van dierlijke mest. Met behulp van technologie kunnen beide echter aanzienlijk worden verminderd.

Stikstof is al flink verminderd in Nederland

Sinds de jaren zestig hebben de Nederlanders hun opbrengsten verdubbeld met dezelfde hoeveelheid meststoffen. Sinds 1990 zijn de Nederlanders er ook in geslaagd hun productie te verhogen en tegelijkertijd de verontreiniging door stikstofoxide en ammoniak met maar liefst 70% te verminderen. In sommige delen van de wereld is deze verontreiniging een ernstig probleem. Het is vooral erg in arme, onderontwikkelde landen zoals China en India. Wetenschappers gebruiken een meetmethode die stikstofverbruiksefficiëntie (NUE) wordt genoemd om te meten hoeveel meststoffen in de waterwegen terechtkomen. In Europa en Noord-Amerika is de NUE gestegen tot bijna 70%. In China is het gedaald van 65% naar 20%.

Vul de peiling in: Moet Nederland stoppen met de  EU-klimaatdoelen?

Nederlandse landbouw moet model zijn voor heel de wereld

Dankzij technologie kunnen boeren meer voedsel produceren, op minder land, met minder kunstmest, water, brandstof en pesticiden dan ooit tevoren. Nederlandse landbouwbedrijven behoren tot de schoonste en meest efficiënte ter wereld. De Nederlandse landbouw is allesbehalve een mikpunt van minachting, maar zou een model moeten zijn voor de rest van de wereld. De voedselexport levert Nederland jaarlijks 100 miljard dollar aan inkomsten op, een belangrijke bijdrage aan de welvaart van het land.

Groene agenda draait niet om milieu beschermen, maar landjepik

Als groene activisten echt om het milieu en het welzijn van de mens zouden geven, zouden zij proberen de verkwistende en vuile praktijken in arme landen te vervangen door technologie uit rijke landen. Maar de groene oorlog tegen de landbouw heeft weinig te maken met vervuiling en milieu. In plaats daarvan willen radicale groenen privé-eigendom vernietigen, de centrale planning van de economie door de overheid drastisch opvoeren en de westerse economieën "de-ontwikkelen" tot een bestaansniveau. De groene activisten willen de landbouw evenzeer terugdringen als de menselijke bevolking, die zij als een bedreiging voor de planeet beschouwen.

Lees ook: Autoriteit Consument & Markt: ‘Onteigen boeren die niet duurzaam zijn’

Green New Deal

Een van de beste voorbeelden van deze oorlog tegen de landbouw is de Green New Deal. Radicale linksen lanceerden die in 2019 onder het voorwendsel van het redden van het milieu. Een centraal punt was een drastische vermindering van de landbouw en de vervanging daarvan door "duurzame" landbouw die nul emissies produceert of zoveel als "technisch haalbaar" is. Maar de Green New Deal heeft weinig te maken met daadwerkelijke vervuiling en alles met socialisme. Zelfs de voormalige stafchef van Alexandria Ocasio-Cortez, Saikat Chakrabarti, gaf dit toe: "Zien jullie het als een klimaatding? Want wij zien het echt als een hoe-verander-je-de-hele-economie-ding."

Agenda 2030

De Verenigde Naties lopen voorop in deze agrarische ontvolking. De VN-conferentie over menselijke nederzettingen, bekend als Habitat I, roept op tot het einde van land in privébezit omdat het bijdraagt tot "sociale onrechtvaardigheid... openbare controle over land is daarom onontbeerlijk." De Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de VN, ook bekend als Agenda 2030, roepen op tot een volledige herstructurering van de economie, inclusief de landbouw. Er moeten "fundamentele veranderingen komen in de manier waarop onze samenlevingen goederen en diensten produceren en consumeren", zo staat er. Een van de manieren is het uitbannen van het "buitensporige gebruik van stikstofhoudende meststoffen", dat volgens de agenda "een belangrijke oorzaak van waterverontreiniging en broeikasgasemissies" is.

COV WhatsApp-banner

World Economic Forum

Het World Economic Forum (WEF) heeft een "Voedsel Actie Alliantie" opgericht om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te bevorderen. Afgelopen september bracht het een rapport uit waarin het zijn "leiderschapsagenda voor samenwerking tussen meerdere belanghebbenden om voedselsystemen te veranderen" uiteenzette. Deze programma's zijn niet alleen documenten en topontmoetingen, maar hebben ook gevolgen in de praktijk. De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN vormden de directe inspiratiebron voor het rampzalige groene experiment in Sri Lanka. Deze doelstellingen werden expliciet aangehaald door de nu verbannen Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa om zijn verbod op stikstofhoudende meststoffen te rechtvaardigen.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

Nederland is voor eco-links een proeftuin

Wat Nederland betreft, gebruiken de groene revolutionairen dit land als een proeftuin. Als zij erin slagen de Nederlandse landbouw te verpletteren, zal de oorlog tegen de landbouw zich verspreiden naar andere Westerse landen en de wereld. Canada heeft onlangs een soortgelijk plan aangekondigd om de stikstofuitstoot met 30% te verminderen, wat een reactie van de Canadese boeren uitlokt. Het VK, Ierland en andere Europese landen plannen soortgelijke gedwongen verminderingen.

Cultuur onder Vuur heeft 77.000 handtekening tegen stikstofpolitiek

Maar er is een grote reactie onder de bevolking op deze tirannie. Uit opiniepeilingen blijkt dat de partij van premier Mark Rutte 13 van haar 34 zetels in het parlement zou verliezen, en zijn coalitiepartner, de groene D66-partij, zou 11 van haar 24 zetels verliezen. Cultuur onder Vuur, een zusterorganisatie van de American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (TFP), heeft 77.000 handtekeningen tegen het plan verzameld, die zijn aangeboden aan de Nederlandse minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Amerikanen en mensen van goede wil zouden kennis moeten nemen van wat er in Nederland gebeurt. De groene oorlog tegen de landbouw komt naar een boerderij bij u in de buurt.

Dit artikel is een vertaling van "The Green War on Dutch Farmers Should Concern Everybody" en verscheen eerder bij The American Thinker.

Laatst bijgewerkt: 23 augustus 2022 14:07

Doneer