Waarom verdedigen we een decadent Westen?

Een lhbt-demonstratie tegen de oorlog in Oekraïne. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / InkBoB.

Waarom verdedigen we een decadent Westen?

Een botsing van monumentale proporties lijkt waarschijnlijk als de naoorlogse liberale orde uiteenvalt. Dit zou kunnen gebeuren als de huidige brandhaarden in Oekraïne, Israël, Noord-Korea en Taiwan zich uitbreiden en de grootmachten en hun invloedssferen erbij betrokken worden.

De wereld staat op het spel

Veel analisten zien de betrokkenheid van Amerika bij de huidige conflicten dan ook terecht als een verdediging van het Westen. Er staat inderdaad veel op het spel, want elke uitbraak bedreigt niet slechts individuele naties, maar de complete huidige staat van de wereld.

Het Westen verdedigen

Bepaalde stromingen zien de strijd echter niet op deze manier. Zij vragen zich af wat het doel is van de verdediging van het Westen in zijn huidige staat van decadentie. Zij zouden zelfs sympathiseren met de ayatollahs van Iran en andere tegenstanders van het Westen die Amerika zien als de "Grote Satan", verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld.

Volg COV op Telegram

Het Westen als bron van corruptie

Westerse naties lijken inderdaad veel te hebben gedaan om de wereld te corrumperen met hun geglobaliseerde netwerken, immorele mode en decadente culturen. Een door Davos aangestuurd establishment promoot overal de woke en ecologische agenda's. Andere anti-westerse machten zoals Rusland en China beweren culturen te vertegenwoordigen die zich verzetten tegen deze alarmerende trends.

Verkeerde reacties

Daarom beweren sommigen ten onrechte dat we het Westen niet moeten verdedigen vanwege deze decadentie. Ze vinden het beter om zich terug te trekken in isolationisme en het geglobaliseerde systeem met zijn corrupte elites uit elkaar te laten vallen.

Lees ook: China's militaire reorganisatie onthult zwakte in gevechtskracht

Een universele revolutie die iedereen raakt

Zo'n houding is verkeerd. Er wordt geen rekening gehouden met drie belangrijke punten die deze grote strijd in perspectief plaatsen.

Niemand blijft buiten schot

Het eerste punt is dat een universele wereldwijde crisis de hele wereld treft. Oost noch West is vrijgesteld van haar dominantie. Alle staten, culturen en systemen worden in verschillende mate aangevallen.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

De Revolutie

De Braziliaanse denker en man van actie prof. Plinio Corrêa de Oliveira noemde deze crisis de Revolutie, een historisch proces dat begon met de Protestantse Revolutie en verder ging met de Franse en Communistische Revoluties. Vandaag de dag manifesteert het zich in de zogeheten Culturele Revolutie. Het doel is om alle sporen van het christendom uit te roeien.

De mensheid in crisis

Deze morele crisis diep in de ziel van de moderne mens wordt gedreven door bewegingen van trots en sensualiteit. Het is een opstand tegen God die iedereen raakt. De geglobaliseerde netwerken van vandaag vergemakkelijken de wereldwijde verspreiding ervan en laten niemand onberoerd.

Lees ook: “Wat ben je bloot”, leest pedofilie-schrijver Pim Lammers aan kleuters bij NPO

Corruptie is overal

Het is een illusie om te beweren dat sommige regio's zoals Rusland, China of Iran gevrijwaard zijn van deze invloed. De morele plaag van abortus, pornografie en seksuele uitspatting wordt niet alleen in deze landen, maar overal aangetroffen. Areligieusheid, egalitarisme en nihilisme grijpen om zich heen aan beide kanten van deze conflicten. Deze strijd moet dus gezien worden in deze context waarin beide partijen besmet zijn met dezelfde kiem van deze Revolutie, hoewel verschillend gemanifesteerd.

De Revolutie is niet het Westen

Ten tweede kan deze Revolutie niet worden gelijkgesteld aan het Westen. Het belangrijkste doelwit van de Revolutie is de westerse christelijke beschaving. Ze nestelt zich in de westerse structuren die de wereld domineren. Als een kankergezwel besmetten en verspreiden haar ideologische kiemen zich over de hele wereld.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Ogenschijnlijke tegenstelling

De echte crisis zit dus veel meer in deze westerse structuren dan in een botsing tussen Oost en West. Waar de wereld getuige van is, is de vernietiging door negentiende-eeuwse filosofieën, zoals socialisme, liberalisme en hegelianisme, die de ziel van alle naties, Oost en West, hebben aangetast. Nihilisme en "woke" ideeën zijn gericht op westerse verhalen, opvattingen over identiteit en sociale structuren en vernietigen die waar dan ook.

Het Westen onder druk

Diezelfde Revolutie zet ook andere culturen aan om het Westen aan te vallen. Ze worden aangespoord om niet de Revolutie te vernietigen (wat een heel goede zaak zou zijn) maar de christelijke beschaving die het Westen ooit zo levendig vertegenwoordigde.

Lees ook: Nederlandse economie: verslaafd aan arbeidsmigranten

Alle hoofden dezelfde kant op

Om de wereld weer op orde te krijgen moet iedereen de gemeenschappelijke vijand aanvallen, en dat is deze morele Revolutie. Om dit te doen is de echte strijd het identificeren en bestrijden van de meest radicale manifestaties van de Revolutie die haar destructieve proces voortzetten.

Het Westen verdedigen - of wat er van over is

Daarom moet Amerika het Westen verdedigen, of beter gezegd, wat ervan overblijft. Zolang het Westen als ideaal bestaat, vormt het een bedreiging voor deze Revolutie.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

De familie van christelijke naties

Het Westen, als ideaal, vertegenwoordigt die familie van naties, vooral in Europa, die werden beïnvloed door de christelijke moraal en overtuigingen. Het punt van dynamische eenheid van het Westen was het christendom onder leiding van de katholieke Kerk. Deze naties verenigden zich rond de persoon van Onze Heer Jezus Christus en veranderden met Zijn evangelie de wereld.

Het ware doelwit van de Revolutie

Ditzelfde Westen heeft christelijke instellingen, filosofieën, kunst, cultuur en manieren van leven voortgebracht die nog steeds in het dagelijks leven zijn ingebed. De huidige staat van de Revolutie probeert deze zaken te vernietigen. Deze sociale structuren zijn veel meer het doelwit van de Russische, Chinese en Iraanse vijandigheid dan de terecht veroordeelde morele decadentie - die ook veel tegenstand ondervindt van activisten in het Westen.

Lees ook: Woke cancelt Vader Abraham: 'Diep racistisch'

Het Westen moet de strijd leiden

Daarom zijn de Westerse naties in betere omstandigheden om de Revolutie te bestrijden met hun overblijfselen van de christelijke beschaving dan de anti-Westerse landen die al deze overblijfselen samen met het Westen zouden onderdrukken. Bovendien vindt het Westen nog steeds zielen die bereid zijn om voor deze idealen te vechten, zich tegen de Revolutie te verzetten en de hulp van Gods genade in te roepen.

Tegenstanders van het Westen

De alliantie van het Chinese communisme, de Iraanse politieke islam en de mystieke Russische regeringsfilosofie van de "Vierde Politieke Theorie" betekent een vooruitgang in het Revolutionaire proces. De duistere triomf ervan zou een contrarevolutionair antwoord ernstig in gevaar brengen.

COV WhatsApp-banner

Amerika moet voor het Westen opkomen

Daarom moet Amerika dit vage christelijke ideaal van het Westen verdedigen, zelfs in zijn huidige staat van verval. Het Westen blijft het platform waarop een verzet, met behulp van Gods genade, nog steeds kan worden gewekt en gevoed.

De hoop is niet verloren

Zolang er nog gloeiende kolen van christelijke beschaving bestaan, kan een contrarevolutie deze weer tot een laaiend vuur aanwakkeren, de Revolutie alle voorwaarden ontnemen om te zegevieren en zo een terugkeer naar de orde verzekeren.

Dit artikel is eerder verschenen op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024 07:01

Doneer