Christelijke beschaving

Wie op vakantie gaat in Frankrijk of Spanje bezoekt niet de flats uit de 20ste eeuw, maar de kathedralen en kastelen uit de 13de eeuw. Zij vormen het hoogtepunt van de christelijke beschaving.

Frankisch beschavingsproject

Het startpunt van de christelijke beschaving was niet zozeer de bekering van keizer Constantijn de Grote, eerder de doop van koning Clovis op Kerstdag 508. Onder deze Frankische vorst begon een heus beschavingsproject om Europa te doordrenken met de zoete geur van het christendom. Een project waar 'onze' Nederlandse Bonifatius en Willibrord actief aan meegewerkt hebben.

De Kerk gaf ons universiteiten en ziekenhuizen

Deze christelijke beschaving heeft ons onnoemelijk veel gegeven. Wie voorbij de antichristelijke leugens van de Verlichting kijkt, ziet dat de universiteiten, de ziekenhuizen en de armenzorg gesticht zijn door de Kerk. De christelijke beschaving van de Middeleeuwen heeft ons ook prachtige kerken gegeven en ongeëvenaarde schilderkunst.

Kruistochten

De christelijke beschaving kreeg op verheven wijze uitdrukking in de kruistochten, die de christelijke ridders ondernamen om het Heilig Land te bevrijden van de islamitische bezetting.

De geest van de christelijke beschaving

In al deze beschaving heerste er één geest: die van offerbereidheid en gerichtheid op God. Deze geest is altijd aangevallen door de Revolutie, die vanaf de Renaissance de mens wilde richten op plezier en trots. De beschavingscrisis, die zich uit in de massa-immigratie en de klimaatdwang, waar wij nu mee kampen is een direct gevolg van deze Revolutie. De ware oplossing voor die crisis ligt in een herwinnen van de geest van christelijke beschaving.

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.