De mislukking van het multiculturalisme

Achttien vragen en antwoorden over massa-immigratie

De Nederlandse cultuur staat onder zware druk en dreigt te verdwijnen door op te gaan in een internationale eenheidsworst. Dankzij de multiculturele smeltkroes verwatert onze eigen cultuur meer en meer. De multiculturalisten wensen het Nederland waar u en ik van houden te laten verdwijnen.

De onvermijdelijke botsing van culturen wordt achteloos weggewuifd. Maar deze botsing zorgt natuurlijk voor grote sociale problemen. Veel Nederlanders hebben weinig besef van hoe schadelijk en gevaarlijk de multiculturalistische ideologie eigenlijk is, en hoe dicht onze cultuur al bij de afgrond staat. Om deze crisis tegen te gaan en onze eigen cultuur te redden moet er een brede beweging opgebouwd worden, door burgers die zich zorgen maken over de toekomst.

Deze brochure zet uiteen wat multiculturalisme is, waarom het gevaarlijk is, en wat wij moeten doen om onze cultuur te redden. De brochure is makkelijk te verspreiden, en ontmaskert effectief de leugens van politiek-correct links.

Ja, stuur mij gratis De mislukking van het multiculturalisme

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.