Europa: komend centrum van wereldwijde islamitische samenleving?

Florence Bergeaud-Blackler: 'Pas als je de sluipende uitbreiding van de Moslimbroederschap begrijpt, kun je die de voet dwarszetten.' (Foto: Wikipedia)

Europa: komend centrum van wereldwijde islamitische samenleving?

THEMA'S:

In een interview met Le Figaro belicht de gespecialiseerde antropologe Florence Bergeaud-Blackler de strategie van de Moslimbroederschap. Zij hekelt onder meer de medeplichtigheid van de Europese Unie aan de ontwikkeling van islamistische verenigingen.

Moslimbroederschap mikt op Europa

De onderzoekster verkent in haar nieuwe boek Le Frérisme et ses réseaux (‘Het Moslimbroederisme en zijn netwerken') de historische wortels en doctrinaire grondslagen van de islamitische organisatie. Maar bovenal onthult ze de manier waarop die geïnternationaliseerd is en van Europa haar uitverkoren land heeft gemaakt. Florence Bergeaud-Blackler waarschuwt: "Hun uiteindelijke doel is niets anders dan de vervulling van de kalifaatsprofetie, dat wil zeggen de komst van een wereldwijde islamitische samenleving, waarvan Europa het epicentrum kan zijn."

Geen religieuze stroming, maar actiegroep

In haar boek wil de antropologe "benadrukken dat het moslimbroederisme geen religieuze stroming is, maar een 'systeem van actie' dat de opdracht heeft alle religieuze stromingen jihadisten, salafisten orthopraxisten en modernistische religieuze stromingen naar de vervulling van de kalifaatsprofetie te leiden." "Het is een strategisch apparaat met als enig doel de 'islamitische beweging' in beweging te zetten, te leiden, te omkaderen naar de wereldwijde en universele islamitische samenleving, die voor hen de enige mogelijke toekomst is.” Een huiveringwekkende uitspraak.

COV WhatsApp-banner

‘Eerder theocraten dan theologen’

De antropologe legt uit: "Het moslimbroederisme is een geglobaliseerde en universalistische beweging die geen andere grens erkent dan die van de umma (gemeenschap van gelovigen, de islamitische natie) die gescheiden is van de jahiliya (de nog-niet-moslimwereld, die van de ‘onwetendheid’). Het moslimbroederisme omzeilt de politiek en kiest in plaats daarvan de route van de economie en cultuur, zoals de ‘halal-wereld’ met zijn burkinis, zijn reizen tussen moslims, zijn islamitische banken, zijn sharia-compatibele media (...). De Broeders zijn eerder strategen en theocraten dan theologen," benadrukte zij. Eerder stelde Bergaud-Blackler al de sluipende halalisering van de samenleving aan de kaak.

Veroordelen geweld met de mond

"Aangezien oorlogszuchtige verovering niet erg geëigend is, maken de moslimbroeders gebruik van sluwheid, verhulling, in een Europese samenleving die juist gericht is op transparantie, en die diversiteit en inclusiviteit vereert." Zo "gebruiken de Broeders de kracht van hun vijanden tegen zichzelf. Zij wijzen geweld niet principieel af, maar slechts als dat contraproductief is voor hun doel. Wanneer jihadisten geweld plegen, veroordelen ze dat met de mond en vooral bezweren ze de opgewekte emoties door te wijzen op het gevaar van wraak. Zij leggen het protest het zwijgen op dat zich vervolgens omzet in een collectieve herdenking om het debat af te sluiten. Zo verlammen ze elke reflectie en politieke actie die bij voorbaat als islamofoob zijn bestempeld."

Invloedrijk bij globale organisaties

Een ander aspect van de strategie is dat "de Europese Moslimbroeders directe confrontaties met staten vermijden." Zo heeft ‘Muselmans de France’ altijd vermeden om boos te worden op de Franse staat, en gaf de voorkeur aan dubbelhartigheid boven confrontatie. "In plaats van politiek verkiezen zij, althans voorlopig, beïnvloeding via cultuur en economie, soft power. De 'extranationale' instellingen die politiek zwak, maar economisch en cultureel sterk zijn, zoals de Europese Unie, de Raad van Europa of de de Verenigde Naties en hun satellieten zijn voor hen van groter belang omdat zij daar hun invloed kunnen uitoefenen zonder de staat tegen te komen met zijn juridische en politieke beperkingen."

Bestel moskeerapport

Islamitische organisaties rijkelijk gesubsidieerd

Florence Bergeaud-Blackler onthult een schandalig gegeven dat bij het grote publiek niettemin onbekend is: "Liefdadigheidsorganisaties zoals Islamic Relief hebben tientallen miljoenen euro's ontvangen van de Europese Commissie. De federatie van islamitische jeugdverenigingen Femyso ontving 288.000 euro van de Commissie (...). Binnen ENAR (European Network against Racism), dat 23 miljoen euro van de Commissie heeft ontvangen, legt de Broederschap zijn definitie van het openbare probleem ‘islamofobie’, de oplossingen daarvoor en zijn agenda op aan de Coördinator voor de strijd tegen anti-moslimhaat.”

'Ware beeld van islam beschermen'

"Wat betreft de Raad van Europa waarvan Turkije deel uitmaakt, die blijft in naam van de strijd tegen haat en discriminatie van minderheden en vrouwen verenigingen van de Broederschap financieren en bevorderen," voegt zij eraan toe. Zij herinnert er ook aan dat het oorspronkelijke handvest van OIS, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (1972), "belooft het ware beeld van de islam te beschermen en te verdedigen" en “te strijden tegen belastering van de islam". Ik weet niet of de Broeders zich onmiddellijk realiseerden welke voordelen zij konden behalen met de bestrijding van islamofobie", merkt de onderzoekster op, "maar je moet haast wel constateren dát zij er alle voordelen uit hebben weten te halen."

'Hele samenleving in beklaagdenbank'

"Dit programma heeft in de eerste plaats inderdaad geleid tot het monddood maken van elke kritiek op de islam en het islamisme, het opleggen van taalcontrole en het in de beklaagdenbank zetten van de hele samenleving. Als ik een dergelijk woord zeg, ben ik dan racistisch of islamofoob? Op de tweede plaats, om de assimilatie van de islam en moslims in de omgeving te voorkomen door het versterken van hun binding aan de umma (de islamitische gemeenschap of natie)."

Islam en de zelfmoord van het Westen

'Westerse blik' heropvoeden

"Wie wil de islam wil hervormen of er zelfs uit wil stappen, wordt ervan beschuldigd het spelletje van de ‘islamofoben’ te spelen en fitna uit te lokken (verdeeldheid van de gemeenschap, wat als een zeer grote fout wordt gezien). Ten derde, om in het kielzog van de internationale rapporten over ‘structurele islamofobie’ programma's voor te stellen om de ‘westerse blik’ in alle sectoren opnieuw op te voeden: de media, onderwijs, universiteit en vooral in de instellingen van de uitvoerende macht: leger, politie, justitie, zodat die een tolerante en positieve visie op de islam uitdragen, met inbegrip van de fundamentalistische versie ervan.”

Willen we deze ideologie bestrijden?

Wat is de oplossing voor deze verschrikkelijke situatie? Florence Bergeaud-Blackler geeft haar analyse: "Om een dergelijke ideologie te bestrijden, waarvan de uitwerking niet alleen cultureel maar ook maatschappelijk is, moeten we haar eerst kennen en begrijpen. Vervolgens moeten we weten of we deze ideologie werkelijk willen bestrijden en als prioriteit op onze politieke agenda willen plaatsen, wat vandaag de dag nog lang niet het geval is, ondanks de groeiende bezorgdheid van de Fransen."

'Doorbreek stilte rondom Moslimbroederschap'

Zij concludeert: "In De kunst van de oorlog schreef de Chinese meesterstrateeg Sun Tzu: “Wees subtiel tot het punt van onzichtbaarheid; wees mysterieus tot het punt van onhoorbaarheid; dan kun je het lot van je tegenstanders beheersen.'" De Broeders hebben deze boodschap duidelijk gehoord. Als we die begrijpen, kunnen we hun strategieën verijdelen, ze zichtbaar en hoorbaar maken, en klaar en intellectueel gewapend zijn om hun doel te dwarsbomen."

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Avenir de la culture.

Laatst bijgewerkt: 11 april 2023 15:26

Doneer