Wordt Nederland eindelijk wakker voor de Chinese dreiging?

Bron afbeelding: Anonymous / Wikimedia Commons

Wordt Nederland eindelijk wakker voor de Chinese dreiging?

Het officiële beleid van Nederland ten aanzien van communistisch China is decennialang gericht geweest op commerciële en politieke betrokkenheid, niet op confrontatie. Sinds het bezoek van president Nixon aan China in 1972 geloofde de hele westerse wereld dat zij vreedzaam met China kon samenleven en dat economische ontwikkeling dankzij de handel met het Westen tot politieke hervormingen zou leiden. Nu China zijn intenties om het Westen te vernietigen niet langer verbergt, storten deze mythen in. Er zijn aanwijzingen dat Nederland, dat een cruciale rol speelt in deze confrontatie, eindelijk het licht ziet.

China 'grootste bedreiging economische veiligheid'

Vorige week publiceerde de AIVD haar jaarverslag voor 2022 waarin zij China "de grootste bedreiging voor de economische veiligheid van Nederland" noemde. In het AIVD-rapport stond dat "Onder Xi Jinping is de nadruk steeds meer komen te liggen op een antiwesterse houding en het benadrukken van een communistische ideologie met Chinese karakteristieken, die ook in het buitenlands beleid tot gelding moet worden gebracht."

Corruptie, diefstal, netwerk van spionnen

In een reactie op het rapport zei AVID-directeur Erik Akerboom dat China "zonder scrupules" een economische oorlog tegen Nederland voert door middel van corruptie, diefstal van technologie en een netwerk van spionnen om "steeds meer macht en invloed te krijgen". Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot noemde de ontwikkelingen "zeer zorgwekkend". "Nationale veiligheid is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor veilig samenleven in Nederland. Het is daarom goed dat de AIVD daar krachtig tegen optreedt en op blijft treden," zei zij.

Lees ook: Vladimir Poetin vertegenwoordigt niet de anti-Davos Partij

Geen nieuwe dreiging

Dit is niet de eerste keer dat AIVD waarschuwt voor de Chinese dreiging. In het rapport van 2021 werd China ook genoemd als de "grootste bedreiging" voor de Nederlandse economie door zijn grootschalige campagne van clandestiene technologiediefstal via een netwerk van "studenten en wetenschappers die aan Nederlandse kennisinstituten studeren of onderzoek doen".

China schiet in verdediging

De dag nadat AIVD zijn rapport had gepubliceerd, schoot het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken terug en viel Nederland aan omdat het een "koude oorlog-mentaliteit" zou hebben en een zogenaamd niet bestaande "Chinese dreiging" zou hebben opgeklopt. China heeft in één ding gelijk: de wereld is getuige van een nieuwe Koude Oorlog. En deze nieuwe Koude Oorlog is, net als de vorige, het gevolg van een communistische dictatuur die probeert de westerse wereld te verslaan op weg naar wereldwijde hegemonie.

Slag om de cyberspace

De kern van deze nieuwe Koude Oorlog is de dominantie van geavanceerde technologieën, met name de computerchip. Amerika en het Westen blijven op de eerste plaats staan, maar China dicht de kloof snel. Meer dan geweren, plannen en schepen, of zelfs kernwapens, zal de partij die domineert in het ontwerp en de fabricage van chips, domineren in cyberspace en op het slagveld, met gevolgen voor Nederland. Generaal-majoor Jan Swillens van de MIVD zei: "De kans dat de Nederlandse krijgsmacht in aanraking komt met Chinese wapens wordt ook steeds groter, mede door de export van deze systemen door China aan landen wereldwijd."

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Niet langer toelevering geavanceerde machines

Een belangrijk onderdeel van de toeleveringsketen voor chips is het weinig bekende Nederlandse bedrijf ASML. ASML is de belangrijkste en meest geavanceerde producent van fotolithografiemachines die computerchips maken. Haar machines worden gebruikt door bijna elk bedrijf in de wereld dat chips maakt. Het is een van de belangrijkste knelpunten in de lange en ingewikkelde toeleveringsketen van computerchips, en een primair doelwit van het Chinese regime. Onder druk van de Verenigde Staten heeft de Nederlandse regering de uitvoer van haar meest geavanceerde machines naar China beperkt en plant zij een nieuwe golf van beperkingen voor de minder geavanceerde.

Bewustwording: erg laat

Gezien de centrale rol van het Chinese regime in de covid-epidemie, China's expansionisme over de hele wereld en de openlijke wens om het Westen te domineren, is het bemoedigend dat de Europese landen zich bewust worden van deze dreiging. De grote vraag is echter: waarom duurde het zo lang? De Chinezen zijn al tientallen jaren min of meer open over hun bedoelingen. Westerse liberalen geloofden hen en beloofden dat vrijhandel het communistische systeem van binnenuit zou hervormen.

Ziende blind zijn

De westerse wereld gaf er de voorkeur aan geld te verdienen en willoos blind te blijven terwijl het China de technologie en economische kracht gaf om het te vernietigen en de wereld te domineren. Waar zijn nu de politici en economen die voorspelden dat de Chinese communistische partij zich zou bekeren tot het westerse liberale kapitalisme? Zij zijn hun landen een ernstig mea culpa verschuldigd.

Lees ook: ‘De stikstoffuik’ fileert de pseudo-stikstofcrisis

Professor Plinio over communistisch China

Een stem tegen de steun van het Westen aan communistisch China was de Braziliaanse katholieke intellectueel en activist Plinio Corrêa de Oliveira. Al in 1937 schreef hij tegen de bewapening van Chinese communisten. "Het State Department heeft bekendgemaakt dat de vergunningen voor de uitvoer van wapens en uitrusting naar China in november een totaal van 1.702.970 dollar hebben bereikt...Wij begrijpen niet hoe de Verenigde Staten wapens verkoopt aan de communisten, de gevaarlijkste en afschuwelijkste vijand van de beschaving." In 1943 en opnieuw in 1945 hekelde hij het beleid van president Franklin Roosevelt en Harry Truman dat de communisten van Mao Zedong bevoordeelde ten koste van de nationalistische regering van Chiang Kai-shek.

VS maakte grove fouten

In een lang artikel, gepubliceerd in januari 1951, somde Plinio Corrêa de Oliveira "Roosevelts fouten in de Tweede Wereldoorlog" op: "In plaats van zich krachtig te verzetten tegen het communistische expansionisme, begunstigde het State Department het indirect met een onderdanige houding....". In Azië werd het nog erger. President Truman besloot het beleid van vertrouwen in het Chinese communisme voort te zetten, zoals zijn voorganger had gedaan..... Met deze concessies was het lot van het Verre Oosten nu bezegeld."

Nixon's reis naar China vergemakkelijkte huidige Chinese machtsovername

Decennia van concessies aan de Chinese communisten door het Westen leidden tot de grote: President Nixon's reis naar China in 1972, die Nixon zelf "de week die de wereld veranderde" noemde. Deze reis, die ogenschijnlijk bedoeld was als tegenwicht tegen de Sovjet-Unie, vormde het begin van tientallen jaren economische en politieke betrekkingen met het communistische China, die de huidige Chinese machtsovername mogelijk hebben gemaakt.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

''De Chinezen profiteren, de Westerlingen niet''

Tijdens de reis van president Nixon brachten de Verenigde Staten met China het Communiqué van Sjanghai (over samenwerking tussen beide landen) uit. Op 12 maart 1972 schreef Plinio Corrêa de Oliveira in de Folha de S. Paulo: "Gezien de gemakzuchtige naïviteit van de Amerikanen en de sluwheid van de Chinese communisten zal de overeenkomst de communisten zeer ten goede komen, die elke gelegenheid zullen aangrijpen om hun ideologie te bevorderen." Reeds in een vergadering van 4 maart 1972 die geheel aan het Communiqué was gewijd, had hij geconcludeerd: "Van nu af aan zullen de betrekkingen tussen China en het Westen op deze basis plaatsvinden: De Chinezen zullen van het Westen kunnen profiteren, de Westerlingen niet."

Conferenties

De Braziliaanse leider geloofde dat het Communiqué van Shanghai de grootste politieke ramp van de twintigste eeuw was: "Jalta was een grotere ramp dan München. Jalta was München vermenigvuldigd met München. Het communiqué van Sjanghai is Jalta vermenigvuldigd met Jalta! Waar brengt het ons heen?" "Wat is de positie van het Westen ten opzichte van het Oosten na de reis van Nixon naar China en de publikatie van het Communiqué van Sjanghai? Het is die van een land dat de oorlog heeft verloren zonder ook maar één slag te hebben geleverd. Het enige wat nog niet gebeurd is, is het overschrijden van zijn grenzen door vijandelijke troepen [om bezit te nemen]."

Toestroom Westerse hulp doet China groeien

Na de dood van Mao Zedong in 1976 begon Deng Xiaoping met de eerste openstelling van het Chinese systeem voor het kapitalisme, terwijl hij de communistische ideologie nooit verloochende - alles in de geest van het Communiqué van Sjanghai. Toen Westers geld, technologie en expertise China begonnen binnen te stromen, waarschuwde Plinio Corrêa de Oliveira dat de stroom Westerse hulp de middelen zou zijn om zijn expansionistische doelen na te streven: "Kan China streven naar controle over de regio om [zijn overheersing] later uit te breiden? Het ontbreekt het land niet aan een groot grondgebied, een overvloedige bevolking en een verlangen naar verovering. Om dat grote streven uit te voeren heeft het echter een aanzienlijke industriële en militaire macht nodig, die het communisme het niet heeft gegeven..... Communistisch China zal zich alleen kunnen ontwikkelen en de status van imperialistische supermacht bereiken met de hulp van kapitalistische naties." Profetische woorden, tragisch genoeg niet gehoord.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2023 17:04

Doneer