6 redenen waarom belasting op erfenis diefstal is

6 redenen waarom belasting op erfenis diefstal is

THEMA'S:

Je werkt je leven lang hard en betaalt netjes belasting. Als je dan overlijdt, komt de overheid nog een keer geld halen. Dat heet erfbelasting. Wij zetten 6 redenen op een rij waarom deze belasting een vorm van diefstal is.

Draaischroef op portemonnee

De hedendaagse overheid weet van geen ophouden als het aankomt op het belasten van geld.

1. Erfbelasting stapelt belasting op belasting

De overheid heeft het recht om belasting te heffen. Een transportondernemer die winst maakt, mag best gevraagd worden een klein deel af te staan aan de staat, die daarmee de snelwegen onderhoudt waar zijn vrachtwagens over rijden. Deze directe relatie en proportie zijn tegenwoordig echter volledig zoek. Alles wordt belast. Je betaalt belasting over je loon. Over het eten dat je daarmee koopt. Over het gas waarmee je vervolgens kookt. Over het licht van de lamp waaronder je het tenslotte opeet. En als je, na een leven hard werken, het tijdelijke voor het eeuwige verruilt, betaal je wéér belasting.

Traditioneel gezin aan tafel

De erfenis is overdracht van eigendom van ouder op kind. Het steunt het gezin.

2. Erfbelasting ondermijnt het gezin

Een man werkt als het goed is niet slechts voor zichzelf. Hij werkt ook voor zijn vrouw en kinderen. De vrouw werkt ook mee aan zijn vermogen, door het huis op orde te hebben en voor de kinderen te zorgen. Man en vrouw delen daarom in de vrucht van zijn arbeid. Vandaar dat echtparen in Nederland vaak in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Kinderen mogen profiteren van hun welvaart, bijvoorbeeld om een nieuw huis te kopen. Het belasten van de erfenis, zelfs al is dit ‘maar’ 10 procent, zoals het geval is als een kind erft van zijn ouders, ondermijnt de gezinsband.

Grootmoeder kinderen

Hoeveel grootouders laten niet na aan kleinkinderen die daarmee hun studie betalen?

3. Erfbelasting snijdt de banden tussen de generaties door

De moderne democratische mens is gewend zichzelf als een eiland in de tijd te zien. De christelijke beschaving ziet de mens eerder als een schakel in een lange keten van overledenen, levenden en zij die geboren moeten worden. Dit is de ware democratie, zoals de katholieke schrijver G.K. Chesterton opmerkt. De band tussen generaties bestaat uiteraard uit gedeelde herinneringen en natuurlijk de bloedband. Maar ook uit gedeeld eigendom. Bijvoorbeeld van aandelen in het familiebedrijf. Het almaar meer belasten van dit vermogen creëert verdeeldheid tussen generaties in dezelfde familie en voorkomt de overdracht van traditie.

Sint jozef kind jezus werk 2

Het voorbeeld van ijver in het werk: Sint-Jozef, met het Kind Jezus dat verlicht met een kaars.

4. Erfbelasting verslechtert het arbeidsethos

“Als we mannen het recht zouden ontnemen om hun bezittingen na te laten aan hun vrouw en kinderen,” zo schrijft de Braziliaanse professor Plinio Corrêa de Oliveira, “verwijderen we een van de levendigste stimulansen om te werken. En dat zou in strijd zijn met het algemeen belang.” Waarom jarenlang buffelen om je hypotheek af te lossen, als je eigen huis na overlijden toch naar de staat gaat (zoals socialisten willen)? Dan kun je net zo goed in een sociale huurwoning zitten.

Liefdadigheid hogere stand lagere stand

Ongelijkheid is een gelegenheid tot liefdadigheid. Een dame en meisje uit de hogere stand brengen Sinterklaascadeautjes naar arme kinderen.

5. Erfbelasting gaat voorbij aan rechtvaardige ongelijkheid

Erfenis creëert ongelijkheid. Een zoon van een bedrijfsdirecteur krijgt meer dan een zoon van een stratenmaker. Dat is rechtvaardig, want God geeft elke persoon wat hij nodig heeft. Een zoon van een bedrijfsdirecteur krijgt meer welvaart, maar heeft vanuit zijn afkomst dan ook een sterkere plicht om de samenleving en niet slechts zijn eigenbelang te dienen. Noblesse oblige, zoals de Fransen zeggen. Vanuit zijn afkomst zal hij waarschijnlijk ook geschikter zijn om verstandig met vermogen om te gaan en het niet te verbrassen. Immers, it takes three generations to make a gentleman, zoals de Engelsen zeggen.

Joop den uyl

"De belasting op erfenissen wordt verhoogd", zo beloofde de PvdA van Joop den Uyl in het verkiezingsprogramma van 1977.

6. Erfbelasting komt voort uit socialistisch gelijkheidsdenken

Karl Marx en Friedrich Engels, de vaders van het socialisme, stellen in het Communistisch manifest de afschaffing van het erfrecht voor om het gezin op te breken en het individu afhankelijk te maken van de staat. De belasting op erfenissen is een ietwat afgezwakte vorm van dit communistisch voorstel. Je ziet dan ook dat linkse regeringen graag deze belasting invoeren en, indien het al bestaat, flink verhogen. Daarbij worden ze aangemoedigd door linkse economen als Thomas Piketty, die erfenissen zien als één van de vele 'knoppen' voor de overheid om aan te draaien en niet als onaantastbaar privé-eigendom.

Plinio Correa de Oliveira: Het belang van erfgoed voor gezin en traditie

De contrarevolutionaire katholieke denker Plinio Corrêa de Oliveira heeft uitvoerig geschreven over het patrimonium: het vaderlijk erfgoed, dat zowel materieel (denk aan erfenis) als immaterieel (denk aan deugden) is. Het is een voornaam doel van de Revolutie om dit erfgoed te vernietigen, omdat het personen weerbaar maakt tegen de verleiding van egalitair hedonisme onder totale staatscontrole. Het is het waard een langere overweging van professor Plinio Corrêa de Oliveira te citeren, omdat dit van een schijnbaar hebzuchtige zaak – het vrijwaren van eigen erfenis – een beschavingszaak en een gewetenszaak maakt.

Pliniocorreadeoliveira 3

Professor Plinio Corrêa de Oliveira

Erfelijkheid van talenten

"[Paus Pius XII verklaart] dat het geen zin heeft om de overdracht van erfelijke karakters van vader op zoon te bestrijden. Omdat er een erfelijkheid van talenten, van persoonlijk karakter, van bekwaamheden is die onafhankelijk van de burgerlijke wetgeving wordt overgedragen. Waardoor bijvoorbeeld de ene familie een reeks diplomaten voortbrengt, een andere een reeks admiraals en een andere een reeks bestuurders. Het is goed voor de natie dat er een rijke voorraad is aan materiële en spirituele eigenschappen, gaven en talenten, die van ouders op kinderen kunnen worden doorgegeven, van generatie op generatie."

Gezin groeit in deugden

"De mens is echter geen automaat van erfelijkheid. Hij is in staat - vooral als hij lang leeft - de versmelting van deze erfelijkheid, dat wil zeggen van de gaven en karakters die door erfenis zijn ontvangen, met zijn eigen persoonlijke kenmerken tot stand te brengen. Deze fusie is een werk dat de persoon, onder de adem van Gods genade en katholieke moraal, instinctief heel goed uitvoert, waardoor de spirituele en culturele rijkdom van het gezin toeneemt. Want wie dit doet zoals het hoort, geeft zijn kinderen in verhoogde mate door wat hij zelf van zijn ouders heeft gekregen. Zo kan een gezin door de eeuwen heen groeien in deugden en natuurlijke aanleg."

Doordrongen van revolutionaire geest

"Wanneer de instelling van het gezin misgaat, kan dat een verwoestende factor zijn voor de hele samenleving. In een tijd waarin gezinnen diep doordrongen zijn van een revolutionaire geest, draagt ​​elke generatie een nog grotere revolutionaire last op de volgende over dan ze heeft ontvangen, wat het gezin tot een krachtige factor maakt in de voortgang van de revolutie. En het gezin wordt een slaaf van de mode, gehoorzaam aan de tirannie van degenen die het dicteren."

Nalaten stempel

Heeft u weleens over uw nalatenschap nagedacht?

Nalaten aan een goed doel is een waardevolle manier om ook na het overlijden positieve impact te hebben op de missie van Cultuur onder Vuur: de verdediging van de Nederlandse cultuur en christelijke beschaving. Klik HIER voor meer informatie over nalaten aan Cultuur onder Vuur.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 13:34

Doneer