China's militaire reorganisatie onthult zwakte in gevechtskracht

Chinese soldaten

China's militaire reorganisatie onthult zwakte in gevechtskracht

THEMA'S:

De zuivering van de Chinese leider Xi Jinping van degenen die niet volledig op één lijn zitten met zijn steeds veranderende partijlijn heeft geleid tot onverklaarbare en plotselinge veranderingen in het hogere militaire personeel, waaronder het ontslag van de minister van Defensie en de verbanning van negen hooggeplaatste officieren van het Volksbevrijdingsleger uit de nationale wetgevende macht, evenals het schrappen van drie topmanagers uit de defensie-industrie uit hun adviserende rol voor de regering.

Legerleiders moeten weg

Onder de aan de kant gezette legerleiders zijn twee generaals die eerder het bevel voerden over China's strategische raketmacht, een voormalig hoofd van de luchtmacht en een admiraal die de zeemacht leidde in de Zuid-Chinese Zee, waar China steeds meer in conflict raakt met de Verenigde Staten en andere landen in deze omstreden regio.

Xi Jinping

Peking heeft de redenen voor hun verwijdering niet bekendgemaakt en ook geen informatie vrijgegeven over eventuele onderzoeken naar hun gedrag. Analisten die het leger van China bestuderen, denken echter dat de huidige reorganisatie waarschijnlijk deel uitmaakt van Xi's poging om corruptie bij wapenaankopen te bestrijden en om mogelijke ontrouw binnen de PLA en staatsbedrijven die betrokken zijn bij de defensieproductie tegen te gaan.

Lees ook: Wat gebeurt er met de wereld als communistisch China Taiwan blokkeert?

Chinees communisme ondermijnt de persoonlijke verantwoordelijkheid

Xi staat voor een vrijwel onoverkomelijk probleem bij het uitroeien van corruptie. Het communisme vertoont systemische tekortkomingen en bevordert een cultuur van straffeloosheid waarin corruptie kan gedijen, vaak ongecontroleerd. Deze inherente tekortkomingen van het socialisme worden versterkt door een gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid, een vrucht van een atheïstische samenleving.

Klokkenluiders krijgen geen steun

De negatieve publieke perceptie van informanten, die door de staat worden gebruikt om het communisme af te dwingen, belemmert de steun voor klokkenluiders, die in de vrije wereld gebruikelijker is. Corruptiegevallen worden dus zelden gemeld aan ambtenaren die bevoegd zijn om ze te vervolgen.

Defensie is broedplaats voor corruptie

Lyle Morris, een senior fellow aan het Asia Society Policy Institute die gespecialiseerd is in Chinese veiligheidskwesties, heeft opgemerkt dat China's militaire wapenontwikkelings- en aankoopagentschap lang beschouwd is als een broedplaats voor corruptie. Tot voor kort waren er echter maar weinig hoge functionarissen betrokken bij dit werk die het doelwit waren van Xi's anticorruptie-campagne.

Volg COV op Telegram

Xi Jinping's zuiveringen tonen zwakte

De huidige zuivering weerspiegelt Xi's veilige machtsbasis binnen het Volksbevrijdingsleger, waardoor hij zo'n grootschalige campagne kan voeren zonder bang te hoeven zijn voor tegenkanting. Tegelijkertijd toont het echter de inherente zwakte van een dictator die zijn wil moet opleggen zonder rekening te houden met de wet.

Militaire modernisering loopt vertraging op

Hoewel het effect van zo'n radicale herstructurering op de operationele paraatheid van het Volksbevrijdingsleger onduidelijk blijft, suggereren analisten dat de corruptieonderzoeken zouden kunnen leiden tot een strenger toezicht op personeelsbenoemingen en aankoopprocessen, wat waarschijnlijk Xi's inspanningen om het leger te moderniseren zal vertragen.

Complexe oefening

Beijing beweert dat het eerste succes is geboekt bij het verbeteren van het Chinese leger door middel van complexe oefeningen, waaronder gecombineerde lucht- en zeemachtmanoeuvres. Hoewel ze erkennen dat er tekortkomingen zijn die aandacht behoeven, is het onwaarschijnlijk dat de algehele gevechtscapaciteiten van het Volksbevrijdingsleger op de korte termijn aanzienlijk zijn aangetast.

Lees ook: Waarom vermoorden we onszelf met milieunormen als China er niets om geeft?

China kijkt naar Russisch optreden in Oekraïne

Door de wapenaankopen en de strategische raketmacht aan te pakken, hoopt Xi de militaire effectiviteit op de lange termijn te garanderen. De Chinese legerleiding heeft kennis genomen van de erbarmelijke prestaties van de Russische wapensystemen in het Oekraïne-conflict, die voor een groot deel worden toegeschreven aan systematische corruptie.

Xi wil trouw aan de partij

Het leger zou meer aandacht kunnen besteden aan partijtrouw binnen zijn gelederen en de politieke vorming van militair personeel kunnen verbeteren. Onder Xi heeft de partij de ideologische indoctrinatie geïntensiveerd, wat erop wijst dat Xi's zuivering misschien niet zozeer gaat om privéwinsten ten koste van de staat als wel om het aanhangen van de partijlijn.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Vertrouwen op dwang

Een dergelijke focus kan ten koste gaan van operationele training en gevechtsgereedheid. Experts op het gebied van het Chinese beleid stellen dat Xi voortdurend zuiveringen heeft doorgevoerd om zijn gezag te consolideren en zijn beleid af te dwingen. Dit vertrouwen op dwang onderstreept een belangrijke zwakte van het communisme. Omdat bijna niemand in de communistische doctrine gelooft, moet naleving worden gemotiveerd door angst in plaats van toewijding aan nobele idealen om corruptie te bestrijden.

Ambitieuze plannen voor modernisering

Sinds Xi eind 2012 aan de macht kwam, heeft hij corruptieonderzoeken gebruikt om het militaire establishment onder controle te houden en een ambitieus moderniseringsprogramma uit te voeren om het Chinese leger om te vormen van een Sovjetleger tot een modern 21e-eeuws leger. In de eerste jaren van het bewind van Xi werden verschillende hoge generaals gezuiverd om de weg vrij te maken voor officieren die professioneler en doctrinair betrouwbaarder werden geacht.

Trainingen in de Stille Oceaan

Hoewel ze hun militaire en partijrangen behouden, wordt verwacht dat ze volledig uit leidinggevende posities worden verwijderd. Militaire analisten denken ook dat er waarschijnlijk onderzoeken zullen worden gestart op lagere niveaus en andere departementen. Desondanks heeft het leger een hoog operationeel tempo aangehouden. Er zijn lucht- en zeemissies uitgevoerd langs de grenzen van China en daarbuiten. De afgelopen maanden heeft een taakgroep van een Chinees vliegdekschip gevechtstrainingen uitgevoerd in de Stille Oceaan en hebben troepen deelgenomen aan gezamenlijke oefeningen met buitenlandse troepen.

Lees ook: Franse oud-generaals waarschuwen voor burgeroorlog. En de Nederlandse?

Ballonnen

Het zuidelijk commando van het Volksbevrijdingsleger heeft onlangs aangekondigd dat er marine- en luchtstrijdkrachten op routinepatrouilles worden gestuurd in de Zuid-Chinese Zee. China blijft landen lastigvallen met ballonnen die over de Verenigde Staten en Taiwan zijn gevlogen als onderdeel van Pekings 'grijze-zonetactiek' om te intimideren zonder direct geweld te gebruiken.

Analisten verwachten 'koude oorlog'

Het is onwaarschijnlijk dat Peking in de nabije toekomst de status van Washington als dominante militaire wereldmacht zal betwisten of de status quo in de Straat van Taiwan eenzijdig zal veranderen. James Char, een onderzoeker aan de Nanyang Technological University in Singapore, gelooft dat het Volksbevrijdingsleger waarschijnlijk militaire operaties zal blijven uitvoeren die onder de drempel van oorlog blijven, door intimidatie en pesterijen te gebruiken om de moed van het Westen op de proef te stellen.

Peiling diversiteitsquota Defensie

We moeten niet slapen terwijl China zich ontplooit

Xi erkent dat het Chinese leger lijdt onder een verouderde structuur in Sovjetstijl, vergelijkbaar met die van Rusland, dat niet in staat is gebleken een grensland van een kwart van zijn grootte te veroveren. Dit is niet de prestatie die je zou verwachten van een militaire wereldmacht. Hoewel Xi's droom om een leger van de eerste wereld te creëren nog moet worden gerealiseerd, zou het onverstandig zijn om te blijven slapen terwijl communistisch China verder gaat in zijn zoektocht om de overblijfselen van de christelijke beschaving in het Westen te verslaan.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 3 februari 2024 07:22

Doneer