6 redenen waarom vlees eten goed en deugdzaam is

6 redenen waarom vlees eten goed en deugdzaam is

THEMA'S:

Steeds vaker klinkt de roep om op vlees hogere belastingen te heffen. Net zoals de overheid dat doet op alcohol en tabaksproducten. De gedachte erachter is dat vleeseten een ondeugd en schadelijk voor het milieu is. Tegen deze dwaling in geven we zes redenen waarom vleeseten goed is.

1. God heeft het eten van vlees bepaald

De mens is geschapen als omnivoor, met het vermogen om zich te voeden met vleesproducten. Hoewel bepaalde soorten vlees in het Oude Testament werden verboden, is er nergens in de Bijbel een verbod te vinden tegen vleesconsumptie als zodanig. Sterker nog, de Bijbel staat vol met verwijzingen naar vlees. Zo wordt de Israëlieten bevolen te eten van het paaslam. In het Nieuwe Testament wordt Petrus bevolen te eten van vlees dat door de oude wet was voorgeschreven, als teken van de noodzaak de heidenen te bedienen. De "rechten" van het gemeste kalf worden niet genoemd in de Parabel van de verloren zoon.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

2. Dieren hebben geen mensenrechten

Rechten vinden hun oorsprong bij de Schepper als afgeleide van de menselijke morele natuur. Als niet-rationele wezens die niet in staat zijn tot morele daden, delen dieren niet in die rechten. Sterker nog, dieren doden instinctief andere dieren voor voedsel.

3. De vlees-tax tast traditionele vrijheden aan

Veel wetgevers zullen belastingen of verboden niet gebruiken om dierenmishandeling te voorkomen, maar om hun socialistische agenda's te bevorderen en de invloed van de staat uit te breiden. Belastingen hebben de neiging de macht te vergroten van de regering die ze heft. Belastingen op zaken als tabak worden niet geheven om inkomsten te genereren, maar om het gedrag van mensen te reguleren. In McCulloch v. Maryland (1819) uitte opperrechter John Marshall een grote waarheid toen hij schreef: "De macht om te belasten is de macht om te vernietigen."

Food Meat

4. Veel gefokte dieren zouden er niet zijn als we geen vlees aten

Boeren fokken dieren, maar beschermen ze ook tegen roofdieren. Vrijgelaten koeien zouden geen zorgeloze toekomst hebben in idyllische gelukzaligheid, want koeien zijn slecht uitgerust om in het wild te overleven. Andere dieren zouden hen genadeloos uitroeien.

5. Vlees uit het dieet schrappen zou veel mensen hun baan kosten

Het oogsten, verwerken en bereiden van vlees biedt werk aan mensen die op hun beurt gezinnen onderhouden. Alleen de sterk gemechaniseerde vleesverwerkende industrie voorziet 75.000 Amerikanen in hun levensonderhoud, zo schat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Ook de restaurantsector is sterk afhankelijk van vlees. Een drastische beperking van de vleesconsumptie zal veel van deze banen doen verdwijnen, wat leed en onzekerheid zal veroorzaken voor hun gezinnen.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

6. Vlees tilt de maaltijd op - en daarmee de beschaving

De Franse keuken is ondenkbaar zonder ganzenlever. Een Duits cafébezoek is incompleet zonder braadworst. Het Engelse ontbijt begint niet zonder spek en ham. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vlees is een belangrijk bestanddeel van de nationale cuisines in landen die door de christelijke beschaving zijn gevormd. Onder die beschaving valt het uitgebreid dineren met lekker eten, smaakvolle wijn en goede gesprekken. Vlees tilt de maaltijd op, daarmee ook de gesprekken en de beschaving.

Lees ook: VN-klimaatpanel IPCC produceert angstpropaganda – en de media doen ijverig mee

Overheidsbetutteling weerstaan

Dit zijn slechts een paar van de vele redenen om tegen de oorlog tegen vlees te zijn. Voorstellen zoals vleesbelastingen moeten worden weerstaan en ontmaskerd voor wat ze zijn – overheidsbemoeienis vergrotende socialistische acties. Socialisme, waar de overheid alles wil controleren, zal nooit werken omdat het de meest fundamentele grondbeginselen van de menselijke natuur - en in dit geval ook de dierlijke natuur - ontkent.

Dat artikel is gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen op returntoorder.org

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 14:53

Doneer