Stikstof

Een fixatie van links is dat Nederland veel te veel stikstof uitstoot. Dit rechtvaardigt de onteigening van boeren.

Stikstof is overal

Bij praktisch alles wat mensen doen wordt wel stikstof uitgestoten. Vooral in Nederland, dat dichtbevolkt is. Klimaatlinks wil echter dat ons land weer 'verwildert' en terugkeert naar een Rousseauiaanse Revolutionaire utopie. In die ideaalstaat is er geen plaats voor boeren. Die moeten gedwongen onteigend worden. Al zal dat niet genoeg zijn. Nederland kan pas aan de strikte stikstofregels voldoen als we alle menselijke activiteiten stilleggen. Dan nog is één keer ganzenpoep op een weiland al een overschrijding van de stikstofregels.

Johan Vollenbroek

De voorstanders van stikstof belijden graag hun liefde voor de natuur. In werkelijkheid gaat het hen om geld. Stikstofactivisten als Johan Vollenbroek bieden hun diensten aan bij overheden en bedrijven die zij zélf bedreigen met rechtszaken. Lobbyisten verdienen goudgeld aan de 'transitie' die nodig is om 'stikstofvrij' te raken, geld dat uiteraard van de belastingbetaler komt. Boeren en andere ondernemers die uit goede wil meewerken aan het 'verduurzamen' van hun bedrijf komen er na investering pas achter dat het onvoldoende is en dat ze toch hun tent moeten sluiten. Ze werken mee aan het opknopen van hun eigen strop.

Wat zit er achter stikstofpolitiek?

De stikstofdoelen zijn zo absurd strikt dat ze doen denken aan de productiequota voor Sovjetarbeiders, die voorgelogen werden dat je eigenhandig honderden tonnen kolen per week kunt mijnen. Het doet afvragen wat er achter de stikstofpraat zitten. Veelzeggend is dat de stikstofprofeten plots zwijgen als er een asielzoekerscentrum in een natuurgebied gezet wordt. Stikstof is met massa-immigratie slechts een middel tot hetzelfde doel: de afschaffing van privé-eigendom en de vernietiging van onze beschaving.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.