Thema: Immigratie

Ieder jaar komen honderdduizenden immigranten ons land binnen. Dit zet een grote druk op Nederland. Een aanzienlijk deel van de immigranten komt uit islamitische landen en komt puur voor financieel gewin. Zij worden bevoordeeld door de regering. Nederlanders kunnen geen woning krijgen, doordat asielzoekers voorrang krijgen.

De instroom van vooral islamitische vreemdelingen tast de traditionele christelijke cultuur van Nederland aan. Het beieren van kerkklokken wijkt voor het geschetter van moskeeën. De islamisering wordt aangedreven door een monsterverbond van islamitische activisten en politiek-correct links, die de islam als middel ziet om de christelijke beschaving af te breken.

Wie toekomst wil voor het Nederland zoals hij dat kent, moet alles op alles zetten om de massa-immigratie te stoppen.

Uitgelicht

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.