Immigratie

Ieder jaar komen honderdduizenden immigranten ons land binnen. Dit zet een grote druk op de publieke voorzieningen én de cultuur van Nederland.

Islamitische immigranten krijgen voorrang

Een aanzienlijk deel van de immigranten komt uit islamitische landen en komt puur voor financieel gewin. Zij worden bevoordeeld door de regering. Nederlanders kunnen geen woning krijgen, doordat asielzoekers voorrang krijgen. Asielzoekers zijn meestal jonge mannen, maar worden vaak gevolgd door hun vrouw en eventuele kinderen. Zo zwelt de bevolking aan en bestaat Nederland uit steeds meer mensen van allochtone achtergrond.

Kerkklokken wijken voor moskeeën

De instroom van vooral islamitische vreemdelingen tast de traditionele christelijke cultuur van Nederland aan. Het beieren van kerkklokken wijkt voor het geschetter van moskeeën. De islamisering wordt aangedreven door een monsterverbond van islamitische activisten en politiek-correct links, die de islam als middel ziet om de christelijke beschaving af te breken. Het leidt tot bizarre taferelen als transgenders die protesteren tegen 'islamofobie', terwijl zij in islamitische landen van flatgebouwen geworpen zouden worden.

Draai de kraan dicht, voert een asielstop in

Wie toekomst wil voor het Nederland zoals hij dat kent, moet alles op alles zetten om de massa-immigratie te stoppen. Waarbij eerst de kraan dichtgedraaid worden door de instelling van een asielstop. Nederland kan vervolgens selectief immigranten binnenlaten, bijvoorbeeld vervolgde christenen uit islamitische landen. Internationale verdragen die dit in de weg staan, kunnen we met onmiddellijke ingang stopzetten.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.