Géén onteigening van de boeren. Stop de stikstofpolitiek!

Petitie aan Femke Wiersma, minister van Landbouw

Géén onteigening van de boeren. Stop de stikstofpolitiek!

Nederland loopt vast. De stikstofpolitiek legt sector na sector lam. De boeren zijn hiervan het eerste slachtoffer, terwijl de Nederlandse landbouw en veeteelt tot de schoonste ter wereld behoren.

De stikstofcrisis wordt veroorzaakt door de Nederlandse overheid. Die beweert ten onrechte dat ons land aan een overschot aan stikstof lijdt. Een bureaucratische fictie, benadrukken vele experts.

De overheid heeft bovendien allerlei klimaatverdragen getekend, waardoor het zichzelf bindt aan onhaalbaar en onbetaalbaar beleid.

De rekening is voor Nederlandse burgers, bedrijven, maar bovenal de boeren. De overheid dreigt nu met de massale onteigening van succesvolle boerenbedrijven.

Dit is diefstal. Roof van boerderijen die soms al generaties in bezit zijn!

De stikstofterreur moet stoppen. Teken daarom vandaag de petitie aan Femke Wiersma, minister van Landbouw. Verzoek haar met klem een direct einde te maken aan alle stikstofpolitiek!

Lees meer