Thema: Klimaat

Wie denkt dat het communisme dood is, heeft het mis. Het heeft slechts van kleur gewisseld. Een metamorfose ondergaan. Van rood naar groen. De klimaatideologie misbruikt het milieu om een totale revolutie door te drukken.

Met valse scenario’s van metershoge zeespiegelstijgingen wordt de Nederlandse burger angst aangejaagd en klaargemaakt voor verregaande maatregelen. Denk aan het afkoppelen van aardgas, het vol zetten van polders met windturbines en het onteigenen van boeren.

De gemene deler van de groene maatregelen: ze kosten de belastingbetaler veel geld en vergroten de macht van de staat. Ze leiden praktisch tot diefstal van de burger. Ze zijn in strijd met het gebod “Gij zult niet stelen”. Dat maakt verzet tegen klimaatbeleid een principiële zaak.

Uitgelicht

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.