Waarom is Taiwan rijk en Cuba arm? Socialisme, niet sancties is het antwoord

Een vervallen buurt in de hoofdstad van Cuba, Havana. Bron afbeelding: Flickr / pedrosz

Waarom is Taiwan rijk en Cuba arm? Socialisme, niet sancties is het antwoord

THEMA'S:

In het begin van de jaren zeventig hadden Cuba en Taiwan dezelfde economische omstandigheden die hen tot welvarende naties hadden moeten maken. De twee eilanden bewandelden echter tegengestelde paden. Als vrije natie is het bruto binnenlands product van Taiwan nu acht keer zo hoog als dat van het communistische Cuba.

Vergelijk Cuba met Taiwan

De overeenkomsten zijn opvallend. Beide eilanden liggen dicht bij belangrijke wereldmachten. De autoriteiten van Taipei hebben te maken met voortdurende agressie van China, dat een pseudosoevereiniteit over het eiland opeist. Cuba ligt 145 kilometer van de kust van de VS, die weigeren het communistische regime te steunen.

Dezelfde omstandigheden

Beide landen hebben te maken met handelsembargo's en politieke druk. Taiwan lijdt onder de beperkte internationale erkenning als gevolg van de Chinese druk om zijn status als onafhankelijke natie te ontkennen. Cuba heeft te maken met Amerikaanse sancties (maar met vrije handel met alle anderen) als protest tegen de wrede mensenrechtenschendingen op de eilandgevangenis.

Volg COV op Telegram

Dag en nacht

Taiwan heeft 23,5 miljoen inwoners en een bloeiende economie met een armoedecijfer van slechts 0,7 procent. In schril contrast hiermee heeft Cuba, met 11,2 miljoen inwoners, te kampen met ernstige economische problemen, waarbij 90 procent van de bevolking in armoede leeft.

Het voorbeeld van Taiwan

Taiwan is tot bloei gekomen door de erkenning van privébezit, vrije markten en de rechtsstaat. Het land is niet het rampzalige pad van communistisch China ingeslagen. Het heeft geleerd van de enorme fouten uit het Mao Zedong-tijdperk, die tijdens de zogenaamde Grote Sprong Voorwaarts leidden tot grootschalige hongersnood en armoede.

Lees ook: Apathie Chinese jongeren is de achilleshiel van communistisch China

Mee op de golf

Taiwan nam deel aan de economische en politieke transformaties in de buurlanden Singapore, Maleisië en Zuid-Korea. De vooruitgang van Taiwan legde de basis voor technologische vooruitgang die tegemoetkwam aan de eisen van de wereldmarkt. Taiwanese vernieuwers verfijnden hun expertise in de productie van halfgeleiders en gaven vorm aan de ruggengraat van de moderne elektronica in computers, smartphones en auto's.

De weg naar de top

Taiwan heeft de achtste economie van Azië en de twintigste wereldwijd. De opmars van Taiwan en zijn robuuste economie maakten de weg vrij voor gunstige handelsbetrekkingen met andere landen die op zoek waren naar partnerschappen die voor beide partijen voordelig waren. Het land heeft in de jaren negentig ook het militaire eenpartijstelsel losgelaten. Het heeft robuuste gezondheidszorg- en onderwijssystemen ontwikkeld.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Cuba: Waar iedereen armoede en ellende omarmt

Toen de Sovjet-Unie ineenstortte, dachten velen dat Cuba zich bij Oost-Europa zou voegen en zich ook van het communisme zou ontdoen. Cuba bleef echter lijden onder de atheïstische revolutionaire doctrines van Fidel Castro. Castro verdubbelde en breidde zijn revolutie uit naar de buurlanden Venezuela en Nicaragua.

Een diepe val

Onder het communistische regime sloeg Cuba de weg in naar ellende. De landhervormingsprogramma's vernietigden de bloeiende landbouw. Cuba, ooit een suikerproducerende reus, verviel in een staat van suikerschaarste en importeert nu suiker!

Lees ook: Wat gebeurt er met de wereld als communistisch China Taiwan blokkeert?

Hulp afgesneden

Jarenlang overleefde Cuba met financiering en subsidies uit de Sovjet-Unie. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de jaren negentig kwam Cuba in een van zijn donkerste periodes terecht. Hugo Chavez uit Venezuela bood het land een reddingslijn door olie te doneren om Castro's mislukte regime overeind te houden. Nu is die levensader verbroken omdat het socialistische Venezuela zijn eigen tekorten heeft en niet langer deze hulp kan bieden.

Toeristen weg

Rapporten uit Cuba zeggen dat de situatie veel erger is dan in de donkere jaren negentig. De COVID-crisis heeft miljoenen rijke westerse toeristen weggejaagd.

Door het stof

Er is een tekort aan melk en brood door een steeds ernstiger wordende crisis van de harde valuta. De socialistische regering heeft een ongekende stap gezet door zich tot het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) te wenden voor hulp.

Ineffectieve hulp

Havana vroeg eind 2023 om deze extra voedselhulp, waarbij het WFP mageremelkpoeder naar Cuba stuurde. Zelfs deze hulp was onvoldoende omdat sommige provincies de melkleveranties hebben verminderd, terwijl andere provincies melk hebben vervangen door siroop of met vitamines verrijkte instant frisdrank.

Lees ook: Hoger beroep ‘klimaatzaak’ tegen Shell kan bedrijfsleven hard treffen

Van de regen in de drup

Er zijn ook stroomonderbrekingen geweest door brandstoftekorten als gevolg van de drastisch verminderde olie-import uit Venezuela. De regering heeft ook enorme verhogingen van de benzineprijzen aangekondigd, waardoor de hoge inflatie op het eiland nog verder zal toenemen.

Lang niet zo somber geweest

De Braziliaanse bevrijdingstheoloog broeder Betto had onlangs in Havana een ontmoeting met de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel en sprak later zijn grote bezorgdheid uit over de huidige economische staat van Cuba. Broeder Betto, die Cuba honderden keren heeft bezocht om de wonderen van het communistische regime aan te prijzen, schetst nu een grimmig beeld. De geestelijke, die ook samenwerkt met het WFP, beschrijft het als de meest uitdagende situatie sinds de Cubaanse revolutie in de jaren vijftig.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Oorzaak bij het systeem

De reden voor de ondergang van Cuba kan niet worden verklaard door Amerikaanse sancties, aangezien de hele wereld handel kan drijven met Cuba. De oorzaak ligt in het falen van het communisme. Om dit te begrijpen hoeven we alleen maar Taiwan en Cuba te vergelijken om te zien wat zestig jaar communisme met een welvarend land heeft gedaan.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 20 april 2024 08:00

Doneer