Wat gebeurt er met de wereld als communistisch China Taiwan blokkeert?

Taiwan wordt permanent bedreigd door communistisch China. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Taito Koba

Wat gebeurt er met de wereld als communistisch China Taiwan blokkeert?

THEMA'S:

De Chinese communistische agressie tegen Taiwan kan een ravage aanrichten in de economieën van Azië en de rest van de wereld.

China maakt gewaagde bewegingen

Terwijl de aandacht van de wereld gericht is op Oekraïne en Israël, maakt China gewaagde bewegingen in de Zuid-Chinese Zee. Twee Chinese schepen hebben onlangs een Filippijnse bevoorradingsboot en een schip van de kustwacht geramd in de wateren rond de Spratly-eilanden die aan de Filippijnen toebehoren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat de incidenten "in strijd waren met het internationale recht", maar ondernam verder geen actie.

Volg COV op Telegram

China test Biden

Degenen die geopolitieke zaken op de voet volgen, zien deze en andere incidenten als voorbeelden van China's pogingen om Amerika's afschrikkingscapaciteiten onder president Biden te testen. De ramp in Afghanistan en andere beleidsmislukkingen tonen de immense menselijke en economische kosten wanneer de Amerikaanse invloed en het Amerikaanse beleid afnemen.

Militaire spierballen laten rollen

Terwijl de aandacht van Washington gericht is op Oekraïne en het Midden-Oosten, kunnen China en Noord-Korea gebruik maken van de afnemende kracht van Amerika's afschrikkingscapaciteiten om hun militaire spierballen te laten rollen met rampzalige gevolgen voor het Westen.

Gevolgen voor Oekraïne en Israël

Een potentieel conflict waarbij Taiwan betrokken is, zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben die de gevolgen van de huidige Oekraïne-crisis of zelfs een bredere oorlog in het Midden-Oosten overtreffen.

Lees ook: Waarom China's wereldheerschappij een ramp zal zijn

Mislukt buitenlandbeleid

Dit alles zou het gevolg zijn van de afname van de Amerikaanse afschrikking in het Verre Oosten. Dit verval is te wijten aan een mislukt buitenlands beleid door de jaren heen dat als volgt kan worden samengevat: Wees aardig tegen onze vijanden, geef ze geld en iedereen zal opschieten.

Blokkade

China heeft twee opties voor een onrechtvaardige invasie van Taiwan. De eerste is een directe invasie, de tweede is het opleggen van een blokkade. Een blokkade zou misbruik maken van Taiwan's afhankelijkheid van import voor 97 procent van zijn energiebehoeften en voor een aanzienlijk deel van zijn voedselvoorziening. De gevolgen van deze maatregel zouden niet beperkt blijven tot Taiwan. Het zou de ernstigste wereldwijde economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen veroorzaken.

Peiling diversiteitsquota Defensie

Chinese sancties zouden economie ruïneren

De regionale gevolgen van een blokkade zouden de rampzalige afsluiting van de Zuid-Chinese Zee en de omliggende wateren voor de internationale handel zijn. Zowel Zuid-Korea als Japan zijn voor hun economie sterk afhankelijk van geïmporteerde brandstof en voedsel. Bovendien is hun economische welvaart afhankelijk van de ononderbroken stroom geïmporteerde grondstoffen en geëxporteerde eindproducten. Elke onderbreking van de maritieme handel zou de economieën van beide landen lamleggen en schokgolven veroorzaken in het wereldwijde economische landschap.

Noord-Korea

Het potentieel voor militaire acties tijdens een blokkade mag niet onderschat worden, want de twee communistische machten zouden munt kunnen slaan uit de chaos. Noord-Korea zou bijvoorbeeld Zuid-Korea kunnen aanvallen wanneer de versterkings- en herbevoorradingscapaciteit van zijn Amerikaanse bondgenoot aanzienlijk wordt belemmerd.

Verstoring van de handel

De maritieme handel zou ernstig worden verstoord, omdat schepen de door conflicten geteisterde wateren zouden mijden, waardoor ze uit de buurt van belangrijke havens zouden blijven. De Verenigde Staten zouden ervoor kunnen kiezen om hun eigen blokkade op te leggen aan schepen die de tegenstander van essentiële voorraden voorzien.

Lees ook: Waarom vermoorden we onszelf met milieunormen als China er niets om geeft?

Problemen voor de bevoorradingsketen

De gevolgen van een dergelijk conflict zouden een enorme verstoring van de bevoorradingsketen zijn die de problemen veroorzaakt door corona in de schaduw zou stellen. Halfgeleiders uit Taiwan zijn vooral cruciaal voor veel industrieën en consumentenproducten. Goederen uit China, Japan en Zuid-Korea zouden snel uit voorraden en winkelschappen verdwijnen. Deze verstoring zou ook gevolgen hebben voor de leveranciers van grondstoffen en landbouwproducten omdat ze de toegang tot cruciale markten zouden verliezen.

Schuldenmarkt zou kunnen instorten

De financiële gevolgen van een blokkade zouden een onoverkomelijke uitdaging kunnen worden voor centrale banken wereldwijd. De aandelenmarkten zouden instorten, de waarde van de valuta zou onvoorspelbaar schommelen en de schuldenmarkten zouden kunnen instorten. Leners in China en Japan en bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de Aziatische economieën, zouden moeite hebben om hun schulden onder oorlogsomstandigheden te beheren.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Escalatie

Al deze factoren zouden gemakkelijk kunnen leiden tot een escalatie van het conflict die zou kunnen uitmonden in een wereldoorlog. Het Westen zou moeten reageren op deze onrechtvaardige provocatie om verdere stappen met veel ergere gevolgen te voorkomen.

We moeten voorbereid zijn

In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door een bedrieglijke rust en een vals gevoel van veiligheid, heeft een grote meerderheid van de mensen deze dreigende gevaren nog niet door. Een aanval op of blokkade van Taiwan onderstreept echter de realiteit dat in de wereld van vandaag onverwachte en rampzalige gebeurtenissen kunnen plaatsvinden zonder waarschuwing. Amerika zou het "ondenkbare" moeten overwegen en proactieve maatregelen moeten nemen om zich op dergelijke situaties voor te bereiden.

Laatst bijgewerkt: 2 december 2023 07:18

Doneer