Ook Amerikaanse oud-militairen waarschuwen voor nationaal conflict

Ook Amerikaanse oud-militairen waarschuwen voor nationaal conflict

THEMA'S:

Waren het afgelopen weken Franse militairen die met open brieven waarschuwden voor een burgeroorlog, 124 gepensioneerde Amerikaanse generaals en admiraals doen nu hetzelfde voor de Verenigde Staten: in een Open Statement die gepubliceerd is op de website van Flag Officers 4 America, waarschuwen zij dat hun land in een existentieel gevecht verwikkeld is. “Onze Natie is in groot gevaar.”

Ongebreidelde immigratie

Hoewel de Amerikanen het woord ‘burgeroorlog’ niet in de mond nemen, maakt hun open brief wel duidelijk dat precies dit is wat ze vrezen. Ze zien die niet op de eerste plaats voortkomen uit immigratie en islamisering, zoals hun Franse collega’s, maar – hoewel ze ook voor ongebreidelde immigratie waarschuwen - uit een verdere verlinksing van de Amerikaanse politiek, zoals die tot uiting komt in het presidentschap van Joe Biden. Ze wijzen er veelzeggend op dat een Amerikaanse president geestelijk en lichamelijk in orde moet zijn. “De bevelketen moet te allen tijde buiten twijfel staan.”

Lees ook: Franse oud-generaals waarschuwen voor burgeroorlog. En de Nederlandse?

Verkiezingsfraude

Het nationale conflict waar de oud-militairen bang voor zijn “gaat tussen aanhangers van het socialisme en marxisme versus aanhangers van de grondwettelijke vrijheid". Zij herinneren aan een eerdere open brief, die zij in 2020 schreven met het oog op de naderende presidentsverkiezingen. Daarin waarschuwden ze voor de toename van socialisten en marxisten binnen de Democratische Partij en voor de noodzaak van eerlijke en betrouwbare verkiezingen. Deze waarschuwing voor verkiezingsfraude heeft echter niet kunnen voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezing nu aan gerede twijfel onderhevig en nog steeds in onderzoek is.

Coronamaatregelen

Maar “los van de verkiezingen”, aldus de oud-generaals, “heeft de huidige regering op dictatoriale wijze, voorbijgaand aan het Congres, een regelrechte aanval ingezet op onze grondwettelijke rechten, met meer dan 50 Executive Orders (presidentiële besluiten) waarvan vele de effectieve aanpak en beleidsregels van de vorige regering terugdraaien”. De openbriefschrijvers wijzen bovendien op de bedreiging voor de vrijheid die van de coronamaatregelen uitgaat. “Maatregelen ter beheersing van de bevolking zoals excessieve lockdowns, school- en bedrijfssluitingen, en wat het meest alarmerend is, censuur op geschreven en gesproken woorden zijn even zovele directe aanvallen op onze grondrechten.”

Lees ook: Nieuwe brief Franse militairen: regering, u weet heel goed dat burgeroorlog dreigt

EU, handen af van onze pensioenen

Verwijfd recruteringsfilmpje

De oud-generaals klagen het Democratische misbruik van het leger aan, door in januari soldaten bij duizenden “als politieke pionnen” in te zetten bij het Capitool, om dat tegen een “niet bestaande dreiging te bewaken” (een zogenaamde staatsgreep van Trump-aanhangers). Erger echter nog is het "opdringen van politiek-correct beleid", zoals de haat en verdeeldheid zaaiende critical race theory. Deze ondermijnen de vechtkracht van het leger en vormt daarmee “een groot nationale veiligheidsprobleem.” Wie daaraan twijfelt, kijke het volgende verwijfde en ‘woke’ recruteringsfilmpje van het Amerikaanse leger.

Tweefrontenoorlog

Zoals de open brieven van de Amerikaanse en de Franse oud-militairen duidelijk maken, ligt de traditionele westerse samenleving onder vuur. Er dreigt een tweefrontenoorlog: aan de ene kant tast immigratie het eigen karakter van deze christelijke samenlevingen aan, anderzijds krijgen socialistische en (neo)-marxistische groeperingen, zowel op straat als bestuurlijk, steeds meer greep op de samenleving ten koste van haar traditionele vrijheden. Je zou wensen dat ook Nederlandse (oud-)militairen hun verantwoordelijkheid zouden nemen, en bijvoorbeeld de lamentabele staat van de krijgsmacht aan de kaak zouden stellen, die – althans op dit moment - in geval van een burgeroorlog nagenoeg machteloos zou staan om die te beteugelen.

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2022 17:17

Doneer