Braziliaanse Lula sluit vriendschap met de vijand van Amerika

Bron afbeelding: Palacio do planalto / Wikimedia Commons

Braziliaanse Lula sluit vriendschap met de vijand van Amerika

THEMA'S:

De Braziliaanse president Luiz Inácio "Lula" da Silva haalt de banden met China aan nu het land zich opnieuw positioneert op het wereldtoneel. Deze herpositionering omvat een aanbod om als onderhandelaar van wereldklasse te bemiddelen in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Lula uitgesproken links-totalitair

Na zijn verklaring dat Brazilië geen wapens aan Oekraïne zou leveren omdat "beide partijen" schuld hebben, heeft Lula duidelijk een standpunt ingenomen dat haaks staat op dat van de Verenigde Staten en de NAVO-bondgenoten. De pas verkozen leider heeft zich gedurende zijn hele politieke carrière consequent uitgesproken voor links totalitarisme. Na de val van de Berlijnse muur richtte hij in 1989 samen met Fidel Castro het Foro de São Paulo (het forum van São Paulo) op als ontmoetingsplaats voor Latijns-Amerikaanse linksmensen om het communisme in de regio levend te houden.

Bezoek China bevestigt betrokkenheid bij links

Zijn recente bezoek aan de Chinese president Xi Jinping bevestigt zijn betrokkenheid bij links, nu hij Brazilië op één lijn stelt met een van 's werelds meest beruchte dictatoriale staten en mensenrechtenschenders. Dat Lula het goed kan vinden met linkse despoten van alle slag onderstreept zijn wens om Brazilië onafhankelijk te maken van de invloed van de VS.

Lees ook: Waarom links de natuurwet haat en er doodsbang voor is...

Brazilie en China als partners, hoe zit dat voor Westen?

Brazilië is een van de grootste en snelst groeiende economieën ter wereld. Het aanhalen van de diplomatieke en economische banden met China zou het Westen dan ook grote zorgen moeten baren. Als belangrijke handelspartner heeft China veel belang bij investeringen in de Braziliaanse infrastructuur, technologie en landbouw. De geschiedenis heeft echter geleerd dat dergelijke banden altijd in het voordeel zijn van China's politieke agenda.

Samenwerking niet beperkt tot louter handel

Deze alliantie zal de Braziliaanse export van landbouwproducten en natuurlijke hulpbronnen naar China doen toenemen, terwijl de communistische natie de mogelijkheid krijgt om haar geproduceerde goederen van de hand te doen. Deze banden blijven niet beperkt tot handel, want Brazilië gaat ook meer culturele en onderwijssamenwerking aan met communistisch China. Dit partnerschap tussen Brazilië en China dient ook als bruggenhoofd naar heel Zuid-Amerika.

Doel nauwere betrekkingen

Deze nauwere betrekkingen hebben tot doel de twee landen te herpositioneren als belangrijke spelers op de wereldmarkt en zo handelspatronen en oude allianties ten nadele van het Westen te veranderen. Sommige deskundigen hebben hun bezorgdheid geuit over de langetermijngevolgen van de betrekkingen van Brazilië met China, aangezien deze zullen leiden tot economische afhankelijkheid van een steeds totalitairder en despotischer regime.

Vul de peiling in: ziet u een persoonlijk CO2-budget zitten?

Niet alleen China als nieuwe vriend

De verschuiving naar links gaat verder dan China. Lula heeft ook toenadering gezocht tot linkse regimes in Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua en Iran. Op 4 maart 2023 ondertekenden vierenvijftig landen een gezamenlijke verklaring waarin zij de stalinistische stijl van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega, die al zijn oppositie, inclusief de katholieke geestelijkheid, heeft verpletterd, aan de kaak stelden. Lula weigerde deze verklaring te ondertekenen en verklaarde dat Ortega en zijn slachtoffers een "dialoog" moesten zoeken.

Wereldmarkt op de kop

De toegenomen vriendschap tussen Brazilië en China zal de wereldpolitiek en de economische markten veranderen. Brazilië is het grootste land en de grootste economie van Zuid-Amerika en door Lula's vriendschap met China zal Brazilië verder afdwalen van zijn katholieke wortels en zijn successen op de vrije markt. De banden zullen Lula's steeds grotere socialistische hervormingen aanmoedigen en China zal Brazilië gebruiken om zijn lange vriendschap met Amerika te ondermijnen. Dit partnerschap zou ook een ramp kunnen betekenen voor heel Latijns-Amerika doordat de dreiging van de communistische ideologie in Amerika toeneemt.

Dollar krijgt weerstand

Lula roept op tot het verdwijnen van de dollar als wereldreservemunt en het toenemende gebruik van Chinese valutaswaps. Hij steunt de door China gesteunde Nieuwe Ontwikkelingsbank (NDB) als alternatief voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Hij was zelfs aanwezig bij de beëdiging van een andere linkse Braziliaanse collega als bankpresident. De voormalige aangeklaagde Braziliaanse president Dilma Rousseff, voormalig hoofd van de gewapende revolutionaire guerrillagroep Vanguard-Palmares, zal de bank leiden.

Lees ook: Coalitie jaagt pandemiewet door Eerste Kamer

Alternatieve munt, maar ook haalbaar?

De NDB zal zich vooral richten op de ontwikkelingslanden die worden aangeduid als BRICS, een acroniem voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het zal de invloed van de VS en westerse bondgenoten tegengaan. Terwijl de BRICS streven naar een alternatieve munt, worden zij geconfronteerd met het probleem dat geen van hen de stabiliteit heeft die nodig is om het vertrouwen van de wederzijdse handelsnaties te winnen.

Wereldeconomie verzwakken, Westen isoleren

Door samen te werken met China geeft Brazilië aan dat het niet langer vertrouwt op de kracht van de Amerikaanse dollar, omdat het probeert economische stabiliteit uit andere bronnen te halen. Met hun toegenomen banden proberen de twee landen nieuwe kansen te creëren in het mondiale landschap die niet in het voordeel zijn van traditionele westerse waarden. Brazilië en China effenen de weg voorwaarts temidden van wereldwijde veranderingen die niet bevorderlijk zijn voor stabiliteit en vrede. De veranderingen zullen de wereldeconomie verzwakken, het Westen isoleren en een brutaal communistisch land versterken. Terwijl Lula vriendschap sluit met de vijanden van Amerika, zal hij helpen het communistische China aan het roer van de internationale zaken te zetten, met de belofte de wereld te verarmen zoals het heeft gedaan in elk land waar communisme bestaat.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2023 06:48

Doneer