De toename van het aantal sterfgevallen door honger in arme landen zal veel groter zijn dan die van de slachtoffers van Covid-19

Kinderen lijden honger door de coronamaatregelen.

De toename van het aantal sterfgevallen door honger in arme landen zal veel groter zijn dan die van de slachtoffers van Covid-19

THEMA'S:

De gevolgen van de exponentiële toename van de armoede als gevolg van de lockdowns tegen corona-besmetting zullen rampzalig zijn voor de gezondheid van de verarmde bevolking.

WHO

Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie, de grootste voorstander van strenge bevolkingsbeperkende maatregelen, erkent dat er een nauw verband bestaat tussen extreme armoede en slechte gezondheid. In een samen met de OESO gepubliceerde studie wordt het voor de hand liggende erkend, namelijk dat 'de armen een slechtere gezondheid hebben en op jongere leeftijd sterven'. Zij hebben een hoger dan gemiddelde kinder- en moedersterfte, hogere ziektecijfers en een beperktere toegang tot gezondheidsdiensten en sociale ondersteuning.

Mensen sterven van de honger

Het resultaat van deze reeks factoren is dat in deze eerste maanden van 2020 al meer dan 3,42 miljoen mensen van honger zijn omgekomen, met een dagelijks gemiddelde van 30.800 doden, of bijna vijf keer meer dan het wereldwijde aantal doden door Covid-19 op 5 april, de dag dat het hoogste sterftecijfer ter wereld werd geregistreerd (6.367 slachtoffers).

'Perfecte storm'

Het Wereldvoedselprogramma voorspelt dat het verlies aan inkomsten uit het toerisme, minder geldovermakingen en reizen en andere beperkingen in verband met de coronaviruspandemie het aantal arme mensen dat aan acute honger lijdt zal verdubbelen en 130 miljoen zal toevoegen aan de ongeveer 135 miljoen die al in deze categorie zitten. "Covid-19 is potentieel catastrofaal voor miljoenen wier leven al aan een zijden draadje hangt," zei Arif Husain, hoofdeconoom en directeur van WFP onderzoek, evaluatie en toezicht. David Beasly, WFP Executive Director, riep in een interview met The Guardian uit: "Mijn God, dit is een perfecte storm. We kijken naar een verspreiding van de honger van Bijbelse proporties.

Volg COV op Telegram

Ayatollahs van de WHO

Statistisch gezien zou deze toename van de acute honger, als gevolg van de economische ineenstorting door de inperkingsmaatregelen, verantwoordelijk kunnen zijn voor nog eens 30.000 sterfgevallen per dag. Een aanzienlijk deel van deze sterfgevallen zou waarschijnlijk zijn voorkomen als de autoriteiten, in plaats van te luisteren naar de ayatollahs van de WHO en de media-iconen, hadden geluisterd naar de mening van andere deskundigen die ‘verticale’ of ‘intelligente’ inperkingsmaatregelen voorstelden, dat wil zeggen de bescherming van de risicobevolking (ouderen en mensen met ernstige ziekten) en de inperking van met het virus besmette mensen, nadat duizenden tests zijn uitgevoerd.

Statistieken

Dit is geen onrealistisch alternatief, aangezien dit plan met groot succes is uitgevoerd in Taiwan, Zuid-Korea, Singapore, Canada, Georgië en IJsland. In de eerste drie genoemde Aziatische landen en in Japan heeft neerlegging van het werk slechts 10% van de actieve bevolking getroffen, terwijl de doeltreffendheid van deze strategie tot nu toe ruimschoots is aangetoond: het totale aantal doden in deze vier landen, met een totale bevolking van 257,4 miljoen, bedraagt nu slechts 489, wat overeenkomt met een sterftecijfer van 1,9 slachtoffers per miljoen, terwijl in Italië, ondanks de ‘horizontale’ opsluiting, het cijfer van 391,32 slachtoffers per miljoen (23.660 overledenen) is bereikt, dat wil zeggen 205 keer meer!

Banner coronacoup

Imperial College

Het hoofdredactioneel commentaar van 19 maart in de Wall Street Journal zette de kwestie goed uiteen, drie dagen nadat de fantasievolle projecties van het Imperial College werden vrijgegeven en zelfs nog voor het rapport van de Universiteit van Oxford. Het hoofdartikel was getiteld ‘Rethinking the Confinement by Coronavirus - No Society Can Preserve Public Health for Long at the Cost of Economic Health’ (Heroverweging van de opsluiting door het Coronavirus - Geen enkele maatschappij kan de volksgezondheid lang beschermen ten koste van de economische gezondheid).

'Leg niet-essentiële economie plat'

Het is jammer dat dit artikel of de bovenstaande berekeningen niet werden getoond aan de regeringen die door de goede bedoeling werden gemotiveerd om levens te redden en die zich lieten adviseren door de directeuren van de WHO en de onderzoekers van het Imperial College om de niet-essentiële economische activiteiten van hun land stil te leggen. De impact van deze verlamming zal des te harder aankomen omdat "isolatie, zelfs met tussenpozen, tot 2022 moet worden volgehouden in verschillende delen van de wereld, als er geen vaccin komt," volgens het tijdschrift Isto é (Dit is), die "een studie van Harvard University, gepubliceerd in het tijdschrift Science” aanhaalt.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023 07:30

Doneer