Menselijke problemen vragen om menselijke, niet om socialistische oplossingen

Menselijke problemen vragen om menselijke, niet om socialistische oplossingen

THEMA'S:

In de strijd tegen het coronavirus hebben de meeste regeringen, waaronder die van de Verenigde Staten, het Chinese lockdownmodel voor de industrie ingevoerd.

'Niet-essentieel'

Het plan sluit alle "niet-essentiële" activiteiten af, ontslaat werknemers en breidt de voordelen en de controle van de overheid over de samenleving uit. Deze enorme ongedifferentieerde programma's leveren voorspelbaar onmenselijke en starre resultaten op, die typisch zijn voor communistische regeringen.

Met natuur meewerken

Het probleem is dat de coronaviruscrisis een menselijk probleem is. Menselijke problemen vragen om menselijke oplossingen. Het behandelen van menselijke problemen op een wereldwijde, gemechaniseerde manier behandelt mensen als massaproducten. Het vernietigt die organische oplossingen die ontstaan wanneer mensen de oorspronkelijke en evenredige middelen gebruiken die deel uitmaken van hun menselijke natuur. Overheden moeten met de natuur mee werken, niet tegen de natuur in. Het Chinese model is een voorbeeld hoe je niet met een crisis omgaat.

Verstandige maatregelen

Denk aan het Duitse model van industriële lockdown. Duitsland werd geconfronteerd met de coronaviruscrisis, net als alle andere westerse landen. Maar het heeft zijn economie niet stilgelegd. Het creëerde geen massale werkloosheid en bracht geen grote aantallen bedrijven aan de rand van het faillissement. Het land nam verstandige maatregelen om de crisis aan te pakken, die hun vruchten afwierpen. Vandaag de dag heeft Duitsland een van de laagste sterftecijfers ter wereld en overleeft het de lockdown met zijn industriële basis intact. Duitsland is een voorbeeld hoe biologische oplossingen een enorme crisis kunnen aanpakken. Het staat in contrast met het starre Chinese communistische model dat de Westerse economische systemen heeft verwoest.

Banner coronacoup

Mittelstand

Duitsland is gezegend met een industriële basis die verschilt van de meeste ontwikkelde landen. Het steunt op een netwerk van middelgrote familiebedrijven, de Mittelstand, die gespecialiseerde deelmarkten bedienen om zijn concurrentievoordeel te behouden. Zulke bedrijven zijn zeer wendbaar als ze met problemen te maken krijgen. Hun manier van handelen is meer persoonsgericht. Maar zelfs grote bedrijven profiteren van deze bedrijfscultuur. Duitsland volgde drie organische principes die zijn industrie van de ondergang hebben gered.

Subsidiariteitsbeginsel

Ten eerste gaf de Duitse regering een zekere mate van vrijheid aan de ondernemers. Zij volgde het subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat besluiten op een zo laag mogelijk niveau worden genomen. Hogere gezagsniveaus komen alleen tussenbeide wanneer de lagere overheden niet in staat zijn om problemen op te lossen. In het geval van de crisis gaf de regering de ondernemers de mogelijkheid om open te blijven. Sluiting werd niet over de hele linie verplicht gesteld, maar was een menselijke beslissing die op persoonlijk niveau werd genomen. Er was ook geen verdeling in essentiële en niet-essentiële bedrijven. Allemaal werden ze als essentieel en vitaal beschouwd, zoals het hoort.

Beste beoordelaars

De bedrijven moesten bepaalde richtlijnen volgen, maar hoe die werden uitgevoerd werd aan hen overgelaten. Zo bleef meer dan 80 procent van de bedrijven open. Velen van hen hebben de coronaviruscrisis met hoge capaciteit doorstaan. Gebrek aan bevoorrading uit andere landen, niet door ziekte, vertraagde vaak de productie. Bovenal mochten degenen die de fabrieken beheren de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om hun werknemers te beschermen. Het idee achter de beslissing is dat de eigenaars de beste beoordelaars zijn van de lokale situaties. Zij zijn ook degenen die verantwoordelijk worden gehouden en dus de verantwoordelijkheid op zich nemen. Bovendien hebben Duitse bedrijven het initiatief genomen om veel eerder dan de overheid maatregelen te nemen. Zij zagen de verslechterende situatie in China en namen snel maatregelen. Managers werkten samen met werknemers om de veiligheidsplanning te verbeteren.

Volg COV op Telegram

Explosieve oogst

Het laatste organische principe houdt in dat er spontane en originele oplossingen moeten komen voor de problemen die door de crisis worden veroorzaakt. Werknemers werden uitgedaagd om met ideeën te komen om de werkplek veilig en productief te maken. Managers vonden dat verregaande arbeidsverschuivingen de risico's op blootstelling verminderden. Zo deden bedrijven hun eigen testen ruim voordat de overheid haar programma's organiseerde. Sommige bedrijven vervaardigden hun eigen ontsmettingsmiddelen en verdeelden deze onder arbeiders en gemeenschappen. Dagelijkse bijeenkomsten van managers en arbeiders leverden een explosieve oogst aan goede ideeën op die de richtlijnen van de overheid nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Werknemers voelden zich veilig in hun fabrieken omdat ze hadden geholpen die veilig te maken.

Onherstelbare verwoesting

De mogelijkheid om in te spelen op de situatie hield Duitse bedrijven online, terwijl Chinese communistische modellen 'niet-essentiële' bedrijven buiten werking stelden zodat ze geen deel uitmaakten van de oplossing. De resultaten van het Duitse model voor industriële lockdown zijn indrukwekkend. De Wall Street Journal meldt dat de meeste Duitse fabrieken niet geconfronteerd zullen worden met de onherstelbare verwoesting die andere Westerse landen hebben geleden. Duitsland registreerde ook ongeveer een kwart van het aantal sterfgevallen door het virus als zijn Chinese model vergrendelde buren. Het aantal werknemers dat met het coronavirus werd gediagnosticeerd was minimaal, en de meeste keerden snel weer aan het werk.

Bruut Chinees model

Duitsland zal lijden onder de wereldwijde neergang die de vraag naar producten zal doen afnemen. Een groot deel van de economie is gericht op de export en zal er dus ook onder lijden. Duitsland heeft echter niet de behoefte aan massale steunmaatregelen, werkloosheidsprogramma's en loonbeschermingsprogramma's ervaren die Amerika had. De vraag blijft. Waarom houden de meeste landen zich nog steeds vast aan het brute Chinese lockdownmodel, terwijl meer menselijke en organische oplossingen, zoals de Duitse ervaring, zo veel effectiever zijn gebleken?

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:07

Doneer