Geopolitiek

Geopolitiek is volgens van Dale "de wetenschap van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op politieke vraagstukken". Een Nederlands instituut dat zich bezighoud met de bestudering van Geopolitiek is het Instituut Clingendael. Geopolitiek is politiek die ver van ons bed lijkt te staan. Echter, geopolitieke beslissingen zoals de aanvallen op Libië door Frankrijk in 2012 hebben gevolgen dichtbij huis, nu Afrikaanse immigranten na het instorten van het centraal gezag in Libië vrijelijk kunnen oversteken naar Europa. En uiteindelijk in Nederland terechtkomen waar zij de huizenmarkt verstoren en voor vervreemding van Nederlandse buurten zorgen. Het Nederlandse Klimaatbeleid is in ieder geval niet Geopolitiek. Volgens de Nederlandse Staat heeft de in het Klimaatakkoord voorgenomen vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) slechts een vermindering van 0,0003 graden van het klimaat tot gevolg.

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.