Aardgasverbod

Het aardgasverbod is een onderdeel van het in 2019 gesloten klimaatakkoord. Hierbij verplichtten de overheid en bedrijven zich tot een vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dit om de klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatwet en klimaatakkoord

Dit klimaatakkoord vloeit voort uit de klimaatwet van 2015 en deze klimaatwet is aangenomen door het Nederlandse parlement naar aanleiding van het akkoord van Parijs.

Het idee is woonwijken af te sluiten van de aardgasnetten en bewoners te dwingen hun huizen op een andere manier te verwarmen. In de praktijk met elektriciteit.

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.