Diederik Samsom krijgt topfunctie bij ... de Gasunie

Het kan verkeren. De architect van het gasverbod gaat werken bij de Gasunie. (Foto Diederik Samsom via Wikipedia)

Diederik Samsom krijgt topfunctie bij ... de Gasunie

THEMA'S:

Diederik Samsom, ooit groot pleitbezorger van het gasverbod en een van de architecten ervan, wordt voorzitter van de raad van commissarissen van staatsbedrijf Gasunie. Samsom werd bekend als milieuactivist van Greenpeace, vervolgens als fractieleider van de PvdA om uiteindelijk in Brussel te belanden als rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Gas geen vies woord meer

Samen met Timmermans was Samsom verantwoordelijk voor de Green Deal en het daarmee samenhangende echec van ‘biomassa’. Net zoals voormalige baas Timmermans nu lijkt te draaien in de richting van kernenergie, zo lijkt ook 'gas' voor Samsom geen vies woord meer te zijn. Hoewel Samsom afgestudeerd is in technische natuurkunde in Delft en beter had moeten weten, heeft hij zich in het recente verleden hard gemaakt voor de Green Deal en dus ook voor de inzet op biomassa die daarbij is inbegrepen.

Verhakseld bos werd ‘biomassa’

Zoals van meet af aan duidelijk was, leidde dit tot grote natuurschade, omdat het voor veel landen aantrekkelijk werd bos te kappen om dat vervolgens, verhakseld en tot pellets geperst, op de wereldmarkt aan te bieden als ‘biomassa’. Zogenaamd goed voor het milieu.

Volg COV op Telegram

Verbranden gaat sneller dan opkweken

Wanneer het nodig is grootschalig bos te vernietigen, zogenaamd ten gunste van het milieu, gaat een normaal mens zich afvragen of er niet ergens iets is misgegaan. Zo niet Samsom. Voor de camera van programma De Hofbar hield de PvdA’er vol dat het verbranden van bos Co2-neutraal zou zijn. Want, zo luidde zijn redenering, wat aan CO2 vrijkomt bij verbranding, neemt een nieuwe boom toch weer op? Ja, maar kappen en verbranden is in een oogwenk gebeurd, terwijl met het planten en opkweken van een boom decennia gemoeid kunnen zijn. Daardoor is biomassa in de praktijk verre van Co2-neutraal. En raak je er wel een hoop bos mee kwijt.

Samsom: onteigen de boeren

Samsom kwam ook in opspraak toen uitlekte hoe hij als Brusselse apparatsjik in overleg met hoge landbouwambtenaren aanstuurde op het gedwongen uitkopen (dus feitelijk onteigenen) van Nederlandse boeren. Nu eens niet vanwege Co2, maar vanwege het al even vermeende stikstofprobleem, dat volgens menig expert echter vooral een bureaucratische fictie is.

Schade niet te overzien

Maar wel een die grote economische schade dreigt aan te richten, niet alleen bij de boeren zelf, maar ook bij de Nederlandse economie en voedselzekerheid. Bovendien kan het Nederland zijn status van landbouwgrootmacht kosten. Ten slotte is ook op menige locatie de woningbouw erop vastgelopen omdat er vanwege stikstofbeperkingen geen nieuwe bouwvergunningen meer mogen worden afgegeven.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

Gedwongen onteigening onontkoombaar

Samsom zou bij die gelegenheid de tactiek van de wortel en de stok gehanteerd hebben. Enerzijds zou hij de ambtenaren voor de uitkoop lekker gemaakt hebben door erop te wijzen dat daar met de zegen van Brussel een flinke zak geld voor beschikbaar was, anderzijds duidelijk gemaakt hebben dat het geduld van Brussel niet eindeloos was en er eigenlijk al geen ruimte meer was voor uitstel of flexibiliteit. Met andere woorden: aan gedwongen onteigening zou binnenkort toch niet meer te ontkomen zijn.

‘Twee miljoen huizen van het gas’

Als groene adviseur en commissaris bij het staatsenergiebedrijf EBN en bovendien onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord kreeg Samsom in 2018 naar eigen zeggen de opdracht om in 2030 twee miljoen Nederlandse huizen van het aardgasnet af te halen. “Nederland moet overstappen op andere energie”, zei hij bij die gelegenheid. Bijvoorbeeld in de vorm van “opgepompte warmte uit de aardbodem” of van groene stroom. “Iedereen weet dat aardgas, een bron van CO2-uitstoot wegens klimaatverandering geen toekomst heeft'', zei Samsom toen. Dat weerhoudt hem er niet van op 1 juli aan zijn voorzitterschap bij de Gasunie te beginnen, waar dan ook een jaarlijkse vergoeding van €35.000,- tegenover staat.

Laatst bijgewerkt: 26 juni 2024 15:39

Doneer