Hoe de Groenen grote energiemaatschappijen van binnenuit neerhalen

Hoe de Groenen grote energiemaatschappijen van binnenuit neerhalen

Links maakt gebruik van de Groene Revolutie om zijn ecologische agenda van vernietiging van het huidige economische systeem te bevorderen. Haar speciale doelwit is al lange tijd ‘Big Oil’, een conglomeraat van de grootste olie- en gasbedrijven van de wereld, die een dominante rol speelt in de wereldeconomie. Gesterkt door de steun van de grote media, doen groene activisten hun uiterste best om het huidige systeem ten val te brengen.

Strijd

De meedogenloze oorlog van de Groenen tegen olie en gas gaat meestal gepaard met een strijd tussen gegevens en rapporten. Decennialang heeft links de ‘ongemakkelijke waarheid’ gepresenteerd van angstaanjagende hockeystickgrafiek-voorspellingen die weer worden uitgesteld wanneer de dag des oordeels niet aanbreekt. De oliemaatschappijen verdedigen zich door te wijzen op hun inspanningen voor natuurbehoud en hun indrukwekkende staat van dienst op het gebied van milieubescherming.

Geheim wapen

Deze eenzijdige strijd tussen de kleine Groenen en Big Oil was gedoemd te mislukken – maar nu niet meer. Het zijn echter niet Greta Thunberg of andere vreemde uithangbordkinderen die verantwoordelijk zijn voor de eventuele overwinning. Het geheime wapen is dat Big Oil nu zelf groen gaat doen. Aandelenactivisten proberen energiereuzen te dwingen van kant te veranderen en over te stappen op koolstofonderdrukkers om emissieloze doelen te bereiken. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is de bedrijven het zelf van binnenuit te laten doen.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Piekolie

Vanuit een technisch perspectief kon het niet beter gaan met olie in het algemeen. De piekolie-hypothese, die stelt dat de wereld binnenkort geen ruwe olie meer zou hebben, is hopeloos achterhaald en in diskrediet gebracht. Niemand heeft het er nog over. De wereld heeft meer olie dan ooit. Fracking heeft het aanbod vergroot en Amerika's daling van de olie- en gasproductie omgebogen. Amerika leidt nu de wereld in de productie en export van sommige soorten olie en aardgas.

Woke

Het psychologische klimaat is echter drastisch veranderd, nu mensen worden blootgesteld aan steeds meer doemvoorspellingen. De terugkeer van de Biden-regering naar de akkoorden van Parijs heeft een nieuwe impuls gegeven aan gedemoraliseerde Groenen. De Covid-crisis heeft de olie-futures en olieconsumptie gehavend en de productieschema's verstoord. Een massaal mediaoffensief maakt groen steeds populairder bij de milieubewuste "woke".

Banner coronacoup

Overgave

Het grootste gevaar voor de olie-industrie is de groene zelfmoordpil. Het beleid van overgave is de bestuurskamers van de energiesector binnengedrongen en zet deze ertoe aan maatregelen te nemen die ooit ondenkbaar waren. Een deel van het ondenkbare gebeurde onlangs toen een klein hedgefonds met de on-ecologische naam Engine No. 1, het bedrijfssysteem tegen zichzelf opzette. Het diende een lijst in met vier groenvriendelijke kandidaten voor de twaalfkoppige raad van bestuur van Exxon. Drie van hen werden gekozen en zweren hun groene agenda in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.

Akkoordje

Het is geen verrassing dat het piepkleine fonds met een minimaal aandelenpakket in Exxon het op een akkoordje gooide met de enorme pensioenfondsen van de blauwe staten (New York en Californië) die op de kandidaten stemden. Deze gigantische fondsen zien geen hypocrisie in het bezitten van grote aantallen aandelen in niet-schone energie en te profiteren van de oneerlijk verdiende oliewinsten.

Grote geld

Ook het grote geld deed mee aan de eco-aanval. Vanguard, State Street en Black Rock, met een gezamenlijk bezit van meer dan twintig procent van alle Exxon-aandelen, steunden een deel van de groene verkiezingslijst.

Marx

Het Groene perspectief heeft altijd in de meest radicale zones van het linkse spectrum gepast. Het sluit naadloos aan bij marxistische egalitaire obsessies. Marx verwierp inkomensongelijkheid en zette de ene klasse tegen de andere op, op zoek naar de immer ongrijpbare gelijkheidsbroederschap.

Virus

De groene ideologie gaat een stap verder dan de gelijkheidsideologie door de heerschappij van de mensheid over de Schepping te betwisten. Ze heeft een probleem met het goddelijke mandaat waarin God de hele natuur ten dienste van de mensheid stelt (zie Gen. 1:28). Voor de Groenen hebben alle dingen - dieren, planten en mineralen (en tenslotte de mens) - gelijke rechten die boven de menselijke ontwikkeling en vooruitgang gaan. Sommige radicale diep-ecologen gaan zelfs zo ver dat ze de mensheid tot een schadelijk virus verklaren dat moet worden uitgeroeid.

Nobele wilde

Dus promoten de Groenen een anti-menselijke agenda die gericht is tegen de wereldbevolking en de beschaving. Zij verheugen zich over demografische ineenstorting, krimp, en industriële roestgordels. Hun ideaal is een "nobele wilde"-harmonie met de natuur die de mensheid terugbrengt tot de meest primitieve staat en aantallen. Bedrijven als Exxon en het ondersteunende establishment zijn obstakels die uit de weg geruimd moeten worden, zodat de Groenen hun hopeloos idyllische dromen van een primitief stammenleven kunnen verwezenlijken.

Lees ook: Zijn windturbines echt schoon en groen?

Eco-zelfmoord

De zelfvernietiging van Big Oil maakt deel uit van de eco-zelfmoord van het Westen en al zijn filosofische, sociale en morele infrastructuur. Een hoofdartikel in de Wall Street Journal (10 juni 2021) onderkent deze ramp met de woorden: "De VS stevenen af op een van de grootste zelf toegebrachte wonden in haar geschiedenis."

Moderniteit

Het verdedigen van Exxon is niet de manier om deze ineenstorting te stoppen. Big Oil, zoals zoveel gigantische conglomeraten, is een koud, onpersoonlijk, gerationaliseerd product van de moderniteit. Enorme economische structuren inspireren niemand tot nobele daden ter verdediging van sterke principes.

Christelijke wortels

De regeneratie van het Westen zal alleen plaatsvinden met een terugkeer naar zijn christelijke wortels. Wat nodig is, is een tegenparadigma van een samenleving die gebaseerd is op een organische, persoonlijke orde die overeenstemt met de menselijke natuur. Zo'n orde vertegenwoordigt een ware harmonie met de natuur volgens het bijbelse mandaat om over de schepping te heersen en een schitterende beschaving op te bouwen die God eer bewijst.

Dit artikel van John Horvat II verscheen eerder onder de titel 'How the Greens are Taking Down Big Energy From Within' op tfp.org.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 14 maart 2023 13:52

Doneer