Klimaatdwang: totalitaire warmtewet moet Nederlanders van aardgas afkrijgen

Prof. David Smeulders in het programma De Hofbar (PowNed). 'Zie en huiver. Dit moeten we niet willen.' (foto: screenshot)

Klimaatdwang: totalitaire warmtewet moet Nederlanders van aardgas afkrijgen

De nieuwe warmtewet gaat onwillige Nederlanders van het gas afdwingen voor een collectieve warmtevoorziening. Met een ‘binnendringingsclausule’ om in de meterkast de afsluiting tot stand te brengen. David Smeulders, hoogleraar energietechnologie, roept politici op de komende wet – nu al in de consultatiefase - nauwkeurig te lezen, want er staan passages in “die we niet moeten willen”. Dat er dwang op komst is, valt ook af te leiden uit het commentaar dat minister Ollongren (D66) geeft in dezelfde uitzending van De Hofbar.

Hoge kwaliteit

Met de nieuwe warmtewet wil de overheid het zichzelf gemakkelijk maken, door zich verregaande bevoegdheden toe te kennen om burgers onder dwang van het gas af te halen. Dit terwijl aardgas een ‘groen’, tamelijk schoon verbrandend gas is dat afkomstig is uit onze eigen bodem (en anders gemakkelijk importeerbaar) en dat goedkoop en schoon vervoerd kan worden langs het fijnmazige Nederlandse gasnet dat van hoge kwaliteit is.

Monopolistische energieleveranciers

Omgekeerd blijkt op de door gemeentes opgedrongen alternatieven veel aan te merken, zowel wat betrouwbaarheid, betaalbaarheid als CO2- uitstoot betreft. Dit blijkt uit ervaringen in proefwijken, die nu al van het gas zijn gehaald en waar burgers vervolgens zijn aangesloten op monopolistische energieleveranciers, waarmee gemeentes langjarig contracten sluiten. Commercieel gezien zijn die leveranciers dan binnen, en hebben ze aan de consument weinig boodschap meer. Het komt erop neer dat Nederland zich overlevert aan een grote bedrijvenlobby voor gedwongen winkelnering.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Verhakseld bos

Ook als je het heersende klimaatnarratief van door de mens veroorzaakte klimaatopwarming aanvaardt – wat Cultuur onder Vuur niet doet – zelfs dan blijft van het aardgas afgaan absurd. Aardgas is immers een schoon verbrandend ‘groen’ gas, waarvoor je bij onze oosterbuur Duitsland zelfs subsidie kunt krijgen. Omgekeerd betekent warmte uit vuilverbranding een vergrote uitstoot van CO2, om van de verbranding van ‘biomassa’ – in de praktijk gerooide en verhakselde bossen, soms zelfs oerbossen – maar te zwijgen.

David Smeulders: 'afvalverbranding onzinnig'

Prof. David Smeulders vindt inzetten op afvalverbranding bovendien onzinnig. Op eerste plaats omdat het heersende ideaal toch juist dat van een ‘circulaire economie’ is, met zo veel mogelijk hergebruik en dus zo weinig mogelijk afval. Inzetten op verbranding van een slinkende afvalstroom betekent een doodlopende weg inslaan. Ten tweede, aldus Smeulders, zet de energietechnologie voor huisverwarming momenteel in op ‘lage temperatuurwarmte’, dat wil zeggen, op het gebruik maken van restwarmtes en van verhoudingsgewijs geringe temperatuurverschillen, zoals bij aquathermie.

Lees ook: Biomassa: de pijnlijke denkfout van Timmermans en Samsom

‘Averechts’

Waarom gaan overheden dan toch zo verbeten door met het zoeken naar mogelijkheden om burgers van het gas af te dwingen? Volgens Smeulders vaak vanwege de logica van de genoemde langjarige energiecontracten die gemeentes hebben afgesloten. Dan moeten zoveel mogelijk burgers daar ook maar aan mee doen, of ze dat nu willen of niet. Maar volgens Smeulders is aardgas nu juist aangewezen voor een ordelijke energietransitie. Het geeft precies het gewenste ‘groene’ respijt om alternatieven te ontwikkelen. “We hebben tot 2050 om de transitie voor elkaar te krijgen”, aldus Smeulders. Er is dus geen noodzaak om mensen “overhaast van het gas af te trekken”, want “dat lijkt mij averechts werken.”

‘Niet willen’

Op dit moment is nog de Gaswet van kracht die iedere Nederlander het recht geeft aangesloten te worden. De nieuw warmtewet neemt dat recht weg. Dat gaat naar de gemeente. Die bepaalt dan hoe je warmtevoorziening eruit komt te zien, met uiteindelijk ook een ‘binnendringingsrecht’ om ‘gasklevers’ simpelweg met harde dwang af te sluiten. Smeulders: “Ik spreek veel politici hierover, maar veel politici lezen de nieuwe warmtewet niet. Die lezen de samenvatting. Maar die wet is negentig pagina’s plus een memorie van toelichting van ettelijke pagina’s. Ik roep politici dus op: léés die wet. Van A tot Z. Zie en huiver. Want er staan echt passages in waarvan je denkt: dit moeten we niet willen met zijn allen.” De totalitaire warmtewet zal indruisen, aldus Smeulders “tegen de basisprincipes van de democratie’.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022 12:27

Doneer