Haags advies: aardgasverbod van tafel. En Brussel is voor!

Haags advies: aardgasverbod van tafel. En Brussel is voor!

Het aardgasverbod kan beter van tafel. Dat adviseert althans het ministerie van Financiën aan de regering. Zeker, zo staat het er niet precies, maar het komt er wel op neer. In de ‘Ombuigingslijst’ 2021 van het ministerie stelt dit namelijk als “ombuigingsoperatie” de “stopzetting verduurzaming bestaande gebouwen” voor. Men moet die alleen “van het gas afhalen waar dit kan of rendabel is”.

Warmtenet

Hoe je ook wendt of keert: als dat gebeurt, betekent dit het einde van een generiek aardgasverbod. Het zou een reusachtige overwinning van het gezond verstand zijn. Concreet zou het bovendien aan de burgers de hun toekomende vrijheid teruggeven. Het aardgasverbod betekent immers dat burgers zich onder dwang moeten aansluiten op een warmtenet van de gemeente (dat als monopolist vaak zeer matig presteert, zie dit artikel) ofwel op enorme kosten gejaagd worden (gemiddeld 40.000 euro, maar bij een ouder huis veel meer) doordat zij de peperdure warmtepomp moeten aanschaffen, en zware isolatiewerkzaamheden moeten laten uitvoeren.

Aantasting

Cultuur onder Vuur klaagt al sinds jaar en dag de onhoudbaar- en onhaalbaarheid van het aardgasverbod aan en heeft de Nederlandse burger ertegen gemobiliseerd. Met petities, maar ook met publicaties als het boek Groen is het nieuwe rood. Het aardgasverbod is immers een gedwongen en onaanvaardbare aantasting van het privé-eigendom en de vrijheid van de Nederlander om over zijn eigen geld te beschikken en te beslissen hoe hij zijn huis wenst te verwarmen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Bijgeloof

Bij het onder druk zetten van de burger spelen de aardbevingen in Groningen een bijzondere rol. Het kabinet Rutte zet die in als emotionele chantage. Aardgas stoken zou ‘asociaal’ zijn, alsof de aardbevingen het gevolg van kwade opzet waren en alsof Groningers zelf niet ook aardgas stoken. Het zinspeelt bovendien op een nieuw soort bijgeloof, alsof er sprake zou zijn van een ‘boze’ moeder Aarde, die ons met bevingen ‘straft’ voor haar ‘uitbuiting’. Maar de aardgaswinning in Groningen gaat sowieso ophouden, en daarmee komt dus ook de hypocriete Haagse rechtvaardiging voor het aardgasverbod te vervallen.

Lees: Zeven redenen waarom de oorlog tegen aardgas onzinnig is - en een aanval op onze cultuur

Klimaatklas

Let wel: het advies van het ministerie van Financiën is een besparingsadvies en geen besluit. Een plechtige afzwering van het aardgasverbod hoeven we van premier Rutte of zijn kabinet niet te verwachten, hoewel de steun ervoor al lange tijd aan het afbrokkelen is. Daarvoor heeft men te lang en te hoog van de toren geblazen. Het aardgasverbod moest immers de kern worden van het klimaatbeleid, dat Nederland tot het beste jongetje van de klimaatklas moest maken. Mocht echter het aardgasverbod stilletjes ingetrokken of – waarschijnlijker – tot onherkenbaarheid omgebouwd worden, dan heeft dat hoe dan ook grote consequenties.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Knuffelproject

Het ministerie van Financiën waarschuwt dan ook dat zijn ombuigingsadvies “zou betekenen dat het klimaatakkoord moet worden opengebroken en heeft ook consequenties in het licht van het Urgendavonnis en de Europese Green Deal, waarop het huidige klimaatakkoord op hoofdlijnen aansluit.” De Green Deal is natuurlijk het knuffelproject van Frans Timmermans, vice-president van de Europese Commissie en zijn rechterhand, ex-Greenpeaceactivist Diederik Samsom die in betere PvdA-tijden zijn baas in de Tweede Kamer was. Toch is het maar de vraag of zij een afschaffing van het aardgasverbod niet juist zullen steunen.

Opgeschrikt

Juist in Brussel zijn de ogen inzake aardgas namelijk opengegaan. Zoals we eerder meldden op deze site, staat de EU op het punt om aardgas tot ‘groene brandstof’ uit te roepen. Dat is het ook: aardgas is een schoon verbrandend gas. Daarom krijg je er in ons buurland Duitsland ook subsidie voor. Dit vooruitzicht heeft de Nederlandse polder, die onder leiding van klimaatpaus Ed Nijpels juist naar het aardgasverbod heeft toegewerkt, danig opgeschrikt. Tweehonderd directe belanghebbenden, waaronder de linkse Triodos en ASN banken, hebben een brandbrief naar Brussel gestuurd om het uitroepen van aardgas tot ‘groen’ tegen te houden. Ideologie en gezichtsbehoud gaan blijkbaar voor de feiten. Om van schone lucht maar te zwijgen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 9 november 2023 11:09

Doneer