Van ketel naar warmtepomp: € 40.000,-

Aardgas is schoon en betaalbaar.

Van ketel naar warmtepomp: € 40.000,-

De overstap van gasketel naar warmtepomp is peperduur. Huiseigenaren moeten zich voorbereiden op een uitgave van gemiddeld zo’n €40.000,-, niet alleen voor de warmtepomp, maar ook voor de bijkomende isolatiekosten. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijferd. Meer dan de helft van die investering is bovendien niet terug te verdienen door een lagere energierekening. Voor de huiseigenaar dus puur verlies.

Stopcontact

Maar – zelfs voor wie zich zorgen maakt over de vermeende ‘opwarming van de aarde’ - ook de verwachte milieuwinst is minimaal of zelfs negatief. Volgens David Smeulders, hoogleraar energietechnologie, verbruikt een zuinige gasketel zo’n 180 gram CO2-uitstoot per kilowattuur. De warmtepomp haalt zijn energie uit het stopcontact, opgewekt in elektriciteitscentrales met alle transportverliezen van dien. Dan is de CO2-uitstoot liefst 475 gram. “De efficiëntie van de warmtepomp moet dat verschil vervolgens goedmaken”, smaalt Smeulders in De Telegraaf.

Lees ook: Biomassa: de pijnlijke denkfout van Timmermans en Samsom

Score

Geluk bij een ongeluk: Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) slaagt er maar niet in om veel vaart in het gasverbod te krijgen. Haar doel was om in 2021 30.000 tot 50.000 gebouwen van het gas af te halen. De score staat op slechts 200 woningen, die op dit moment van het gas zijn gehaald. “Het is allemaal nogal kostbaar”, legt EIB-directeur Taco van Hoek uit in. “Het is complexe materie. Je moet niet alleen de huizen in en de ondergrond, je zit ook met sociaal-maatschappelijke kosten. Want hoe krijg je inwoners mee?”

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Klimaatakkoord

De nieuwe cijfers van het EIB volgen uit een onderzoek naar de ‘proeftuinen’: enkele tientallen wijken die als proefproject van het gas gaan. Met een subsidiepot van 450 miljoen euro mogen zij proberen die overstap te maken. Dat lukt nog maar mondjesmaat, ook al omdat veel gemeentes onder druk van de omstandigheden smokkelen en vergunningen afgeven om nieuwe huizen toch op aardgas aan te sluiten. Het klimaatakkoord heeft de lat echter voor 2030 op 1,5 miljoen huizen gelegd. Dat gaat in dit tempo dus niet lukken.

Lees ook: Het gasverbod: de molensteen om de nek van Rutte III

Gasnet

Bij deze matige resultaten brokkelt het draagvlak voor het gasverbod alleen maar verder af. Het klimaatargument en ‘Groningen’ spreken volgens een onderzoek steeds minder mensen aan, terwijl het inzicht dat met het gasverbod een goed en kostbaar gasnet verloren gaat en dat aardgas bovendien een relatief schoon gas is, de weerstand verder doet toenemen. In buurland Duitsland krijg je zelfs subsidie als je op gas overstapt.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Langjarige overeenkomst

Een speciaal hoofdstuk vormen de burgers die door het aardgasverbod gedwongen worden over te stappen naar een warmtenet. Dat wordt geleverd door energieleveranciers, die zich in het kader van het klimaat op allerlei manieren met de overheid verstrengelen. Zodra zo’n energieleverancier eenmaal een langjarige overeenkomst met de gemeente heeft, verandert hij in een monopolist, die zich aan zijn klandizie weinig gelegen hoeft te laten liggen. In het hele land regent het dan ook klachten over storingen, gebrekkige levering en slechte klachtbehandeling.

Lees ook: Hoe het gasverbod tot gedwongen nering leidt. En tot wanhopige burgers

Geprivilegieerde monopolisten

Journalist Syp Wynia twitterde hierover: “Het wordt steeds duidelijker dat Nederland als enige land ter wereld dat gasverbod om maar één reden opdringt: om onmachtige burgers wijksgewijs de zakken te laten vullen van slecht presterende, prijsopdrijvende monopolisten met hun warmtenetten waar klanten niet van af kunnen.” Maar, zoals de berekeningen van het EIB laten zien, zijn burgers die op een warmtepomp moeten overstappen, evenmin te benijden. Samenvattend: het gasverbod ondermijnt vooral het privé-eigendom, en vergroot de afhankelijkheid van de overheid én van geprivilegieerde monopolisten.

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:33

Doneer