Europese Commissie: aardgas is groen

De vraag is of Frans Timmermans zich als vice-voorzitter erbij zal neerleggen dat de Europese Commissie aardgas als 'duurzaam' bestempelt.

Europese Commissie: aardgas is groen

Terwijl het kabinet Rutte de Nederlandse huizenbezitters op kosten jaagt door hen van het aardgas af te dwingen, overweegt de Europese Commissie het aardgas juist tot ‘duurzame’ brandstof uit te roepen.

‘Prijsprikkels’

Dit is tegen het zere been van de klimaatlobby die in zijn oorlog tegen het aardgas een grote nederlaag dreigt te leiden. De VVD’er Ed Nijpels, die het Klimaatberaad voorzat dat geleid heeft tot het Klimaatakkoord van 2019, roept deze dagen juist op in het toekomende regeerakkoord ‘prijsprikkels’ op te nemen om nog meer burgers van het gas af te dwingen.

Warmtepomp

Of accijnzen of prijsverhogingen genoeg zullen zijn om burgers van overheidswege van het gas ‘weg te pesten’, valt te betwijfelen. Aan hem slechts de keus of hij zich door de hond of de kat wil laten bijten. Want ook het alternatief is kostbaar en ondermijnt het privéeigendom. Tenzij de gemeente een warmtenet aanbiedt (maar ook daar regent het klachten over), is een huiseigenaar gedwongen over te gaan tot de aanschaf van een warmtepomp. Volgens recente berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kost dat, met inbegrip van de begeleidende isolatiemaatregelen voor een gemiddelde woning zeker €40.000,-.

Lees: Zeven redenen waarom de oorlog tegen aardgas onzinnig is.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

Vernietigend

Sinds het gasverbod van 2018 heeft het rijk al meer dan vierhonderd miljoen euro geïnvesteerd in het proefprojecten om complete wijken van het gas af te dwingen. Niettemin zijn de resultaten mager. De Algemene Rekenkamer bracht vorig jaar een vernietigend rapport uit over minister Ollongren (D66). Ondanks het uitgeven van vele miljoenen was zij er niet in geslaagd meer dan een handvol woningen van het gas af te krijgen. „Het lijkt erop dat bij de start van het programma sprake was van ’geld zoekt plan’”, aldus de Rekenkamer.

Wanprestatie

Intussen worden gasvrij ontworpen of gemaakte wijken vaak spijtoptant, zoals de Zutphense ‘modelwijk’ De Teuge, die alsnog op aardgas moest worden aangesloten of, zoals in Purmerend, bijgestookt. Met, u raadt het al, aardgas. Her en der zijn zelfs complete wijken stilletjes tóch op aardgas aangesloten, omdat door de gemeente gemonopoliseerde energieleveranciers die ‘biomassa’ stookten, wanprestaties leverden en klagende burgers lieten barsten. Het programma ‘De Hofbar’ wijdde hier een hele uitzending aan.

Lees: Biomassa: de pijnlijke denkfout van Timmermans en Samsom

Bestel Groen is het nieuwe rood

Klimaatkongsi

De Europese Commissie zit met het uitroepen van het aardgas tot duurzame brandstof op de goede lijn. In Duitsland wordt het overgaan op aardgas al jarenlang gesubsidieerd in het kader van de ‘Wende’, de energietransitie. Voor landen die geen kernenergie willen en die voor hun energie voorlopig zijn aangewezen op kolen- of bruinkoolcentrales, zoals Duitsland en Polen, is aardgas een aantrekkelijke en ‘schone’ oplossing. In Nederland is die optie door een klimaatkongsi van onder meer de installatiebranche echter verdacht gemaakt.

Goede sier

Dat het gezond verstand in Brussel ook werkelijk zal triomferen, valt daarom te betwijfelen. Tweehonderd belanghebbenden wier prestige met het aardgasverbod op het spel staat, zoals milieuorganisaties en alternatieve financierders als de Triodosbank en de ASN Bank, hebben direct een brief op hoge poten gestuurd aan onder meer Frans Timmermans. Zij weten dat zij in hem een vooruitgeschoven pion hebben. Als vicevoorzitter van de Europese Commissie maakt Timmermans met zijn Green Deal bij hen graag goede sier. En krijgt daar wat voor terug. Zo riep Natuurmonumenten de PvdA-politicus uit tot ‘Groenste Politicus 2020’. Toevallig precies in haar tijdschrift dat pal voor de verkiezingen van maart uitkwam. (foto (uitsnede): World Economic Forum, Boris Baldinger via flickr)

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 14:37

Doneer