Hoe het Westen een herderin van wolven werd

Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Pavan Kunder

Hoe het Westen een herderin van wolven werd

Er was eens een herderin die de opdracht had haar schapen in de wei te houden, weg van de klauwen van de verschrikkelijke wolven. Door de jaren heen werkte de herderin lang en hard aan deze taak. Ondanks al haar inspanningen, werden sommige schapen soms het slachtoffer van de wolven.

Werk werd teveel

Maar op een dag vond de herderin het beter om een overeenkomst met de wolven te sluiten. Het zware werk om de wolven en schapen gescheiden te houden was gewoon te veel voor haar. Het zou voor alle betrokkenen veel beter en gemakkelijker zijn als de wolven zich vreedzaam met de schapen konden vermengen en naast elkaar konden leven. Let wel, zij zou de wolven nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat geen enkel schaap werd aangevallen. Maar zolang de wolven de schapen niet aanvielen, konden zij vrij over de weide dwalen en zich tussen de kudde mengen. Ze bond zelfs de herdershond vast om misverstanden te voorkomen.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Vijandige wolven uitnodigen

De wolven vonden de regeling uitstekend en een tijdlang leek alles goed te gaan met slechts hier en daar wat kleine incidenten. De eerste wolven nodigden echter al snel andere, vijandigere wolven uit om zich bij hen te voegen, en deze begonnen de weide over te nemen en de schapen lastig te vallen. De herderin verdubbelde haar waakzaamheid voor het groeiend aantal wolven in de hoop een crisis te vermijden.

Doden op brute wijze

Op een dag, toen de weerloze schapen lagen te rusten, snelde een wolf, die nog nooit een schaap had verwond, toe en doodde op brute wijze enkele van hen. De herderin liet de herdershond los die de wolf doodde. De hele weide was geschokt. Velen hadden de wolf de afgelopen dagen volkomen normaal zien doen. Zij konden niet begrijpen wat de wolf had bewogen om op zo'n manier te handelen. De schapen verweten de herderin dat zij de tekenen van crisis in de ziel van de dode wolf niet had gelezen. Anderen zochten naar bewijs dat de wolf door de schapen was mishandeld, waardoor hij verbitterd en wrokkig was geworden. Weer anderen beweerden dat dit incident slechts de actie van een eenzame wolf was en nauwelijks de gevoelens van de anderen vertegenwoordigde.

Banner petitie tegen vaccinatiedwang

Voorzichtiger zijn

Uiteindelijk bezocht de herderin de plaats van het incident en spoorde allen, zowel wolven als schapen, aan zich te verenigen om dergelijke willekeurige gewelddaden aan de kaak te stellen. Ze beloofde in de toekomst voorzichtiger te zijn met het toelaten van nieuwe wolven. Ze zei dat ze haar waakzaamheid over de wolven zou verdubbelen om te voorkomen dat deze vreselijke tragedie zich ooit nog zou herhalen. Het verhaal eindigt niet lang en gelukkig. De opeenvolging van gebeurtenissen herhaalt zich voortdurend totdat het leven voor de schapen ondraaglijk wordt en de wolven een heerschappij van wreedheid en terreur hebben ingesteld.

Golf van aanslagen

Men kan niet anders dan een gelijkenis voelen tussen bovenstaand verhaal en de recente golf van terroristische aanslagen in Londen en andere plaatsen. Gezonde samenlevingen nemen maatregelen om slechte elementen die de algemene vrede ondermijnen en de veiligheid van hun burgers in gevaar brengen, te weren. Maar het Westen heeft dit beleid van uitsluiting verlaten voor een beleid van insluiting, waarbij diegenen worden verwelkomd die hun intentie hebben verklaard om de overblijfselen van de christelijke orde te vernietigen. Er is geen geheimzinnig proces voor nodig om deze schurkenstaten te identificeren. Radicale islamisten drijven de spot met het Westen door in publicaties, op websites en in de sociale media openlijk blijk te geven van hun haat. Bovendien nodigen zij nog radicalere elementen uit om van buiten het land te komen om hun gelederen te versterken.

Bestel Groen is het nieuwe rood

'Bekend bij de politie'

De regering geeft er de voorkeur aan het gedrag van de radicalen in de gaten te houden. Veel van de aanvallers zijn "bekend" bij de politie als veiligheidsbedreigers voordat zij onschuldige burgers op straat aanvallen. Er zijn nog veel meer "bekende" verdachten die zelfs nu nog ongestoord in veel steden wonen, en hun aantal neemt toe. Naarmate dit zich verder ontwikkelt, zal het onvermijdelijk een punt bereiken waarop geen enkele politiemacht ter wereld de middelen zal hebben om alle gevaarlijke individuen in het oog te houden. Op dat punt zullen ze toeslaan en moorden.

Wolven zijn wolven

Er moet iets worden gedaan om dit beleid van verzoening aan de kaak te stellen en te stoppen. Het moet gebaseerd zijn op de vooronderstelling dat er schapen zijn en wolven. Men kan er altijd op rekenen dat wolven zich als wolven zullen gedragen als ze de kans krijgen toe te slaan. Degenen in de regering die hun plicht verzaken om de wolven uit te roeien en zich tevreden stellen met het slechts controleren van de wolven, worden gedeeltelijk verantwoordelijk voor hun misdaden. Hun medeplichtige handen worden besmeurd met het bloed van de schapen. Zij zouden op zijn minst eerlijk moeten zijn en toegeven dat zij nu herderin zijn geworden van wolven, niet van schapen.

Dit artikel van John Horvat II is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 14:51

Doneer