Een wereldwijde cultuuroorlog die het Westen moet winnen

Een wereldwijde cultuuroorlog die het Westen moet winnen.

Een wereldwijde cultuuroorlog die het Westen moet winnen

De oorlog in Oekraïne is meer dan een onrechtvaardige aanvalsoorlog van Rusland. Hij richt zich ook tegen het Westen als concept en geopolitiek blok. Aan de horizon doemt een wereldwijde cultuuroorlog op, die alles dreigt te verscheuren.

Twee opvattingen van het "Westen"

Twee opvattingen over wat wordt bedoeld met "het Westen", de ene waar en de andere onjuist, staan in het middelpunt van deze strijd. Deze twee modellen verenigen progressieven en zetten conservatieven tegen elkaar op. Het grote publiek blijft in verwarring achter, niet in staat te bepalen welke versie verdedigd of bestreden moet worden.

Het ware christelijke Westen

De ware versie zou het "ware christelijke" Westen genoemd kunnen worden. Het komt overeen met het blok naties dat de wereld leidde door hun verbondenheid met een Europees verleden, in het bijzonder zijn rijke christelijke cultuur. Het werd vertegenwoordigd door de christenheid en werd toegepast op al die gebieden - vooral in de Nieuwe Wereld - die zijn metafysische en religieuze visie op het leven deelden.

Lees ook: Hoe het Westen een herderin van wolven werd

Gebaseerd op de aard der dingen

Dit Westen ontwikkelde systemen van recht, onderwijs, logica en moraal die vooruitgang en menselijke bloei bevorderen. Zijn metafysica is gebaseerd op de aard der dingen en een kenbare objectieve waarheid. Het centrum van deze beschaving is God, Zijn wet en de Kerk.

Samenleving profiteert van christelijke wortels

De moderne samenleving profiteert van de overblijfselen van deze christelijke beschaving die overleven, zelfs als zij haar verre wortels afwijst. Als er vandaag de dag enige orde is in de samenleving, dan is dat omdat er nog steeds sporen van het ware christelijke Westen te vinden zijn in haar structuren, wetten en instellingen. De huidige postmoderne seculiere samenleving verwerpt dit model. Sterker nog, het "Westerse" wakkere establishment en een overeenkomstige decadente seculiere cultuur verachten het.

World Economic Forum Annual Meeting 2005a

Davos-gedreven Westen

Het tweede concept van het "Westen" is iets totaal anders. Zowel links als rechts gebruiken deze definitie om het ware christelijke Westen aan te vallen. Dit "Westen" wordt geassocieerd met diezelfde met Europa verbonden naties, zoals die tot uiting komen in enorme economische en politieke netwerken. Het belichaamt een op regels gebaseerde orde die het liberalisme in stand houdt als het politieke systeem van de moderniteit. Het zou het Davos-gedreven Westen kunnen worden genoemd.

Duisternis van de Verlichting

Dit "Westen" leent enorm van het sociale kapitaal en de rationele infrastructuur van het christelijke Westen, maar erkent nooit zijn schuld. Het lijdt onder de duisternis van de Verlichtingsdenkers die de sociale en morele eenheid van het ware christelijke Westen hebben verbroken en een individualistische, materialistische wereld hebben bevorderd. Dit Westen verspreidt echter ook zijn seculiere decadentie die zijn ondergang bespoedigt.

Links geniet van de gemakken die het christelijke Westen brengt

Als het ware christelijke Westen de baby is, dan is de door Davos-gedreven versie het badwater. Het laatste wordt gebruikt tegen het eerste. Progressieven haten de waarden van het ware christelijke Westen, terwijl ze genieten van alle gemakken en vooruitgang die eruit voortkwamen. Conservatieven haten het door Davos-gedreven Westen terwijl zij worstelen om te overleven temidden van zijn morele verdorvenheid en goddeloos secularisme.

COV WhatsApp-banner

Global village

Dit Davos-gedreven Westen leek overal te zegevieren tijdens het tijdperk na de Koude Oorlog. Alles leek in de richting te gaan van één enkel global village dat genoegens en hartstochten najaagde in een festival van frenetieke onmatigheid zonder enige erkenning van God. De geavanceerde technologie brengt alles onmiddellijk en moeiteloos samen.

Oekraïne-conflict

Deze triomf leek veilig totdat COVID en daarna Oekraïne de zaken verder destabiliseerden. Het Oekraïne-conflict richt zich tegen het Davos-gedreven Westen en zijn uitgestrekte netwerken. De wereldwijde banden die de Westerse hegemonie in stand hielden, zijn nu verscheurd. In slechts een paar maanden heeft Oekraïne het globaliserende werk van een generatie tenietgedaan.

Globalisering in duigen

Beide partijen zijn betrokken bij dit werk van ontkoppeling. Elke nieuwe sanctie tegen Rusland maakt het moeilijker om een geglobaliseerde wereld te reconstrueren. Elke nieuwe stap die Rusland verder Oekraïne in zet, betekent een versplintering van de wereld in nieuwe hegemonieën, handelsblokken, ideologische stromingen en ongemakkelijke partnerschappen. Het uiteindelijke resultaat zal de onherstelbare scheiding van het Oosten en het Westen zijn.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

Onbekende multipolaire wereld

Het Westen als geopolitieke eenheid wordt verbrijzeld, wat de weg vrijmaakt voor een onbekende multipolaire wereld. Velen ter rechterzijde verwelkomen deze ontwikkeling als een reiniging van het vuile culturele badwater. Tegelijkertijd vieren linkse mensen de ondergang van de invloed van het ware christelijke Westen, dat nog enige morele orde in de samenleving bewaart.

Poetin zet antiwesters netwerk op

Het belangrijkste doelwit van de oorlog in Oekraïne is echter het ware christelijke Westen. Rusland heeft zich nooit helemaal aangesloten bij dit ware christelijke Westen. Het is een Oost-Europese natie die bijna een millennium lang door de oosters-orthodoxie is gedomineerd. Voortbouwend op dit verleden tracht de Euraziatische beweging van Vladimir Poetin een antiwesters netwerk op te zetten van landen die doordrongen zijn van zijn vreemde ideologieën en starre autocratieën.

Rusland en China tegen het ware christelijke Westen

Rusland, China en hun cliëntstaten willen het ware christelijke Westen verdringen door een kader dat oude (vaak merkwaardig westerse) dwalingen recycleert, gebaseerd op nationalisme, marxisme, gnosticisme en zelfs mystieke elementen. Wat het pan-Slavische Eurazianisme van Rusland (van Aleksandr Doegin) of het "nieuwe tijdperk van socialisme met Chinese kenmerken" van Xi Jinping verbindt, is hun militante antiwesterse en pro-marxistische karakter.

Lees ook: Gnostiek: de duistere kracht achter de chaos van onze tijd

Russische denkers verwerpen rationele orde

Russische ideologen haten de sporen van het ware christelijke Westen dat nog steeds voortleeft in de instellingen, regels en systemen van vandaag. Zij richten zich vooral tegen de Katholieke Kerk en haar doctrines die de stagnerende Orthodoxie uitdagen. Deze denkers verwerpen de rationele orde van het Westen en stellen zich een primitief, mystiek, tribaal en gemeenschappelijk Rusland voor.

Westerse neoheidenen en occultisten sluiten zich bij Rusland aan

Veel Westerse filosofen, waarvan sommigen zichzelf identificeren als heidenen of occultisten, sluiten zich aan bij hun Russische tegenhangers in het bewonderen van dit primitieve Russische ideaal. Auteur Matthew Rose in zijn boek uit 2022, A World After Liberalism: Philosophers of the Radical Right, verkent hij de wereld van vijf sleutelfiguren die het huidige debat tegen het Westen hebben beïnvloed: Oswald Spengler, Julius Evola, Alain de Benoist, Francis Parker Yockey en Samuel Francis. Hun pro-Russische standpunt omvat ernstige kritiek op het Westerse christendom, dat volgens hen de natuurlijke impulsen vervormt en de sociale verhoudingen verzwakt.

Vul de peiling in: Moet Nederland stoppen met de  EU-klimaatdoelen?

"Burgeroorlog tegen alles"

Bovendien haat links wereldwijd alle uitingen van het ware christelijke Westen omdat het een superioriteit insinueert in een egalitaire wereld. Deze haat is zo intens dat het wakkere establishment zich nu bezighoudt met wat een "burgeroorlog tegen alles" genoemd zou kunnen worden, in een poging om alle christelijke waarden uit de Westerse samenleving te vernietigen.

Beide versies van het Westen verwerpen

Rusland verwerpt dus beide Westen, het ware en het valse. Het tracht de uitgebreide netwerken van het door Davos-gedreven Westen te vernietigen, waarvan het ten onrechte gelooft dat zij het ware christelijke Westen zullen ruïneren door de welvaart in de wereld weg te nemen. Rusland en China dagen deze netwerken uit met een anti-Davos-gedreven Oosten dat economische chaos zal creëren en de Amerikaanse hegemonie zal vernietigen. Rusland stelt ook valse ideologieën voor die alle sporen van de Westerse christelijke beschaving zullen vervangen.

Lees ook: Niemand sterft aan COVID in China. Maar niet heus

Christelijke Westen meegesleurd naar een woke wereld

Nog tragischer is het dat de Westerse naties hun christelijke oorsprong in zowel ware als valse vorm viseren. De oorlog verbreekt de eenheid van haar uitgestrekte netwerken en toeleveringsketens, gecompromitteerd door decennia van vertrouwen in communistische handelsovereenkomsten. De cultuuroorlog binnen het ware christelijke Westen sleurt het mee naar een soortgelijke heidense, pantheïstische, woke wereld die de moderne beschaving zal vernietigen, baby en badwater.

Westen moet terugkeren naar God

Zo is een wereldwijde cultuuroorlog begonnen, en op het spel staat de toekomst van het Westen. Om in deze oorlog te kunnen vechten, moet het Westen de rationele orde, de rechtsstaat en de objectieve metafysica die haar structuur en orde geven, niet afwijzen. Het moet zich verzetten tegen de postmoderne vernietiging van de logica en de verhalen. Het belangrijkste is dat het Westen terugkeert naar zijn oorsprong in God, zijn wet en zijn heilige kerk.

Onze Lieve Vrouw van Fatima

Dergelijke oplossingen zijn vergelijkbaar met de boodschappen die Onze Lieve Vrouw van Fatima in 1917 gaf, toen het Russische gevaar op het wereldtoneel ontplofte. Ze zijn vandaag de dag nog net zo geldig als ze toen waren.

Dit artikel verscheen eerder als "A Global Culture War that the West Must Win" op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 13:16

Doneer