Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Petitie aan de fractieleiders van de Tweede Kamer

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

De druk op Nederland van immigranten wordt te groot. In sommige steden is het straatbeeld onherkenbaar veranderd, en dit proces zet zich steeds verder door.

Desondanks heeft de vicepremier, Hugo de Jonge de bevolking voorbereid op de komst van nog eens een miljoen nieuwe immigranten.

Dit moet stoppen. Nederland heeft een christelijke cultuur. Veel immigranten brengen die in het gedrang doordat ze een andere godsdienst hebben, vaak de islam. Dit brengt grote problemen met zich mee, zoals de onthoofding van een leraar in Parijs heeft laten zien.

Afgezien daarvan is ons kleine land op dergelijke hoeveelheden nieuwkomers niet berekend. De woningmarkt is nu al zo oververhit, dat jonge gezinnen er niet in slagen aan een eigen huis te komen. De woningnood is hoger dan ooit. Het parlement moet ingrijpen.

Besturen zonder immigratiestop is dweilen met de kraan open. Nederland moet weer baas over zijn eigen grenzen worden.

Teken daarom vandaag nog de petitie aan alle fractieleiders van de Tweede Kamer om de massa-immigratie per direct een halt toe te roepen.