Verkiezingen: dit vinden partijen van defensie

Mariniers op de Coolsingel in Rotterdam. Na decennia van bezuinigingen lijkt de politiek weer bereid om te investeren in een sterke krijgsmacht. Bron afbeelding: Frans Berkelaar / Flickr.

Verkiezingen: dit vinden partijen van defensie

THEMA'S:

Een beschaafd land heeft een sterke krijgsmacht. De oorlogen in Israël en Oekraïne herinneren ons aan het feit dat de wereld gevaarlijk is, wat linkse mensen graag vergeten. Zij zien defensie eerder als vehikel voor hun woke-ideologie. Nu er verkiezingen naderen, kijken we naar de plannen van partijen met defensie.

Belang van Nederland (BVNL)

“Nederland mengt zich niet in oorlogen waar wij niets mee te maken hebben,” vindt de partij van Wybren van Haga. BVNL benadrukt een sterke krijgsmacht als voorwaarde voor nationale soevereiniteit. Daarom moeten we “het commando over onze krijgsmacht weghalen bij het Duitse leger” en stimuleren we onze eigen defensie-industrie.

BoerBurgerBeweging (BBB)

De partij van Caroline van der Plas spreekt maar kort over defensie in het verkiezingsprogramma. Er moet meer geld komen, zodat we voldoen aan de NAVO-norm die voorschrijft dat tenminste 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie wordt besteed. BBB wil ook een “verplichte maatschappelijke diensttijd”, maar die hoeft niet per se onder de wapenen doorgebracht te worden.

Lees ook: 5 tekenen dat Defensie woke dreigt te worden

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

De terugkeer van de dienstplicht “bij defensie, in de zorg of bij maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen” is een belangrijk programmapunt van CDA, dat er in de campagne telkens weer op hamert. De christendemocraten willen verdergaande Europese integratie van krijgsmachten. Het CDA-programma spreekt onder het kopje defensie over “onze morele plicht om Oekraïne te blijven steunen.”

ChristenUnie (CU)

Zweden nodigt achttienjarige jongeren uit voor een ‘dienjaar’, met de hoop dat ze blijven hangen en beroepsmilitairen worden. ChristenUnie wil dit ook in Nederland. De partij behandelt defensie zeer uitgebreid in haar programma, met linkse idealen als “een einde aan massavernietigingswapens” en “maak Defensie duurzaam”.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

D66

“Oekraïne verdient blijvend onze steun in de oorlog tegen Rusland,” schrijft de partij. Daarbij moet de Europese Unie het voortouw nemen. D66 wil naar een EU-krijgsmacht en wil af van veto’s in de Europese Raad op het gebied van defensie. De partij van Rob Jetten dringt aan op “een actief diversiteits- en inclusiviteitsbeleid”.

DENK

De islamitische partij vreest de infiltratie van “rechtsextremisme” in defensiekringen en wil daarom extra screening bij de rekrutering. DENK wil minder geld voor “de grootschalige aanschaf van wapentuig, zoals de F-35”. De partij verzet zich tegen samenwerking van de Nederlandse krijgsmacht met het Israëlische leger. DENK vindt dat geheel Israël aan Palestina toebehoort.

Denk palestina

Volgens het verkiezingsprogramma van DENK behoort heel het Heilig Land toe aan de islamitische Palestijnen.

Forum voor Democratie (FvD)

De Oekraïne-oorlog wordt door veel partijen aangegrepen om meer geld voor defensie te bepleiten. De partij van Thierry Baudet wil dit pas “wanneer we niet langer in een stupide NAVO-oorlog tegen Rusland zijn verwikkeld”. De FvD is tegen de NAVO, “die steeds meer de belangen van het Amerikaanse imperium dient en niet die van Europa”.

GroenLinks-PvdA

“Kernwapens de wereld uit” klinkt als een echo uit de gebroken geweertje-jaren van de vredesbeweging, maar het staat anno 2023 in het verkiezingsprogramma van PvdA-GroenLinks. Onduidelijk is hoe we dan de Russen en communistische Chinezen, die beiden over kernwapens beschikken, buiten de deur houden. Opmerkelijk: de partij van Frans Timmermans spreekt bij het defensiehoofdstuk niet over duurzaamheid en diversiteit.

JA21

De partij van Joost Eerdmans wil de NAVO-norm van 2 procent wettelijk vastleggen. Met grote investeringen moeten manschappen en materieel weer op niveau komen. Daarbij moet ons land de teugels in eigen handen houden: “Geen betrokkenheid van Nederland bij regime change-oorlogen” en “geen EU-krijgsmacht buiten de NAVO naar Frans ideaal onder Duits bevel”. JA21 wil een kritische houding ten opzichte van China, ter bescherming van onze veiligheidsbelangen.

Lees ook: Nieuwe onthullingen: Westerse wetenschappers betaald door communistisch China

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Defensie moet internationaal onze waarden verdedigen, vindt de partij van Pieter Omtzigt, maar ook het nationaal belang behartigen. NSC is tegen een Europees leger en wil dat de Kamer het laatste woord heeft over buitenlandse missies. De partij van Pieter Omtzigt wil een ‘dienjaar’. Werkgevers moeten hun personeel de ruimte bieden om als reservist te dienen.

Partij voor de Dieren (PvdD)

“Het defensiebudget wordt niet verder verhoogd,” belooft de dierenpartij. Onze krijgsmacht moet meer ingezet worden bij natuurrampen, “waarbij ook aandacht is voor het redden van dieren”. Rekrutering van minderjarigen moet verboden worden. Een apart punt voor de Partij voor de Dieren is de erkenning van de Palestijnse staat en het uitoefenen van druk “op de Israëlische regering om te stoppen met de bezetting van Palestijns gebied”.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De partij van Geert Wilders noemt de Nederlandse krijgsmacht “een prachtig onderdeel van de Nederlandse geschiedenis”. De PVV verzet zich tegen integratie van het Nederlandse leger in de Duitse krijgsmacht. De prioriteit moet liggen bij de landsverdediging, niet bij het sturen van kostbaar materieel aan Oekraïne. Een bijzondere rol ziet PVV weggelegd voor defensie bij “grensbewaking om de asielstormloop op ons land te stoppen.”

Peiling diversiteitsquota Defensie

Socialistische Partij (SP)

In een verkiezingsprogramma van 36 pagina’s besteedt de SP maar één alinea aan defensie. En dan vooral over wapenleveranties, VN-missies en een verbod op kernwapens. Trouw aan haar communistische oorsprong wil de SP dat het Westen kernwapens inlevert. Over het budget en personeelsbeleid van defensie laat de SP zich niet uit. Op haar website spreekt de partij eufemistisch van een “slanke” krijgsmacht.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Waar de meeste partijen zich beperken tot het NAVO-doel van 2 procent, zet de SGP een stap verder en wil het die norm een “budgettaire ondergrens” maken. De partij wil “maritieme patrouillevliegtuigen, gevechtstanks en (strategisch) luchttransport” aanschaffen. De NAVO moet haar “afschrikking aan de Europese oostgrenzen” versterken.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De VVD heeft onder Mark Rutte extreem bezuinigd op defensie. In veel opzichten heeft de partij onze krijgsmacht uitgekleed. Alle Leopard-tanks zijn verkocht en een tijd moesten militairen zelfs “pang pang” roepen doordater geen munitie was. Dit ondanks dat de partij bij elke verkiezingen hamerde op een ‘sterke krijgsmacht’. Dit roept de vraag op of we überhaupt acht moeten slaan op de huidige VVD-plannen om de 2 procent-norm te halen en “te investeren in munitievoorraden”. Saillaint detail: VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz is staatsburger van Turkije, een militaire grootmacht.

Lees ook: De tikkende tijdbommen onder minister Dilan Yesilgöz

Volt Nederland

De partij, medegefinancierd door George Soros, wil de krijgsmacht helemaal Europees maken. Niet alleen de aanschaf van materiaal, maar ook de bevelvoering moet via de EU, met een “permanent operationeel hoofdkwartier in Brussel”. Volt ziet defensie als de verdediging niet van Nederland, maar van de EU: de partij wil een “Europese Rapid Response Force” voor “de verdediging van het EU grondgebied”.

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023 10:16

Doneer