Waarom China's wereldheerschappij een ramp zal zijn

Wereldheerschappij door communistisch China is een gevaar voor iedereen.

Waarom China's wereldheerschappij een ramp zal zijn

THEMA'S:

De snelle opkomst van China in de wereld, zowel economisch als politiek, heeft terecht tot bezorgdheid geleid in de internationale gemeenschap. Het verlangen van president Xi Jinping naar meer invloed en wereldleiderschap uit zich in een agressieve uitbreiding van zijn militaire macht, toenemende economische banden en leningenpakketten en een assertief diplomatiek offensief om Amerika en het Westen te overschaduwen.

De woekerende macht van China

Een cruciaal onderdeel van deze inspanningen om wereldwijd meer invloed te krijgen is China's Belt and Road Initiative (BRI). Het BRI, dat in 2013 van start ging, is een ambitieus plan om China te verbinden met Europa, Afrika, Midden-Amerika en andere delen van Azië door de ontwikkeling van infrastructuur, economische integratie en samenwerking tussen de deelnemende landen. Dit project is ontworpen om China's positie als wereldwijde economische grootmacht te verstevigen en de afhankelijkheid van de deelnemende landen van de Rode Macht te vergroten. China gedraagt zich echter meer als een woekeraar dan als een goede buur.

De BRI als valstrik, niet als voordeel

In de afgelopen tien jaar heeft Xi Jinpings "project van de eeuw" honderden miljarden dollars geleend aan landen die het hoopt te domineren door middel van investeringen. Deze inspanning kwam in de problemen door COVID en China's economische vertraging. In 2022 verdronk zestig procent van de partnerlanden in de schulden, vergeleken met slechts 5 procent in 2010.

Vul de peiling in: Moet Nederland uit het World Economic Forum stappen?

China is een woekeraar

Veel van deze BRI-partners hebben dus te maken met "schuldenval-diplomatie", waarbij Chinese kredietverstrekkers exorbitante rentes vragen voor leningen waarmee ze concessies kunnen afpersen van wanhopige landen. Rapporten tonen aan dat de tarieven wel vier keer zo hoog zijn als die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. China is een woekeraar, geen weldoener.

Manipulatie van de muntkoers

Deze leningen geven China aanzienlijke invloed op juridische, politieke en economische beslissingen. Bovendien geeft deze invloed Chinese bedrijven toegang tot markten met hun goedkope goederen die lokale bedrijven verwoesten en bestaansmiddelen ontwrichten in de landen waarvan ze beweren dat ze die helpen! China drukt kunstmatig de koers van zijn yuan om een oneerlijk voordeel te krijgen bij zijn export. Een laatste probleem met BRI is de slechte kwaliteit van de infrastructuurprojecten.

Lees ook: Nederlandse expert: na Mao werd China alleen maar socialistischer

Versterking van militaire capaciteiten

Een ander punt van zorg zijn de Chinese militaire uitgaven en ontwikkeling. China escaleert zijn militaire moderniseringsinspanningen, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, drone- en rakettechnologie. China's assertieve claims in de Zuid-Chinese Zee en toegenomen militaire aanwezigheid laten zien dat het land de mensen in de regio wil intimideren en de vrijheid van vitale scheepvaartroutes in twijfel wil trekken. Daarnaast heeft het land zijn militaire capaciteiten snel ontwikkeld om zijn strategische invloed in en rond de fel betwiste Zuid-Chinese Zee, met name de Straat van Taiwan, te versterken. China's militaire opbouw is gericht op Taiwan, dat het land wil veroveren.

Weerstand uit de wereld

De groeiende ambities van China hebben over de hele wereld op weerstand gestuit:

Internationale ambities

China vergroot zijn invloed in internationale organisaties om meer controle en invloed te krijgen in wereldwijde besluitvormingsprocessen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en andere instellingen van de Verenigde Naties.

COV WhatsApp-banner

Allianties met totalitaire regimes

Westerse regeringen blijven op hun hoede voor China's allianties met antiwesterse regimes. Het steunt ook communistische naties zoals Noord-Korea, Cuba, Venezuela en Nicaragua, die al lang hebben bewezen dat ze de meest elementaire mensenrechten schenden. Met de steun van deze regimes wil China een dominante wereldleider worden.

Economische competitie

China is een belangrijke economische macht die zich bezighoudt met praktijken die de vrije handel bedreigen. De goedkope arbeid, het gebrek aan regulering en overheidssubsidies verhinderen een gelijk speelveld in de wereldhandel. De Chinese regering wordt beschuldigd van economisch protectionisme en oneerlijke handels- en arbeidspraktijken die het bedrijfsleven en de wereldeconomie schaden.

Schendingen van mensenrechten

De Chinese regering schendt de mensenrechten door praktijken als dwangarbeid, censuur en marteling van politieke dissidenten. Zo heeft de Chinese regering sinds 2017 meer dan een miljoen mensen gevangen gezet en degenen die niet gevangen zitten onderworpen aan intensieve bewaking, religieuze beperkingen, dwangarbeid en gedwongen sterilisaties. China's acties tegen de Oeigoerse minderheid "vormen genocide, terwijl ze volgens een VN-rapport zouden kunnen neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid."

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Milieukwesties

Ondanks de milieuverplichtingen die China is aangegaan op de VN-conferentie over klimaatverandering (COP21) in Parijs, negeert het land nog steeds de zorg voor het milieu met massale plastic-, lucht- en watervervuiling. Het blijft jaar na jaar de grootste vervuiler ter wereld. Deze problemen wijzen op een gebrek aan verantwoording, een ontoereikende infrastructuur, onvoldoende handhaving en een algemeen slecht beheer: allemaal kenmerken van communistische regimes.

Onderdrukking van de kerk

China's communistische ideologieën hebben van oudsher religie onderdrukt, vooral de katholieke kerk. Het regime vervolgt de "ondergrondse" kerk en promoot zijn ideologie via een marionet van de "patriottische" kerk.

Lees ook: Wordt Nederland eindelijk wakker voor de Chinese dreiging?

China's ambitie voorspelt onheil

China's streven naar wereldleiderschap is een bedreiging voor de wereld. Als het zijn doel van wereldheerschappij en de onderdrukking van de VS bereikt, zal dat een ramp op grote schaal zijn.

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 23 juni 2023 15:50

Doneer