Nieuw rapport seksuele uitbuiting: bijna 90% migratieachtergrond en veelpleger

Uit het rapport ‘Dader of slachtoffer van seksuele uitbuiting?’ van het Rijk van Nijmegen en de forensische zorginstelling Stevig, actief in Limburg en Noord-Brabant blijkt dat de daders van seksuele uitbuiting bijna allemaal een migratieachtergrond hebben en de meesten na hun straf vrolijk doorgaan.

Nieuw rapport seksuele uitbuiting: bijna 90% migratieachtergrond en veelpleger

Het recent gepubliceerde rapport 'Dader of slachtoffer van seksuele uitbuiting?' door Stevig, een forensische zorginstelling actief in Limburg en Noord-Brabant en het Rijk van Nijmegen, belicht een alarmerend patroon. Daders van seksuele uitbuiting vertonen vaak recidivegedrag en hebben vaak een migratieachtergrond.

Bijna 90% heeft een migratieachtergrond

Het rapport, samengesteld door oud-politiecommissaris Marcel Lieskamp en criminoloog Jelske van Leeuwen, onderzoekt de effectiviteit van behandelingen voor daders en slachtoffers van seksuele uitbuiting. Bijna 90 procent van de daders heeft een migratieachtergrond. In het rapport wordt daarnaast gesuggereerd dat culturele factoren, economische status en waarden en normen mogelijk van invloed zijn op hun gedrag.

“Gruwelijke vorm van mensenhandel”

Het onderzoek betrok tientallen hulpverleners, daders en slachtoffers, en analyseerde politiedossiers uit verschillende regio's. Seksuele uitbuiting wordt beschreven als een gruwelijke vorm van mensenhandel, waarbij daders snel en gewelddadig te werk gaan om veel geld te verdienen. Daarnaast vertonen ze psychologische kenmerken zoals narcisme en manipulatie. Volgens De Gelderlander maakt mensenhandel in Nederland jaarlijks tussen de 5000 en 7500 slachtoffers.

Lees ook: Waarom een asielstop juíst barmhartig en christelijk is

Huidige systeem niet effectief

Hoewel de oplossing lijkt te zijn om daders simpelweg op te sluiten, suggereert het rapport dat dit contraproductief zou zijn. Daders recidiveren en leren van andere gedetineerden hoe ze de volgende keer uit handen van de politie blijven. Van Leeuwen en Lieskamp benadrukken het belang van het begrijpen van de achtergronden van daders om effectieve behandelingen te ontwikkelen en recidive te voorkomen: “Die overeenkomsten in de achtergronden en kenmerken van de dader en slachtoffer bieden waardevolle inzichten voor een effectieve behandeling.”

Helpen in plaats van straffen

Het rapport besteedt veel tekst aan de ‘moeilijke jeugd’ van deze monsterachtige individuen. ‘Straffen helpt niet, dus moeten we meer inzetten op hulpverlening’, lijkt de tendens te zijn. Dit is helaas typisch voor ons verwekelijkte Nederlandse rechtssysteem. Niet alleen zijn de straffen te laag – De Gelderlander vermeldt zelfs dat dit soort tuig onze straffen ‘weglacht’ – maar is ook de ‘hulpverlening’ niet effectief. Als dit soort ‘behandelingen’ zou helpen, zou onze samenleving veiliger moeten worden. Maar het tegenovergestelde gebeurt.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Harder straffen helpt wel degelijk

Het is inderdaad waar dat mannen die vrouwen als handelswaar behandelen vaak opnieuw de fout in gaan. Niemand doet zoiets afgrijselijks in een impuls. Het verraadt een diepe verachting van vrouwen die typerend is voor islamitische en sommige andere niet-Westerse culturen. Hier bestaan echter simpele oplossingen voor: hen niet meer uit de gevangenis vrijlaten of deporteren, om de twee meest voor de hand liggende te noemen. Zelfs een kind begrijpt dat hoe harder een misdaad bestraft wordt, hoe groter de weerstand is voor potentiële delinquenten om de verkeerde afweging te maken.

Plichtsverzaking

Voor linkse politieke leiders en juristen blijkt dit echter te ingewikkeld. Dit terwijl het hun plicht is om de samenleving te beschermen. Het niet binnenlaten van honderdduizenden mensen uit landen met waarden die totaal haaks staan op die van ons verzaken ze elk jaar weer. Maar zelfs nu ze binnen zijn, weigeren onze leiders om hun verantwoordelijkheid te nemen en haar burgers te beschermen. Dit is allemaal onder het mom van ‘compassie’. Compassie voor hun eigen imago welteverstaan. “Zij die medelijden tonen aan de wrede zullen uiteindelijk wreed worden voor de medelijdende”, luidt een bekend gezegde.

Laatst bijgewerkt: 5 april 2024 16:25

Doneer