8 oplossingen die de massa-immigratie echt indammen

Het is meer dan ooit tijd om de instroom van islamitische immigranten te stoppen. Maar hoe?

8 oplossingen die de massa-immigratie echt indammen

Het aantal immigranten dat Nederland binnenkomt blijft maar groeien. In 2022 waren het er wel 403.000. De druk op het land is zo groot, dat kabinet-Rutte IV op het migratiedossier is gevallen. Wat kan een nieuw kabinet doen om de immigratie in te dammen?

#1 Een asielstop instellen

Het lijkt voor de hand liggend, maar in de Nederlandse politiek moet je het telkens herhalen: we kunnen gewoon de grenzen sluiten. Kijk maar naar corona. Toen de pandemie losbrak, bleek het opeens mogelijk om de grenzen dicht te doen. Uiteraard moet je vervolgens uitzonderingen maken voor mensen die wél binnen mogen, zoals vervolgde christenen en verwante volkeren (denk aan de Zuid-Afrikaanse Boeren).

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

#2 Stel de soevereiniteit voorop

Nationale soevereiniteit is een verlengstuk van het heilig recht op privé-eigendom. Wie nooit de deur op slot mag doen, is feitelijk geen eigenaar meer van zijn huis. Het verlies aan soevereiniteit wekt bij veel Nederlanders dan ook een gevoel van ontheemding op. Nederland moet hetzelfde signaal zenden aan Brussel als Denemarken: wij zijn baas in eigen huis en beslissen dus over onze eigen grenzen.

#3 Geef pas na meerdere generaties het staatsburgerschap

De middeleeuwse theoloog Sint-Thomas van Aquino merkt op dat migrantenfamilies in het oude Israël pas na twee of drie generaties burgerschap kregen. Door te snelle bemoeienis met staatszaken zouden “er veel gevaren ontstaan, omdat de buitenlanders die nog niet het algemeen belang voor ogen hadden, iets zouden kunnen proberen dat schadelijk was voor het volk.”

Lees ook: Wat zegt Sint-Thomas van Aquino, middeleeuws theoloog, over immigratie?

#4 Stimuleer de remigratie

Langdurig verblijf is geen garantie voor integratie. Een deel van de islamieten is na drie generaties nog steeds niet Nederlands. Zij identificeren zich meer met Marokko of Turkije en wapperen met hun paspoort van dat land. Vaak zijn ze nog islamitischer dan hun neven en nichten. Maar een mens kan niet twee heren dienen. Het zou goed zijn als ze hun Nederlandse paspoort inleveren en teruggaan naar waar ze vandaan komen.

#5 Maak onderscheid tussen islam en christendom

De islam staat vijandig tegenover de Westerse christelijke cultuur. Dat blijkt uit de talloze terreuraanslagen, maar ook uit de criminaliteit door de gangsterislam. Wie de anti-Westerse islam aanhangt, moet aan de grens geweigerd worden. Dat schept ruimte in azc’s voor christenen die ernstig vervolgd worden door moslims in landen als Pakistan.

Islam en de zelfmoord van het Westen

#6 Stap uit beknellende verdragen als Marrakesh

Je kunt een hele winter het haardvuur brandend houden met alle internationale verdragen die Nederland getekend heeft. De verdragen vormen samen een “Nieuw Testament” van het globalistisch liberalisme, dat op deze manier zijn heilige huisjes buiten democratische discussie plaatst. Nederland kan de vluchtelingenverdragen gerust opzeggen, te beginnen met het Verdrag van Marrakesh. De morele principes van de christelijke beschaving bieden een beter richtsnoer dan D66-verdragen.

#7 Herwaardeer de eigen cultuur

Massa-immigratie is extra gevaarlijk door de innerlijke uitholling van onze cultuur. De Westerse christelijke beschaving wordt van binnenuit aangevallen door politiek-correct links. Jonge mensen leren op de universiteit alleen dat het Westen ‘structuren van onderdrukking perpetueert’ en andere woke-nonsense. Je kunt niet van immigranten verwachten dat ze integreren in het Niets.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

#8 Krijg kinderen – en ga naar de kerk

Een goed voorbeeld van de innerlijke uitholling van onze cultuur is dat jonge mensen in Nederland veel te weinig kinderen krijgen om de bevolking in stand te houden. Onze cultuur prijst plezier: hoeveel jongemannen verkwanselen niet hun weekenden met games? Tegelijk krijgen jongeren mee dat kinderen krijgen slecht is voor het klimaat en dat homoseksualiteit superieur is. Zo worden we op culturele wijze gesteriliseerd. Op den duur sterft ons volk dan uit en worden we vanzelf vervangen door buitenstaanders. Een terugkeer naar een authentieke gezinscultuur, gedragen door de Kerk en de christelijke waarden, is hard nodig.

Lees ook: Hoe oprecht zijn klimaatidealisten die geen kinderen willen?

Laatst bijgewerkt: 9 november 2023 16:24

Doneer