‘Afghaanse asielzoeker excelleert in gewelddadige verkrachting’

Asielzoekers drommen samen op een station in Wenen, 2015. De PVV-verkiezingsoverwinning opent de mogelijkheid uit knevelende asielverdragen te stappen en Nederland weer baas in eigen huis te maken. (Foto: Wikipedia)

‘Afghaanse asielzoeker excelleert in gewelddadige verkrachting’

“Psychopathische mensen en gedrag vind je in alle culturen en religies. Maar één verslaat ze allemaal – met afstand.” De Deense psycholoog Nicolai Sennels is gespecialiseerd in het behandelen van criminele islamitische jongeren. In zijn boek Holy Wrath: Among Criminal Muslims legt hij uit dat in de islam een complex (dus niet één, maar een hele groep) aan factoren aanwezig is, dat islamitische jongeren ertoe aanzet zich crimineel en gewelddadig te gedragen tegen niet-moslims.

Oudejaarsavond Keulen

Nu een grote stroom van Afghaanse jongemannen hierheen dreigt te komen, nadat de Taliban in Kaboel de macht hebben heroverd, komt de veiligheid van Europa nog meer onder vuur te liggen dan toch al het geval was. Het lijkt er immers niet op dat politici van de onverantwoordelijke uitnodiging van Angela Merkel tot Syrische asielzoekers in 2015 ook maar iets geleerd hebben. De gevolgen daarvan bleken op Oudejaarsavond van datzelfde jaar in Keulen en andere Duitse steden, toen grote groepen islamitische jongemannen zich vergrepen aan feestende meisjes en vrouwen.

Blanke Engelse pubermeisjes

Het verschijnsel was destijds veel te groot en te ernstig om door de media onder het tapijt te vegen of onbenoemd te laten, zoals ze dat bij zoveel soortgelijke kleinere incidenten wel doen. Hoewel zij het wel probeerden en het aanvankelijk over de achtergrond van de aanranders zo min mogelijk trachtten te hebben, stond vanaf dat moment het probleem van aanranding en verkrachting door islamitische mannen op de agenda. Door een eindeloze opvolging van soortgelijke voorvallen is dit alleen maar versterkt. Denk aan de vreselijke schandalen in Rotherham en elders in Engeland, waar grote groepen Pakistani jarenlang (van ca. 1980-2010) konden doorgaan blanke Engels pubermeisjes te misbruiken. Dit was mogelijk doordat superieuren bij de politie al die tijd een multicultureel oogje toeknepen. De mythe van de multiculturele samenleving hoog houden, was belangrijker dan dat honderden kwetsbare meisjes daarvan het slachtoffer werden.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Cheryl Benard

Maar de ene aanranding dan wel verkrachting is de andere niet. ‘Islamitische’ verkrachtingen hebben een eigen signatuur. Ze zijn gewoonlijk “niet van het type cultureel-misverstand-afspraakje-verkrachting, maar wrede, onverbloemde aanvallen op willekeurige meisjes en vrouwen, vaak gepleegd door bendes of roedels jonge mannen.” Dit schrijft Cheryl Benard, een Amerikaanse politicologe en publiciste die Afghanistan goed kent. Ze is zelfs gehuwd met een man van Afghaanse afkomst, Zalmay Khalilzad, die bovendien de V.S. in Afghanistan lang als ambassadeur vertegenwoordigde. Ook Benard wijst erop dat de media lang geprobeerd hebben de oververtegenwoordiging van islamieten bij verkrachtingszaken – vaak groepsverkrachtingszaken - te ontkennen. Maar naarmate dat minder goed lukte, kwam er “een vreemde en raadselachtige voetnoot naar voren. De meeste aanrandingen werden gepleegd door vluchtelingen van één bepaalde nationaliteit: Afghanen.”

Migranten plegen seksuele misdrijven in Zweden

In Zweden worden bijvoorbeeld 92% van alle zware verkrachtingen uitgevoerd door migranten en ‘vluchtelingen’ (volgens onderzoek uit 2017). Voor lukrake ‘aanvalsverkrachtingen’ zonder enig voorafgaand contact, is dat zelfs 100%. Maar binnen die groep staan de Afghanen weer bovenaan. Zij hebben 79 keer meer kans om een seksueel misdrijf te plegen dan echte, autochtone Zweden. Die seksuele criminaliteit richt zich hoofdzakelijk, maar niet alleen tegen vrouwen. In 2018 overviel een 17-jarige Afghaan een man van 37, beroofde en verkrachtte hem. In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is de Koran niet tegen homoseksualiteit. Op meerdere plaatsen (Koran 56:11-18 en 76:17-20) stelt het ‘heilige’ boek van de islam aan gelovigen het ‘paradijs’ zelfs voor als een plaats waarin hun naast 72 maagden óók seksueel genot met jongens zal worden geboden.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Scandinavische verkrachtingsgolven

Het enige goede aan de in Europa invallende duisternis van de islam is dat die ons aan het verdwijnende licht herinnert, waaraan we al te zeer gewoon waren geworden. De christelijke orde, die gebaseerd is op de natuurwet met een duidelijk onderscheid tussen man en vrouw, wordt nu van twee kanten aangevallen. De islamitische moraal erkent bij al zijn perverse barbaarsheid toch altijd nog het onderscheid tussen man en vrouw. In die zin betekent hij een minder fundamentele ontwrichting van de Nederlandse christelijke cultuur, dan de huidige ‘woke’ genderideologie die zich thans in de samenleving breed maakt. Helaas ‘compenseert’ de islam dit ruimschoots met het geweld, waarmee hij zijn heerschappij vestigt. De islamitische verkrachtingsgolven in de Scandinavische landen spreken wat dit betreft boekdelen. In media van Nederland wordt daar echter nauwelijks verslag van gedaan of ze worden nog als losse incidenten voorgesteld.

Te soft

Cheryl Benard adviseert: “Tik twee woorden in Google: Afghane and Vergewaltigung — en een overvloed aan stuitende incidenten gaat voor je open.” Blijft de vraag waaróm islamieten en in het bijzonder Afghanen zo oververtegenwoordigd zijn bij dergelijke ‘incidenten’. Benard onderzoekt verschillende hypotheses, die ze echter onvoldoende verklaring vindt geven. Ten slotte komt ze hierop uit, een opvatting die ze dankt aan een Afghaan die professioneel met honderden jonge Afghaanse asielzoekers is omgegaan. Hij meent, aldus Benard, “dat zij worden gemotiveerd door een diepe en blijvende minachting voor de westerse beschaving. Voor hen zijn de Europeanen de vijand, en hun vrouwen zijn legitieme buit, net als alle andere dingen die men van hen kan afnemen: huisvesting, geld, paspoorten. Hun wetten doen er niet toe, hun cultuur is oninteressant en uiteindelijk zal hun beschaving toch ten onder gaan aan de horde waarvan zij zelf het speerpunt zijn.” Behalve het geweld, seksueel en anderszins, verklaart dit ook de rest van hun gedrag: “Je hoeft je niet te assimileren, of hard te werken, of te proberen hier een fatsoenlijk leven voor jezelf op te bouwen - deze Europeanen zijn te soft om je serieus te straffen voor een overtreding, en hun dagen zijn geteld.”

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:30

Doneer