EU tegen Wilders: ‘Opt-out van asielregels kan niet’

De asielkoers van Geert Wilders stuit op tegenstand in Brussel. Bron afbeelding links: Flickr / Rudychaimg.

EU tegen Wilders: ‘Opt-out van asielregels kan niet’

De EU reageert op het hoofdlijnenakkoord van Geert Wilders. Brussel verwerpt de gewenste opt-out van Europese asielregels.

Opt-out voor asielbeleid

Het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB wil een “opt-out clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid” en “verdergaande aanscherpingen in de EU-regelgeving”. Nederland moet in crisistijd optrekken met gelijkgezinde landen, om samen een ‘mini-Schengen’ te vormen.

Frans Timmermans

De boodschap van het akkoord: we gaan niet op het bureaucratische Brussel wachten om een asielcrisis op te lossen. We lossen dat desnoods zelf op. Dat hebben we in 2015 wel geleerd, toen miljoenen migranten Europa binnenkwamen voordat Frans Timmermans namens de EU een deal kon sluiten met Erdogan.

Lees ook: Frans Timmermans: immigratie voor alles

Brussel wil geen opt-out

De opt-out-wens is tegen het zere been van Brussel. Woordvoerder Eric Mamer van de Europese Commissie zegt: “Je kunt niet een opt-out krijgen voor EU-wetgeving. We werken op basis van bestaande verdragen en bestaande wetgeving.”

Opt-out kan alleen bij nieuwe wetgeving

Zuiver juridisch heeft de Mamer gelijk. Er is geen mogelijkheid om uitgezonderd te worden van geldend Europees recht. Je kunt hooguit bij nieuwe wetgeving een opt-out bedingen, zoals Denemarken deed bij de invoering van de euro en het Schengenverdrag.

Wetgeving schikt zich naar machtsverhoudingen

Maar dat is zuiver juridisch bekeken. De EU is eerst en vooral een politieke gemeenschap. Daarin is wetgeving ondergeschikt aan de machtsverhoudingen. Neem de begrotingsregels. Volgens de EU mag een lidstaat maximaal 3 procent begrotingstekort hebben. Frankrijk overschrijdt die regel al decennia en heeft momenteel een tekort van 5,5 procent.

Volg COV op Telegram

Spelregels aanpassen als de wedstrijd niet naar wens gaat

Frankrijk heeft aanpassingen in EU-wetgeving omtrent de staatsschuld (hooguit 60 procent) bedongen. De rente op staatsschuld wordt voortaan niet meer meegerekend. Een boekhoudkundige truc die de socialist Macron in staat stelt meer geld uit te geven. De les: als de wedstrijd niet naar wens gaat, dan kun je gewoon de spelregels aanpassen.

Ruk naar rechts kan opt-out mogelijk maken

Duitsland en Frankrijk delen vooralsnog de lakens uit in Brussel. Zij zullen Nederland zeker geen opt-out van bestaande wetgeving geven. Dat kan na de EU-verkiezingen weleens anders worden, als Europa een ruk naar rechts maakt. Een rechts blok kan Wilders alsnog geven wat hij wil.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 14:29

Doneer