Deense migratieminister: Eigen volk eerst

De Deense minister voor immigratie Kaare Dybvad Bek pleit voor verplichte integratie en een streng terugkeerbeleid. (Beeld: YouTube)

Deense migratieminister: Eigen volk eerst

THEMA'S:

Denemarken, een klein land, maar met een sterk nationaal gevoel, is in Europa gidsland als het om migratie gaat. De Deense minister van Immigratie en Integratie Kaare Dybvad Bek (38) merkt dat, zo zegt hij bij zijn bezoek aan Nederland.

Streng immigratie én remigratiebeleid

Het Deense migratiebeleid is sinds 2015 het strengste van Europa, met als gevolg dat het afgelopen jaar nog geen vijfduizend asielaanvragen kreeg, terwijl dat in Nederland het tienvoudige was. Het geheim? Verblijfsvergunningen zijn tijdelijk, afwijzing betekent niet blijven hangen, maar direct vertrekken en integratie is niet vrijblijvend. Voorts is gezinshereniging pas na twee jaar mogelijk. Wie Deen wil worden, moet zelfs elf jaar wachten.

Reguleren asielverzoeken is normaal

Maar is dit wel solidair? “Wij zíjn solidair”, antwoordt de Deense minister in gesprek met De Telegraaf. “Maar dan wel eerst met de eigen bevolking en vooral de arbeidersklasse. Die concurreert namelijk het meest met migranten om werk, huisvesting en sociale zekerheid. Het zijn hún wijken die verpauperen als er te veel kansarmen wonen. Voor hen voel ik me vooral verantwoordelijk.” De Deense sociaaldemocraat vindt het bespottelijk dat een land alle asielverzoeken moet accepteren die het over zich heen krijgt. Het is normaal dat je reguleert, vooraf vaststelt hoeveel je ervan wil en hoeveel het mag kosten.

Petitie Wilders houd koers

‘Welvaart gebaseerd op werken’

Over één ding is de minister duidelijk: Denemarken heeft zijn bekomst van onbeperkte asielopvang zoals die in veel landen zoals Nederland nog voortduurt. Dat leidt slechts tot “tot hoge criminaliteitscijfers en werkloosheid onder jonge mannen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en lage arbeidsdeelname van jonge vrouwen uit die regio.” De Deense minister wijst erop dat welvaart gebaseerd is op werken. Migranten moeten direct aan het werk. Want als de arbeidsdeelname door werkeloze of onbruikbare immigranten “onder de 73 procent zakt, werkt het systeem niet meer”.

Arbeidsverdringing

Econoom Hans Roodenburg berekende voor Nederland in 2003 namens het Centraal Planbureau (CPB) dat iedere nieuwe niet-westerse allochtoon 43.000 euro kostte. Roodenburg kwam tot de conclusie dat het effect van immigratie op de het inkomen van de bevolking “waarschijnlijk weinig en wellicht zelfs negatief” is. Wat de Deense minister aankaart, namelijk dat immigratie leidt tot arbeidsverdringing bij laaggeschoolden, bleek inderdaad het geval te zijn. Geen wonder dat steeds meer Nederlanders deze immigratie afwijzen.

Politiek pikte niets van migratieonderzoek op

Ten slotte stelde Roodenburg eveneens vast dat “immigranten een belasting blijken voor het publieke budget als hun sociale en economische karakteristieken overeenkomen met de al aanwezige niet-westerse bevolking” en dat zij dus ook geen bijdrage leveren aan het tegengaan van de vergrijzing. De CPB-econoom verbaasde zich destijds dat de politiek zijn bevindingen “op geen enkele manier oppikte” “Het gaat bij immigratie om enorme bedragen. Je wilt toch weten wat je beleid kost en oplevert?”

Islam en de zelfmoord van het Westen

Gemeenschappelijk belang

De middeleeuwse denker en heilige Thomas van Aquino (1225-1274) liep in de dertiende eeuw al vooruit op het Deense model door te stellen dat het bij immigratie aankomt op maatvoering, onderscheiding en niet iedereen zomaar toelaten. Net als nu de Deense minister bepleit, moet het gemeenschappelijke belang van de bevolking altijd voorop staan. De juistheid van dit beginsel kan iedereen inzien.

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024 11:33

Doneer