Frans Timmermans: immigratie voor alles

Glunderend vertelt Frans Timmermans de aperte onwaarheid dat de islam "al 2.000 jaar" tot Europa behoort.

Frans Timmermans: immigratie voor alles

Niets heeft Timmermans' carrière zozeer in een internationale versnelling gebracht als de migrantengolf van 2015. De oproep van Merkel Wir schaffen das, maakte van hem een overtuigde immigrationist.

Frans Timmermans: ‘Islam al 2000 jaar bij Europa’

"Hoort de islam bij Europa?" Die eenvoudige vraag krijgt Frans Timmermans in 2019 voorgelegd door de Duitse televisiezender ZDF. Het antwoord, dat geen seconde op zich laat wachten, is ronduit verbijsterend: Seit 2000 Jahren schon, "Al tweeduizend jaar", antwoordt de Limburger glunderend. De uitspraak ging meteen de wereld rond, en veroorzaakte veel hilariteit. Blijkbaar, zoals een Duits commentaar opmerkte, had Timmerman op school óf bij de reken-, óf bij de geschiedenisles niet zo goed opgelet. Want aangezien de stichter van de islam leefde in de zevende eeuw, kan die religie hooguit 1.400 jaar oud zijn.

Slechte herinneringen aan islamitische bezetting

En al die tijd hoorde de islam bovendien juist niet bij Europa. Integendeel, het hield delen ervan bezet (en al die landen hebben daar een slechte herinnering aan), en deed van daaruit verschillende pogingen om door te stoten en heel Europa te onderwerpen. Pogingen die werden afgeslagen in 732 door Karel Martel (de grootvader van Karel de Grote) en in 1683 (beleg van Wenen) door Poolse hulptroepen zijn data die de islam zich nog heel goed herinnert en vastbesloten 'recht te zetten'. Niet voor niets vond de aanval van 2001 op New York plaats op 11 september: de datum dat de Pools koning Jan Sobieski Wenen ontzette, de moslims verjoeg en daarmee Europa redde.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

Gulle lach

Je kunt zeggen: iedereen kan een blunder maken voor de televisiecamera. Inderdaad is Frans Timmerman beslist niet de Voltrottel of domkop, waar een Duits commentaar hem naderhand voor uitmaakte, maar onmiskenbaar een intelligente en ontwikkelde man. Je krijgt bovendien de indruk dat hij het antwoord in alle rust geeft, zonder nervositeit, terwijl hij een gulle lach over zijn gelaat laat glijden: de brede glimlach van een politicus die graag bij een nieuw deel van het electoraat in het gevlei zou willen komen. Drie maal raden welk deel.

Niet liegen maar zwetsen

Het lijkt erop dat Timmermans hoort tot dat bijzondere ras van politici die niet zozeer liegen als wel datgene verkopen waar het Engels een bijzonder woord voor heeft dat naar de excrementen van een stier verwijst. Een politicus die liegt, wil misleiden maar daarop niet betrapt worden. Politici als Timmermans kan de waarheid niets schelen, weerlegd worden dus ook niet. Hij is in staat in alle gemoede kolder te verkopen. Hij zegt gewoon wat hem op dat moment goed uitkomt en ligt er verder niet van wakker. Laten we echter ook erkennen dat Timmermans geheel in lijn is met de beruchte islam-promotende resolutie 1743 van de Raad van Europa uit 2010, waarvan het derde lid specificeert: "De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting". Het wensdenken van Timmermans over de islam heeft binnen 'Europa' dus een formele status.

‘Wir schaffen das’

Voorafgaand aan Timmermans had de christendemocratisch minister Horst Seehofer dezelfde vraag voorgelegd gekregen. Die had geantwoord dat de islam niet bij Duitsland hoort, omdat het nu eenmaal door het christendom is gevormd, zoals blijkt uit de vrije zondag en andere kerkelijke feestdagen. Seehofer werd op zijn beurt weer door bondskanselares Angela Merkel op de vingers getikt: volgens haar hoort de islam er wel bij, omdat er inmiddels zoveel islamieten in Duitsland zijn. Een stand van zaken waar ze, zoals bekend, het hare aan heeft bijgedragen met haar open uitnodiging van 2015 aan een massale toevloed van migranten om naar Duitsland te komen. Massamigratie? Wir schaffen das. 'Dat redden we wel.'

Dimitris Avramopoulos Frans Timmermans Kos 2015 ec europa eu

Frans Timmermans samen met de eurocommissaris voor migratie, Dmitris Avramopoulis, in 2015 op het door migranten overspoelde eiland Kos. (Foto: ec.europa.eu)

Logica legt het af tegen retoriek

De asielcrisis van 2015 was voor Frans Timmermans juist een kans om zich te profileren. Hij was op dat moment al Europees Commissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie, maar door zich op te werpen als de sterke man van de asielcrisis, kwam hij in het gevlei bij de machtige Angela Merkel. "De asielcrisis is het moment van de waarheid", verklaarde hij dan ook op het eiland Kos waar hij de migranten tegemoet gegaan was. Hij wist er meteen ook een draai aan te geven: als de EU zou falen de vluchtelingen hulp te bieden zou die zich, zo bezwoer hij, uitleveren aan "de xenofoben, de extremisten die haar zullen vernietigen". Hoe kan dat nu weer? Xenofobie en extremisme jaag je toch juist aan met een onbeheerste instroom van asielzoekers? Waarom zou je xenofoob zijn als er geen vreemdelingen zijn? Bij Timmermans moet de logica het al snel afleggen tegen de retoriek, net zoals dat eerder met zijn historische kennis het geval was.

‘Diversiteit is de toekomst’

Op internet circuleert een 'citaat' van Timmermans waarvan de authenticiteit wordt ontkend. Terecht, want hij is veel te geslepen om zich zo in de kaart laten kijken. Dit citaat luidt als volgt: "Monoculturele staten moeten uitgeroeid worden en de multiculturele diversiteit moet in ieder land afzonderlijk bespoedigd worden. Geen land mag ontkomen aan de onvermijdelijke vermenging en immigranten, wat de gevolgen ook zijn. Men dient ertoe te worden aangespoord ook de verst verwijderde plekken van de planeet te bereiken om te garanderen dat er nergens meer homogene samenlevingen blijven bestaan." Vaak wordt het aangevuld met een citaat van Timmermans dat beslist wel authentiek is, omdat hij het twitterde op 20 april 2017. In vertaling: "De toekomst van de wereld is diversiteit. De strijd tegen diversiteit is als het willen ontmengen van roerei. Dat wordt een zooitje. Laten we diversiteit omarmen." Vals of authentiek, de strekking van beide citaten is dezelfde. Volgens het fakenews-rapport dat het eerste citaat ontzenuwt, is het dan ook geen puur verzinsel maar de uitwerking en explicitering van een passage uit een lezing die Timmermans op 1 oktober 2015 hield, toen hij net aangetreden was als Europees Commissaris en geconfronteerd wat de tsunami aan migranten die dat jaar Europa overspoelde.

‘Europa zal divers zijn of niet zijn’

Hier volgt het authentieke citaat. "Europa zal divers zijn" want "diversiteit is de eindbestemming van de mensheid," verklaarde Timmermans bij die gelegenheid. "Zelfs op de meest afgelegen plekken op deze planeet zal er geen natie zijn die geen diversiteit in haar toekomst ziet. Daar gaat de mensheid naartoe." De multiculturele samenleving, die rassen en culturen vermengt, is volgens Timmermans in de geschiedenis voorbestemd, zodat ieder verzet daartegen nutteloos is. Sterker nog, het is fout, want "politici die aan hun kiezers een samenleving proberen te verkopen die uitsluitend bestaat uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst voor te stellen die gebaseerd is op een verleden dat nooit heeft bestaan, en daarom zal die toekomst er ook nooit komen." Het monoculturele verleden is een waandenkbeeld, beweert Timmermans dus, daarmee bijdragend aan een zich snel verspreidende ideologie die verklaart waarom je in historische series en kostuumdrama's steeds vaker Afrikanen en Aziaten ziet opduiken, soms zelfs in hoofdrollen en, in grotere aantallen, als figuranten in het straatbeeld. Het is bewuste geschiedvervalsing om de herinnering aan het werkelijke verleden uit te wissen.

Artikel financiering Extinction Rebellion

Lee Kuan Yew: islam niet-integreerbaar

Timmermans lijkt doof voor de waarschuwing van Lee Kuan Yew, het autoritaire meesterbrein achter de opkomst en bloei van het noodgedwongen multiculturele Singapore. Deze waarschuwde op de eerste plaats dat multiculturalisme er in een democratie al gauw toe leidt dat mensen niet meer overeenkomstig hun ware belangen gaan stemmen, maar volgens ras en godsdienst. De democratie ontspoort dan in vruchteloze identiteitspolitiek. Op de tweede plaats moest zelfs hij, ondanks het succesverhaal van Singapore, toegeven dat de islam daarin een uitzondering was: "Vandaag zou ik zeggen dat we alle rassen en godsdiensten kunnen integreren, behalve de islam."

‘Islamfobie’ als ‘nieuwe antisemitisme’

Timmermans werpt zich juist op als bevorderaar van de belangen van moslims en voegt daar een dreiging aan toe. Als de EU de poorten niet openzet voor 'diversiteit', dan "geloof ik echt dat Europa niet het Europa zal blijven dat we hebben opgebouwd. Europa zal niet lang een plaats van vrede en vrijheid blijven." Het spook van het nazisme wordt daarbij door Timmermans niet zozeer benoemd als wel subtiel opgeroepen. Zo noemt hij voortdurend "antisemitisme en antimoslimhaat" in één adem, alsof niet het "nieuwe antisemitisme" dat in Europa de kop opsteekt allereerst door moslims wordt uitgedragen. Dat de door hem zo enthousiast bepleite 'diversiteit' en massa-immigratie juist nieuw draagvlak betekent voor dat nieuwe antisemitisme, hindert Timmermans niet. Nogmaals, van tegenstrijdigheden ligt hij niet wakker.

Migranten als ‘verbannen joden’

Timmermans gaat zelfs zo ver om het lot van de moslims in Europa te vergelijken met dat van de Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Zowel in zijn toespraak van 2015 als in zijn pamflet Broederschap haalt hij de roman van Erich Maria Remarque aan Heb uw naaste lief. Een boek uit 1939 (!) dat volgens Timmermans het verhaal vertelt "van drie Joodse ballingen die door Europa trekken. Hun dagelijkse angsten. De grimmige realiteit van ballingschap." Vervolgens bestaat Timmermans het om het lot van deze joden in Hitler-Duitsland direct te vergelijken met dat van migranten in 2015: "De afgelopen weken was ik er elke dag mee bezig. Nu zien we de vluchtelingengolven ons continent bereiken - en deze vluchtelingen maken eigenlijk precies dezelfde ervaringen mee als de Joodse vluchtelingen uit Duitsland in de jaren dertig, [..] zoals de personages in de boeken van Remarque."

Islam en de zelfmoord van het Westen

'Islamofobie' = nazisme

Joden in Hitler-Duitsland of migranten in hedendaags Europa. Volgens Frans Timmermans is dat precies hetzelfde. "Het enige verschil is dat de vluchtelingen vandaag ergens anders vandaan komen en een andere achtergrond hebben". Moslims zijn de nieuwe joden, volgens Timmermans, en wie zich tegen hun komst verzetten, lijden aan 'islamofobie', wat een op een vergelijkbaar is met antisemitisme, zo al niet regelrecht met nazisme. Nee, dat laatste zegt Timmermans net niet, maar de suggestie ligt er duimendik bovenop.

EU-wortels van immigrationisme

Zoals de visie van Timmermans op de islam overeenstemt met de al genoemde resolutie 1743 van de Raad van Europa, net zo blijft zijn promotie van migratie van moslims naar Europa en het wegkijken van de risico's daarvan volledig in lijn met het Verdrag van Straatsburg van 1975, een soort vredesverdrag tussen de EU en de Arabische wereld na de oliecrisis, dat de latere grote stroom moslims naar Europa al voorbereidt. Nogmaals, hoe kenmerkend Timmermans zijn opvattingen ook onder woorden brengt, in wezen zijn zij uitingen van de islam-promotende en de eigen christelijke cultuur ontkennende ideologie van het multiculturalisme die de Europese Unie al decennialang beheerst.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 13:02

Doneer