Mijn eerlijke deel is zo weinig mogelijk, jouw deel is het meeste dat ik uit je kan persen

De belastingen in de Verenigde Staten zijn torenhoog en onevenredig verdeeld. Bron afbeelding: Flickr / huckabee1995

Mijn eerlijke deel is zo weinig mogelijk, jouw deel is het meeste dat ik uit je kan persen

THEMA'S:

Decennialang hebben linkse politici een politiek van afgunst gevoerd om aan de macht te komen. Dit gespuis houdt vast aan het klassieke marxistische idee van een klassenstrijd waarbij de rijken de armen onderdrukken. Een bijzonder punt van zorg is het idee dat de rijken te weinig bijdragen aan de belastingdruk en dat ze hun eerlijke deel moeten betalen.

Een blauwe meerderheid

Van de jaren vijftig tot de jaren tachtig vertelden de Democraten iedereen dat we meer uitkeringen konden krijgen en dat "de rijken" ervoor zouden betalen. De Republikeinen antwoordden meestal dat de uitkeringen te duur waren en dat men erop kon vertrouwen dat zij verantwoordelijker zouden handelen dan hun tegenstanders. De resultaten van deze publieke vrijgevigheid waren echter indrukwekkend. De Democraten hadden de meerderheid in elk Congres dat tussen 1954 en 1994 werd verkozen. Het grootste deel van die tijd was de marge niet eens dichtbij. Tijdens de hoogtijdagen van Lyndon Johnsons big-spending "Great Society" (1965-1967) had het Huis van Afgevaardigden 295 Democraten en 140 Republikeinen. De marge in de Senaat was 64-36.

Populaire politieke hobby

Een van de laatste actieve Democraten uit hun glorietijd woont in het Witte Huis. Joseph Robinette Biden Junior werd voor het eerst verkozen in de Senaat van de Verenigde Staten in 1972. De Amerikaanse politiek is de afgelopen tweeënvijftig jaar sterk veranderd, maar niet zoveel dat de populariteit van het uitgeven van belastinggeld is afgenomen, zeker niet als dat knagende verantwoordelijkheidsgevoel wordt weggenomen. Biden - en vele andere populariteitswellustelingen - gebruiken de uitdrukking "eerlijk delen" om kiezers ervan te overtuigen dat de wens van iemand om het grootste deel van zijn geld te houden de anderen schaadt. Kijk eens naar deze citaten uit de "State of the Union"-speech van 2024.

Volg COV op Telegram

Rode man in blauw pakje

"Het is mijn doel om het federale tekort met nog eens $3 biljoen te verminderen door ervoor te zorgen dat grote bedrijven en de zeer rijken eindelijk beginnen met het betalen van hun eerlijke deel."

"Kijk, ik ben een kapitalist. Als je een miljoen of miljoenen dollar wilt of kunt verdienen, is dat geweldig. Betaal gewoon je eerlijke deel aan belastingen."

"Het is tijd om de minimum vennootschapsbelasting te verhogen naar minstens 21 procent, zodat alle grote bedrijven eindelijk hun eerlijke deel gaan betalen."

"Ik zal de sociale zekerheid beschermen en versterken en ervoor zorgen dat de rijken hun eerlijke deel betalen."

"Ik zie een toekomst waarin de middenklasse eindelijk een eerlijke kans heeft en de rijken hun eerlijke deel aan belastingen moeten betalen."

Volkswrok gebruiken om aan de macht te komen

Deze citaten roepen de vraag op wat Biden een "eerlijk deel" vindt. Deze gevoelens van eerlijkheid weerspiegelen de politiek van klassennijd die teruggaat tot de Franse Revolutie. De tactiek is om de decadentie van de christelijke moraal te promoten. Laat de armen vervolgens zien dat anderen meer hebben dan zij. Revolutionairen kunnen dan de massa ophitsen met verhalen over hen die "te rijk" zijn en die hun macht en rijkdom misbruiken ten koste van de armen.

Lees ook: Ook Amerikaanse oud-militairen waarschuwen voor nationaal conflict

Goedschiks of kwaadschiks

Ze kunnen dan een klimaat scheppen waarin de rijken gedwongen kunnen worden om afstand te doen van hun overtollige geld, of dat nu gebeurt met knuppels, kogels of stembiljetten - de specifieke methode doet er minder toe dan de egalitaire socialistische geest erachter. Dergelijke spelletjes met klassennijd verdoezelen vaak de feiten die aantonen dat de situatie meestal schromelijk overdreven is. De rijken betalen meestal veel meer dan hun eerlijke deel.

Graven naar feiten

Daarom is het verstandig om de feiten eens objectief te bekijken. Een organisatie genaamd The Tax Foundation houdt veel statistieken bij met betrekking tot het innen van Amerikaanse federale inkomstenbelastingen. In dit artikel worden twee reeksen van die statistieken bekeken en tegen elkaar afgezet. Deze cijfers komen uit hun 2024-rapport, dat zich voornamelijk richt op belastinginkomsten voor 2021, het meest recente jaar waarvoor volledige informatie beschikbaar was toen het rapport werd samengesteld.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Weegschaal uit balans

Degenen die de onderste helft van het spectrum vormen, ontvangen in totaal 10,4% van het totale maatschappelijke inkomen. Als groep betalen ze 2,3% van de inkomstenbelastingen. Omgekeerd verdiende de bovenste helft 89,6% van het totale inkomen en betaalde 97,7% van de belastingen. Tot zover is het duidelijk dat de onderste helft iets van een koopje krijgt, een last die de overheid doorschuift naar de bovenste helft. Toch is het verschil redelijk klein. Als we echter alleen kijken naar de rijkste belastingbetalers, ziet het plaatje er heel anders uit. De top vijf procent verdient 42% van het geld, maar betaalt 65% van de belastingen. Als we de top één procent isoleren, zien we dat zij 26,3% van het geld verdienen en 45,8% van de belastingen betalen. Uit de statistieken blijkt dus dat de rijkste belastingbetalers iets meer dan een kwart van het totale inkomen verdienen, maar bijna de helft van alle federale inkomstenbelastingen betalen.

Een kwestie van interpretatie

Natuurlijk zijn er honderden manieren om de informatie die de Belastingdienst presenteert naar behoefte te schikken. Een onderwerp dat zo complex is als belastingen in een moderne geïndustrialiseerde republiek ligt buiten het begrip van de meeste mensen, zelfs van mensen met een bewezen intelligentie op andere gebieden. Dat is één van de redenen waarom het onderwerp zo vatbaar is voor politieke demagogie. Desalniettemin lijkt het erop dat het betalen van bijna twee keer het percentage aan belastingen dat iemand verdient meer is dan het betalen van "je eerlijke deel", ongeacht wat Biden denkt.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2024 15:22

Doneer