Drugsepidemie eist vele levens, zelfs Bidens Witte Huis erkent bedreiging

Bron afbeelding: https://rebcenter-moscow.ru/ / Wikimedia Commons

Drugsepidemie eist vele levens, zelfs Bidens Witte Huis erkent bedreiging

THEMA'S:

Slaapwandelende drugsverslaafden, gebruikte naalden, bebloede verbanden: het is steeds meer een dagelijks tafereel in de Verenigde Staten. De nieuwe ‘zombiedrug’ xylazine richt grote schade aan. Deze drug, van oorsprong een verdovend middel voor vee, geeft een langere high en is goedkoper. Zelfs het Witte Huis van Democraat Joe Biden moet erkennen dat er een nationale plaag is.

Nieuwe drug immuun voor symptoombestrijding

In een tijdspanne van 12 maanden zijn minstens 101.750 mensen overleden aan een fentanyl-overdosis. Niet lang geleden heeft het Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een neusspray – naxolonhydrochloride – goedgekeurd om overdosis van opioïden bij jongeren en volwassenen te voorkomen. De onlangs goedgekeurde neusspray werkt niet bij xylazine, en nu dus het grote gros van de drugsgebruikers overgaat op deze nieuwe drug, is er niets te doen tegen overdosis. De situatie ziet er zo ernstig uit, dat zelfs het door de Democraten bezette Witte Huis erop reageert. Ze vrezen voor de volksgezondheid. Ze erkennen de gevaren, waarschuwen voor dit middel, maar wat ze eraan zullen doen, valt nog te bezien. Maar een ding is zeker: symptoombestrijding zal geen soelaas bieden.

Lees ook: De oorlog tegen drugs moet nodig gevoerd worden, vooral geestelijk

De “war on drugs”: status: onbegonnen

Al decennialang benadrukken Amerikaanse presidenten dat ze een War on Drugs voeren. De realiteit is echter dat ze veel drugshandel en -gebruik gedogen en zelfs de legalisering toejuichen. Om met de Britse journalist Peter Hitchens te spreken: de War on Drugs is een oorlog die nooit gevochten is. Het hardnekkige misverstand is namelijk dat het criminaliseren van drugs meer slachtoffers vormt dan dat het voorkomt. Terwijl we afgelopen juist zien dat tegelijk met de legalisering van drugs het aantal drugsverslavingen toeneemt.

Lage straffen werken drugshandel in de hand

Amerika is niet zoals Rusland, Thailand of Indonesië: de straffen op het smokkelen, verkopen en bezitten van verschillende drugs is lang niet zo hoog. Zoals een voormalig beruchte drugssmokkelaar tijdens een interview met Insider zei: "landen als Thailand en Indonesië, waar ze de doodstraf hebben waren het [de drugssmokkel] absoluut niet waard," en "overal waar ze de doodstraf of strenge straffen stellen op drugssmokkel". Voor drugskartels is het een winstgevende handel om moeilijk opspoorbare drugs te verhandelen in landen met lage straffen, waar de drugs als warme broodjes over de toonbank gaan. Met president Biden aan het roer zal zeker niet gepoogd worden om de samenleving haar opvattingen over drugs te veranderen. Maar zal het zwaarder straffen op de drugshandel voldoende zijn?

Duitsland geeft cannabisbeleid op

Waar het ene land een besef begint te krijgen van de destructieve gevolgen van drugs, is het andere land begonnen met de val van het hellend vlak. Duitsland zal de consumptie en het bezit van cannabis legaliseren. Dat doet ze om de zwarte markt “tegen te gaan”, omdat daar geen controle is op de kopers en de veiligheid van de producten. Duitsland kwam onlangs tot de conclusie dat het beleid van de afgelopen jaren niet gewerkt heeft, en nu zijn ze overgegaan tot het hebben van de positie dat de consumptie van cannabis “een maatschappelijke realiteit” is. In Duitsland zal binnenkort de optie bestaan om wiet te kopen in ‘Cannabis Clubs’, een soort vereniging waar leden (18 jaar en ouder) maximaal 25 gram cannabis per dag mogen kopen, en niet meer dan 50 gram per maand.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Commerciële teelt in EU is toekomstvisie

Daar blijft het niet bij. Ook wil Duitsland op de korte termijn experimenteren met commerciële teelt, vooruitlopend op legalisering van wietteelt in de gehele Europese Unie. Kortom, Duitsland heeft de strijd tegen massaal wietgebruik opgegeven en zal in de nabije toekomst het gebruik van cannabis accepteren. Het is wachten totdat andere middelen haar intrede zullen doen in de maatschappij.

Dieperliggend probleem

Dat Westerse landen ten opzichte van strenge landen zoals Japan en Indonesië minder strenge straffen stellen op drugsbezit- en gebruik, stimuleert juist het gebruik ervan, maar dat is niet de enige oorzaak van de drugsepidemie. Wat is nu dan precies de reden dat de grote steden – en zeker niet alleen in de Verenigde Staten – en de jeugd steeds meer in aanraking komt met drugs? Van cannabis tot aan cocaïne, heroïne en fentanyl, allemaal is het gebruik ervan geworteld in een vorm van escapisme. En dat is niet geheel onlogisch: de maatschappij verlaat de Kerk, omarmt extreem progressief-liberale idealen, en velen voelen zich vandaag de dag verlaten, eenzaam, vervangbaar, nutteloos en ongelukkig. Velen voelen zich tegenwoordig niet eens conform hun geslacht. De rollen van de man en de vrouw raken verwaterd, en het transcendentale aspect van het leven wordt ingeruild voor de ultieme zoektocht naar genot, en alles wat materieel is – het aanbidden van de “ik”.

Innerlijke drang om realiteit te ontglippen

Natuurlijk is niet alleen een zwaardere straf voor drugshandel de oplossing. Het zal een goed begin zijn voor de VS, maar in de essentie is het een crisis die voortvloeit uit de wil van verwarde zielen om toch ergens uit te ontsnappen. Een innerlijke drang van links om te ontsnappen van alles dat grenzen kent. Ontsnapping van God, maar tegelijkertijd toch iets ‘spiritueels’ ervoor in de plaats, zoals velen doen door psychedelische drugs te gebruiken. Dat is wat het liberale Westen heeft neergezet. De imposante gebouwen, de kerken, de kunst, de muziek, de esthetiek en schoonheid: alles is verwoest, en wat ervoor in de plaats is gekomen, is lelijkheid, extreme leegte, en dat vertaalt zich naar de leegte en verwarring in de maatschappij.

Lees ook: Gnostiek: de duistere kracht achter de chaos van onze tijd

Alcohol en drugs verschillen wezenlijk

Extra verwarring wordt gezaaid door 'experts', vooral psychiaters, die in de media drugs op één lijn stellen met alcohol. En wie drinkt er niet weleens een biertje of wijntje? Maar alcohol is bedoeld voor de verheffing van de zinnen: denk aan rode wijn bij een goed stuk vlees, of een speciaalbiertje bij een gezellig samenzijn. Drugs heeft naar zijn aard een ander doel: het bedwelmen van de zinnen. Het is een vlucht van de werkelijkheid.

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2023 12:42

Doneer