Huiseigenaren en consumenten betalen de rekening voor klimaatalarmisme

De gemiddelde verdiener betaalt voor de illusies van de elitaire linkse dromers. Bron afbeelding: Flickr / JWPhotography2012

Huiseigenaren en consumenten betalen de rekening voor klimaatalarmisme

THEMA'S:

Huishoudens in de middenklasse voelen de gevolgen van de stijgende kosten door milieuregelgeving die extra belastingen en strenge boetes oplegt als je je niet aan de "groene lijn" houdt.

Een groene onderdrukking

In Parijs bijvoorbeeld kan een oud gebouw dat niet voldoet aan de energie efficiëntie-eisen leiden tot aanzienlijke financiële lasten. Eigenaren van thermisch inefficiënte woningen moeten een energie-audit uitvoeren wanneer ze deze te huur of te koop aanbieden en zijn verplicht om de verwachte energiekosten bekend te maken aan potentiële kopers of huurders. Bovendien mogen ze de huur niet verhogen zolang ze niet gerenoveerd hebben om de energie-efficiëntie te verbeteren. Het gezond verstandsprincipe dat op bepaalde huidige situaties oude regelgeving van toepassing is, gaat in dergelijke gevallen niet op.

Beloofde subsidies verdampen

De last van de energietransitie verschuift rechtstreeks naar de eigenaars. Aanvankelijk werden subsidies gebruikt om de invoering van groene praktijken te stimuleren. Nu overheden te maken hebben met budgettaire beperkingen, worden ze geleidelijk afgeschaft. Naarmate subsidies verdampen, worden CO2-emissiegerelateerde belastingen ingevoerd alsook dure renovatieregelingen. Velen hebben hulp nodig bij de financiële lasten. Plotselinge en onrechtvaardige mandaten hebben geleid tot protesten van Europese boeren die geconfronteerd worden met stijgende dieselkosten en Duitse huishoudens die zich verzetten tegen bevelen om gasketels te vervangen.

Volg COV op Telegram

Nieuwe uitdagingen

In Californië worden huiseigenaren en kleine bedrijven die zonnepanelen installeren geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van nieuwe meetvoorschriften die de vergoeding voor overtollige elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd aanzienlijk verlagen. Veel regeringen hebben een reeks klimaatmaatregelen genomen in een periode van relatief lage rentevoeten en schijnbaar overvloedige energievoorraden. Toch worden regeringen en burgers nu geconfronteerd met een nieuwe reeks uitdagingen.

Klimaat ruimt baan voor oorlog

Het huidige landschap, gevormd door conflicten zoals in de Oekraïne en Gaza, dwingt Westerse regeringen om meer middelen toe te wijzen aan defensie te midden van stijgende energiekosten en inflatie. Het Westen heeft dus gedaan wat communistische regimes weigeren te doen. De Franse president Emmanuel Macron heeft een regelgevingspauze voor Europa voorgesteld om de gevolgen van het Oekraïneconflict op te vangen, waardoor de Europese Unie een aantal klimaatinitiatieven heeft teruggeschroefd ten gunste van defensie-uitgaven.

Lees ook: De rivier die zijn rechten verloor: een stap terug van klimaatwaanzin

Afnemend vertrouwen

Vermoeide energieconsumenten zouden wel eens blij kunnen zijn met dit uitstel, aangezien 70 procent van mening is dat ze hun duurzaamheidsgrens hebben bereikt: een mening die wordt bevestigd in een recent onderzoek van Ernst & Young. Uit het drie jaar durende uitgebreide onderzoek onder bijna 100.000 huishoudelijke energieverbruikers in 20 landen bleek dat het consumentenvertrouwen in hun energietoekomst afnam en dat er tekortkomingen waren op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkingskracht.

Een vals mediabeeld

Slechts 30 procent had vertrouwen in de toekomstige betaalbaarheid van groene energie en 72 procent kon zich een kostenstijging van 10 procent niet veroorloven. Bovendien begrijpt slechts 26 procent van de ondervraagden de belangrijkste termen zoals hernieuwbare energie en duurzaamheid, ondanks het grote mediaprofiel van groene energie. Dit gebrek aan begrip en aanhang benadrukt het totale falen van klimaatactivisten om het publiek te overtuigen dat hun alarmerende retoriek waar is.

Petitie windturbines

Oneerlijke belasting

De energietransitie is onevenredig belastend voor de lage- en middeninkomens, die het idee hebben dat vooral de welvarender pratende hoofden ervan profiteren. Nieuwsberichten suggereren dat de regering Biden in de Verenigde Staten controversiële technieken onderzoekt om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zoals het injecteren van stratosferische aerosol en het helderder maken van wolken op zee om de zon gedeeltelijk te blokkeren.

Hypocrisie ten top

Gezien de bezorgdheid van het publiek heeft het Witte Huis verklaard dat er geen directe plannen zijn voor onderzoek naar zonmodificatie. Ondertussen vliegen rijke klimaatactivistische jetsetters de wereld rond om dure "oplossingen" te eisen voor een problematische "crisis" en te eisen dat de gemiddelde burger het prijskaartje betaalt voor hun paniekzaaierij.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2024 05:15

Doneer