De rivier die zijn rechten verloor: een stap terug van klimaatwaanzin

Een beek in Colorado, Verenigde Staten.

De rivier die zijn rechten verloor: een stap terug van klimaatwaanzin

THEMA'S:

Nederland, Colorado (VS), is een klein stadje dat zijn naam dankt aan een Nederlands bedrijf dat daar in de negentiende eeuw een mijn kocht. Het plaatsje maakt nu naam met effectief verzet tegen de milieulobby.

'Rechten van de natuur'

In 2021 moedigde een milieugroep genaamd Save the World's Rivers (SWR) de lokale autoriteiten aan om een "Rechten van de Natuur Resolutie" aan te nemen. Deze resolutie kende "fundamentele en onvervreemdbare rechten" toe aan levenloze natuurlijke objecten.

Fantasie overschrijft echte menselijke behoeften

In dit geval gaat het om een 448 vierkante mijl groot stroomgebied. Volgens de resolutie hebben de stromende wateren "fundamentele en onvervreemdbare rechten". Hiertoe behoren het recht om "een natuurlijk debiet te behouden" en "vrij te zijn van activiteiten, praktijken en belemmeringen". Volgens SWR zijn dergelijke overwegingen vergelijkbaar met de mensenrechten van leven en vrijheid.

'De behoeften van de lucht tellen ook mee'

Destijds citeerde The Denver Post voorstander van de resolutie Alan Apt: "Dit kan een nationale beweging worden. We zijn nog maar net begonnen. Menselijke behoeften zijn belangrijk en we willen er zeker van zijn dat we in de behoeften van onze menselijke bevolking voorzien. Maar we moeten ook denken aan de lucht, het water, de wilde dieren, de bomen, alles wat de natuur uitmaakt. Het is een kwestie van overleven."

Lees ook: Dierenrechten en plantenrechten zijn de afschaffing van de mens

Watertekort

Later werd Nederland het slachtoffer van het voortdurende watertekort in Colorado. Het waterschap stelde precies dat soort "obstructie" voor dat de oorspronkelijke resolutie verbood: een dam om een reservoir te creëren.

Rivier belangrijker dan de dam

De oprichter van SWR, Gary Wockner, beweerde dat er andere opties waren. De groep voerde aan dat de eerdere resolutie de onschendbare rechten van de rivier erkende. Het bezit van deze rechten maakte de rivier belangrijker dan de dam. Tijdens de rechtszaak voerde Wockner verder aan dat de bezwaren van het waterschap tegen de dam in Nederland niets te maken hadden met de resolutie over de rechten van de natuur.

Water is belangrijker dan al het andere fysieke

Toen de zeer reële gevolgen van de resolutie over de Rechten van de Natuur duidelijk werden, waren de inwoners massaal voorstander van het intrekken ervan. De resulterende controverse onderstreepte het belang van het overwegen van beleid dat zowel het welzijn van de natuur als de behoeften van de mens ten goede komt. Geen enkele fysieke menselijke behoefte kan fundamenteler zijn dan water.

Bezorgdheid bij burgers

De inwoners van de stad, onder leiding van burgemeester Bill Gilbin, uitten hun bezorgdheid over het mogelijke misbruik van resoluties. Milieugroeperingen zoals SWR proberen onevenwichtige beperkingen op te leggen aan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Eenzijdige benadering

De plaatselijke watercommissie was tegen de eenzijdige benadering van waterbeheer door de SWR. De commissie gaf de voorkeur aan een evenwicht tussen milieuoverwegingen en elementaire maatschappelijke behoeften. De leden stelden dat een verantwoorde toewijzing van hulpbronnen essentieel is voor het welzijn van een gemeenschap. Sterker nog, deze beslissingen zijn een door God gegeven plicht om Zijn schepping op een verstandige manier te beheren.

Resolutie over 'natuurrechten' ingetrokken

Bovendien spelen stuwdamprojecten een vitale rol in gemeenschappen door het verschaffen van banen, essentiële bronnen, elektriciteit en legitieme recreatie. Vervolgens heeft het lokale waterschap de resolutie over de rechten van de natuur unaniem ingetrokken. Het bestuur voerde aan dat de oorspronkelijke resolutie niet juridisch bindend was.

Burgers keren zich tegen klimaatdwang

Het besluit van de plaats Nederland om de Natuurrechtenresolutie voor waterscheidingen in te trekken weerspiegelt een verschuiving in de richting van het veiligstellen van de watervoorziening in het licht van de groeiende klimaattirannie. Het bevestigt het standpunt van de stad tegen de extreme druk die door milieu-ijveraars wordt bepleit en uitgevoerd. Nederland heeft zijn toewijding aan het ondersteunen van redelijk beleid en waterbeheer versterkt door prioriteit te geven aan de legitieme behoeften van de bewoners boven de veronderstelde rechten van de beek.

Lees ook: Klimaatideologen pleiten voor dictatuur: ‘Vier jaar zou goed zijn’

Onafhankelijk van milieuclubs

Het bestuur van Nederland waarschuwde andere steden in Colorado voor soortgelijke debacles door hen te adviseren zorgvuldig na te denken over de gevolgen van initiatieven van radicale milieuactivisten in het kader van Natuurrechtenresoluties om conflicten van deze aard te voorkomen. Sommige bestuursleden overwegen om een nieuw milieubeschermingsbeleid op te stellen dat onafhankelijk is van milieuorganisaties.

Rivieren hebben geen rechten

De kern van de zaak is dat rivieren geen rechten hebben; alleen mensen hebben die. Deze situatie onderstreept de behoefte aan transparantie en eerlijkheid van de milieubeweging. Het is onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren als links doorgaat met het opdringen van de rechten van levenloze objecten ten koste van de mensheid. In het licht van recente ontwikkelingen zijn radicale milieuactivisten verder gegaan dan het toekennen van rechten aan dieren. Nu willen ze rechten geven aan "Moeder Aarde".

Rechten veronderstellen vrij en redelijk moreel oordeel

Zo'n standpunt is het logische gevolg van onlogische vooronderstellingen. Als een wezen behoort tot een soort die niet in staat is tot een vrij moreel oordeel, dan kan het geen recht hebben op rechten. Gezien het ontbreken van het vermogen om te redeneren binnen de plantaardige en minerale koninkrijken, kan een beek geen rechten bezitten. De stad Nederland heeft het volste recht om een dam te bouwen in overeenstemming met haar behoeften en wensen.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org en is licht aangepast.

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2024 13:46

Doneer