Groene gekte ontwricht Nederlandse energievoorziening

Groene gekte ontwricht Nederlandse energievoorziening

THEMA'S:

Het wordt in hoog tempo gewoner: dat je als bedrijf geen aansluiting op het stroomnet meer kunt krijgen. In de provincies Noord-Brabant en Limburg is dat al zo. Maar ook de provincie Noord-Holland luidt de noodklok. Ook daar gaan bedrijven die stroom (of méér stroom willen) op de wachtlijst. “Erg spijtig”, is de enige reactie van Rob Jetten, de verantwoordelijke D66-minister van Klimaat en Energie.

Steeds meer omstreden ‘biomassa’

Deze derdewereldtoestanden zijn een rechtstreeks gevolg van de onberaden ‘energietransitie’ die het land is opgedrongen, niet in de laatste plaats door D66, de partij van de klimaat- en energieminister. De problemen zitten niet alleen aan de afnamekant (laadpalen, warmtepompen), waar de levering van stroom tekort schiet, maar ook waar die opgewekt wordt: aan de productiekant. Hoewel de hoeveelheden groene ‘wiebelstroom’ van in- en uitschakelende windmolens en zonnepanelen de conventionele stroomopwekking niet kunnen vervangen, ze zijn wel groot genoeg om het stroomnet uit evenwicht te brengen. Het verbranden van de steeds meer omstreden ‘biomassa’ in aangepaste centrales biedt eveneens onvoldoende soelaas.

Flessenhalzen in energievoorziening

Het gaat niet alleen om de vraag of er op een bepaald moment voldoende stroom is, maar ook hoe je die op de plaats krijgt waar die nodig is. Stroom moet vervoerd worden en het net waarlangs dit gebeurt, is niet berekend op de gedroomde ‘energietransitie’. Het schiet hopeloos tekort bij zowel inname als levering van stroom. Het tegenwerken van traditionele energieopwekking door verbranding van ‘fossiele’ brandstoffen als kolen, olie en gas (denk aan het tirannieke ‘gasverbod’) onder invloed van het vermeende klimaatprobleem, leidt nu tot tal van flessenhalzen in de energievoorziening, die volkomen voorzienbaar waren.

COV WhatsApp-banner

‘Nog nooit meegemaakt’

Voorzienbaar, maar het lijkt erop dat het de partijen die in 2019 na achterkamertjesberaad in ‘klimaattafels’ over de hoofden van de bevolking heen het Klimaatakkoord sloten een ‘na ons de zondvloed’-mentaliteit hadden. Ze hebben allerlei vermeend ‘groene’ maatregelen afgedwongen onder dreiging van een al even vermeende klimaatramp, daarmee de samenleving voor het blok gezet en laten die nu de desastreuze gevolgen, zoals dreigende stroomuitval en andere economische schade zelf oplossen. Dat zal ook wel gebeuren, maar tegen welke economische prijs? “Ik heb dit in mijn hele carrière nog niet meegemaakt”, zegt een directeur van Tennet, het hoogspanningsnetwerk in Nederland, over de leveringsstop.

Grote crash nadert

De Algemene Rekenkamer waarschuwt in haar Verantwoordingsonderzoek 2021 dat door de steeds verder gaande elektrificatie van woningen, industrie en vervoer, een grote crash van het elektriciteitsnet naderbij komt. De minister moet daarom keuzes maken over wie mag worden aangesloten op het net en wie wiebelstroom mogen leveren. De ‘transitie’ zomaar op zijn beloop laten, blijkt niet te werken. Grote storingen, met alle menselijke en economische schade van dien, worden steeds moeilijker te vermijden. Minister Jetten geeft met zijn reactie “erg spijtig” niet bepaald de indruk de ernst van de situatie onder ogen te zien.

Groene gruwelsprookjes

Er is natuurlijk een oplossing voor alle problemen: kernenergie die, omdat die zo goedkoop en veilig is, steeds meer een wenkend perspectief is. Intussen is met fossiele brandstof ook niets mis, in weerwil van alle groene gruwelsprookjes. Er zit nog volop gas in de Nederlandse bodem. China en India openen in hoog tempo kolencentrales om hun economieën van goedkope energie te voorzien. Nederland heeft slechts een aandeel van 0,4% in de uitstoot van CO2, China en India zijn samen goed voor 36%. Dus zelfs als het CO2-narratief waar was - quod non - , zou Nederland daarin weinig tot geen verschil maken. Maar te vrezen valt dat het groene socialisme van D66-minister Rob Jetten iedere realistische oplossing in de weg zal blijven staan. Hij is immers minister van Klimaat en Energie, en heel duidelijk in die volgorde.

Vul de peiling in: Moet Nederland stoppen met de  EU-klimaatdoelen?

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022 14:49

Doneer