Zorgen over Erdogan, maar Slob wil verplicht moskeebezoek

President Recep Tayyip Erdogan en minister Arie Slob. Foto's Wikimedia

Zorgen over Erdogan, maar Slob wil verplicht moskeebezoek

THEMA'S:

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, maakt zich grote zorgen over de Turkse moskeeën in Nederland. De nationale veiligheid, ja zelfs de “sociale en politiek stabiliteit van Nederland” zijn in het geding. Dat blijkt uit een uitgelekte nota. In feite valt de NCTV daarmee het moskeerapport Klassen op de knieën voor de islam van Cultuur onder Vuur bij, dat hier sinds jaar en dag voor waarschuwt.

Moskeerapport

Turkse moskeeën staan immers onder controle van de dictatoriale president en islamist Erdogan. Dat is nauwelijks nieuws, maar de nu kenbaar gemaakte en uitgelekte zorgen van de NCTV maken schrijnend duidelijk hoe misplaatst de weigering van minister Slob is om het verplichte moskeebezoek door scholen aan banden te leggen. Eind 2018, in reactie op het Moskeerapport van Cultuur onder Vuur, weigerde onderwijsminister Slob namelijk - ondanks een motie van de Tweede Kamer - ouders een wettige mogelijkheid te bieden om hun kinderen van een bezoek aan Erdogans moskeeën weg te houden. Cultuur onder Vuur voelt zich daarom gerechtigd op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid op dit punt.

Bestel moskeerapport

Motie

Zoals onderzoek van Cultuur onder Vuur heeft uitgewezen, ontaarden deze als leuke ‘culturele kennismaking’ gepresenteerde schoolexcursies vaak tot inleidingen in de islamitisch gebedspraktijk, en blootstelling aan islamistische propaganda, waarbij kinderen letterlijk op de knieën moeten om te ‘bidden’. Naar aanleiding van de petities en het rapport over het verplichte moskeebezoek van Cultuur onder Vuur dat internationaal opzien baarde, had de Tweede Kamer daarom een motie van SGP’er Roelof Bisschop aangenomen dat het onaanvaardbaar was dat kinderen in het kader van zo’n verplicht bezoek voor Allah moesten knielen.

Milli Görus

Het verplichte moskeebezoek en de hardnekkige weigering van Slob om hier als minister van Onderwijs paal en perk aan te stellen passen in het langetermijnbeleid van overheden om de islam aan de eigen bevolking op te dringen, dat vastgelegd is in de Resolutie van Straatsburg (1975). Daarin neemt een nauw aan de EU (toen nog EEG) gelieerd overlegorgaan, de Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation (PAEAC) het op zich “hogere prioriteit te geven aan het populariseren van de Arabische cultuur in Europa”. In diezelfde geest was in 2010 resolutie 1743 van de Raad van Europa, met name lid 21: “Het onderwijs moet meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam”. In het genoemde Moskeerapport Klassen op de knieën voor de islam maken we melding van de beruchte affaire rond de Milli Görus-moskee in Rendsburg in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, die een tijdlang onder toezicht stond van de Duitse geheime dienst, het Bundesambt für Verfassungsschutz.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Tweede probleemmoskee

Daar weigerden in 2016 ouders (ex-DDR’ers, die hun buik vol hadden van staatsindoctrinatie) hun kind mee te laten gaan op een moskee-excursie. Daarom zijn ze beboet. Ze hebben die boete tot in hoogste instantie aangevochten, maar zijn uiteindelijk definitief in het ongelijk gesteld, iets wat we in het rapport van 2018 nog niet konden meenemen. Overigens verklaarde het Bundesverfassungsgericht, het Duitse constitutioneel hof, de klacht van de ouders in oktober 2020 niet ontvankelijk en deed het geen inhoudelijke uitspraak. Inmiddels zit Rendsburg volgens recente berichten met een tweede probleemmoskee opgescheept. Ditmaal een Arabische, gesticht door een Syrische asielzoeker.

‘Niet assimileren’

Het valt te verwachten dat na de coronatijd de verplichte moskeebezoeken van schoolklassen weer in volle kracht zullen worden voortgezet. Ook naar de moskeeën van Erdogan, al was het maar omdat er volgens de nota van de NCTV in bestuurlijke kringen angst bestaat om de Turkse dictator voor het hoofd te stoten. Turkse moskeeën maken immers deel uit van het Diyanet-netwerk, de Turkse ‘staatskerk’. Als een school een Diyanet-moskee bezoekt, bezoekt zij een politiek centrum van de Turkse dictator. Van diens militaristische visie getuigt zijn bekende uitspraak: “Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”. Terwijl minister Slob onze schoolkinderen verplicht naar de moskee stuurt, moedigt Erdogan de Turken in Europa juist aan vooral niet te assimileren, want “wij zijn allemaal kleinkinderen van Suleyman”. (Sultan Suleyman de Grote was de Turkse veroveraar die christelijk Europa binnenviel, Hongarije innam en in 1529 het beleg van Wenen opsloeg.)

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 1

Grootmoefti

Daarbovenop heeft de president van Diyanet, Ali Erbas, via Twitter zijn aanhangers laten weten: “Het fundamentele doel van ons bestaan is om de wereld te domineren.” In Nederland heeft de Leidse rechtsgeleerde en islamkenner prof. Afshin Ellian keer op keer op de dreiging van de Diyanet gewezen. Die “leidt imams op, betaalt ze, geeft aanwijzingen over de vrijdagpreken, en het hoofd daarvan wordt als de grootmoefti van Turkije gezien”, aldus Ellian. “Ik ken geen enkele vreemde mogendheid met een dergelijke goed georganiseerde infrastructuur in ons land.” Daarom moet de vraag gesteld worden “of Diyanet niet een veiligheidsrisico vormt voor Nederland”. De vraag die a fortiori gesteld moet worden – in het bijzonder aan de verantwoordelijke minister, Arie Slob - is of het dan nog wel verantwoord kan zijn naar deze Diyanet-moskeeën verplichte schoolexcursies te organiseren.

Islamisering

Moskeebezoek stelt Nederlandse school kinderen bloot aan de islamiseringtactieken van Erdogan. Ook de NCTV ziet dit risico. In zijn uitgelekte nota ‘Ontwikkeling van het salafisme onder Turken – de invloed in Nederland’, stelt de NCTV dat de Turkse president in eigen land een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert en daarbij ruimte geeft aan salafistische, soms zelfs jihadistische organisaties. Die islamisering in eigen land probeert hij via de Diyanet te exporteren naar de grote Turkse kolonies die zich in West-Europese landen hebben gevormd en dus ook naar Nederland. Zoals Cultuur onder Vuur in het moskeerapport (u kunt dat gratis hier bestellen) al betoogde: Turkse moskeeën zijn politieke en religieuze indoctrinatiecentra van Erdogan. Nederlandse schoolkinderen hebben daar niets te zoeken.

Volg COV op Telegram

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:45

Doneer