Retorische trucs moeten het westen rijp maken voor massamigratie

Retorische trucs moeten het westen rijp maken voor massamigratie

Dacht u dat het aantal asielzoekers in Nederland nu hoog is? Het is nog niets vergeleken met wat ons te wachten staat. Klimaat-verandering zal de komende decennia miljarden mensen op de vlucht jagen. Maar verse aanvulling is voor het vergrijzende westen juist goed. Toch?

Asiel-instroom

‘Hoogste asiel-instroom sinds vluchtelingencrisis 2015’, kopt De Telegraaf. Vorige maand september dienden meer dan 5.000 migranten een asielverzoek in. De laatste keer dat er zoveel asielaanvragen werden gedaan was in november 2015, het hoogtepunt van de mede door Angela Merkel gecreëerde massamigratiegolf. Er zijn momenteel zoveel immigranten in Nederland die op de uitslag van hun aanvraag wachten, dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers noodgedwongen bedden neerzet in congreshallen.

1200px Wien Westbahnhof Migranten am 5 Sep 2015 Wikipedia

Asielzoekers drommen samen op een station in Wenen, 2015. De PVV-verkiezingsoverwinning opent de mogelijkheid uit knevelende asielverdragen te stappen en Nederland weer baas in eigen huis te maken. (Foto: Wikipedia)

Verhuizen door klimaatverandering

De massale instroom van asielzoekers is nog lang niet voorbij, meent Parag Khanna. De komende decennia zullen volgens hem miljoenen, zo niet miljarden mensen verhuizen naar meer leefbare streken in de wereld. Dat zou dan het gevolg zijn van klimaatverandering die voor stijgende zeespiegels, bosbranden en grote droogtes zou zorgen. Stijgende tekorten aan arbeidskrachten zouden het voorts voor Europa en Noord-America noodzakelijk maken zich voor de komende migratiestromen open te stellen.

Gigantische migratiestromen

Khanna stelt dit alles in een opiniestuk in de Financial Times, een toonaangevende internationale krant. Volgens hem zijn gigantische migratiestromen onvermijdelijk en kan er maar beter globaal beleid gemaakt worden om die stromen in goede banen te leiden. De beste oplossing lijkt hem om twee vliegen in één klap te slaan. Aan de ene kant de miljarden mensen wier grondgebied door klimaatverandering onbewoonbaar gemaakt is een nieuw thuis geven, aan de andere kant het opvullen van de grote tekorten aan arbeidskrachten (hij bedoelt belastingbetalers) die in het westen zullen ontstaan.

Parag Khanna still jpeg

Parag Khanna tijdens een lezing over migratie. Bron: Youtube

Demogratische aanvulling

Khanna, die zelf als immigrant in de VS woont, geeft een aantal praktische voorbeelden. Zuid-Amerika en Afrika zullen door veel mensen verlaten worden. Zij kunnen worden opgevangen in Noord-Amerika en Eurazië. Landen als Canada en Rusland moeten hun reusachtige grondgebied klaarmaken voor huisvesting. Eilandbewoners in de Stille Oceaan kunnen terecht in Australië en Nieuw-Zeeland die hun nationale soevereiniteit zullen moeten opgeven ten faveure van het protectoraat Oceanië. De Oost-Europese landen moeten eveneens af van hun nationale zelfbeschikking en een federatie vormen, om zich beter te kunnen voorbereiden op ‘demografische aanvulling’ door Arabieren en Aziaten.

Retorische truc

De auteur van het stuk gebruikt daar een interessante term, ‘demographic replenishment’. Het is een logistiek begrip met de betekenis van aanvulling, suppletie, bijvulling. Die term is bewust gekozen en moet bij de lezer een positieve associatie oproepen, van het noodzakelijkerwijs aanvullen van iets dat ontbreekt. Aanvullen komt natuurlijk veel beter over dan verdringen of vervangen. Dit soort retorische trucs moeten de geesten in het westen rijp maken voor het accepteren van ‘klimaatmigranten’, zoals Khanna ze noemt.

Planetair rentmeesterschap

Khanna is zich bewust van het belang van goede retoriek. Hij stelt dat er niet moet worden gesproken over migratie, maar over ‘menselijke geografie’ (human geography). Dat vermijdt de politieke gevoeligheid rondom migratie en brengt de boodschap over dat alle wereldburgers in hetzelfde schuitje zitten. Tevens wordt daarmee de focus verlegd van ‘nauwe nationale soevereiniteit’ naar ‘planetair rentmeesterschap’ (een pleidooi voor de linkse droom van een wereldregering). Dergelijke retoriek is een wapen dat links goed beheerst – en waarvan rechts nog veel kan leren.

Klimaatmigratie-narratief

De werkelijkheid is dat dergelijke massa-immigratie de doodsteek is voor het westen. Daarvoor waarschuwde bijvoorbeeld aartsbisschop Schneider uit Kazachstan. Volgens hem berust massa-immigratie niet op natuurlijke, organische oorzaken, maar is er sprake van “een georkestreerd en lang voorbereid plan van internationale krachten met de bedoeling om de christelijke en nationale identiteiten van de Europese volken radicaal te veranderen”. Het moge duidelijk zijn dat dit nieuwe narratief van klimaatmigratie, dat bij monde van immigranten als Parag Khanna verkondigd wordt, en dat de massamigratie naar het westen moet rechtvaardigen, niet meer is dan een verdere voortzetting van dit plan.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:27

Doneer